МС утвърди резултатите от две заседания на министрите на енергетиката от ЕС

 

Източник:  http://www.government.bg

 

Правителството утвърди резултатите от две работни срещи на министрите на енергетиката от Европейския съюз. Заседанието на Съвета на ЕС по „Транспорт, телекомуникации и енергетика”, част „Енергетика”, бе на 6-7 декември м. г. в Брюксел, а на 15 януари т. г. испанският град Севиля бе домакин на неформално заседание на енергийните министри от Общността. И на двете страната бе представена от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков.

На заседанието в белгийската столица са обсъдени проектите от законодателния пакет, свързан с енергийната ефективност. Разгледани са законодателните предложения на ЕК с мерки за повишаване сигурността на доставките на газ и насърчаването на инвестициите в енергийна инфраструктура. Министрите от ЕС дискутираха и прилагането на регламента за подпомагане на икономическото възстановяване чрез предоставянето на финансови средства от Общността за енергийни проекти, в който страната ни участва. Те са свързани с изграждането на междусистемните газови връзки с Гърция и Румъния и с газопровода Набуко.

Енергийните министри са информирани и за отношенията между Украйна и Руската федерация, отнасящи се до доставките на природен газ.

На неформалната среща в Севиля е дискутирано развитието на европейската енергийна политика и възможните елементи за нов План за действие за 2010-2014 г. Основните приоритети са доизграждането на ефективно функциониращ вътрешен пазар на електроенергия и природен газ, стимулиране на инвестициите в трансевропейската енергийна инфраструктура и в липсващи междусистемни връзки, разработване на мерки за намаляване на енергийното потребление, разширяване на сътрудничеството в изследванията и иновациите.

Акцент е поставен и върху Европейския стратегически план за енергийни технологии като главен инструмент за преобразуване на икономиките на нисковъглеродна основа. Разгледани са и необходимите инвестиции и добри практики за оптимизиране консумацията на енергия чрез нови технологични решения.

Наредба №3 за контрола на измервателните средства, подлежащи на митнически контрол

Уважаеми Колеги,

вчера 23.02.2010г. в брой 15/2010 на ДВ бе обнародвана Наредба №3.

Тук можете да се запознаете със съдържанието и, както и с Протокола от Срещата в МФ на 17.02.2010г..

Naredba 3 ZADS_Final 

Memo MIN FIN 17.02
 
През месец март предстоят:
 
1. Учредяване на постоянна работна група по Наредба №3 със заповед на Директора на Агенция Митници;
 
2. Участие в изработването на Правилника за приложение на ЗАДС;
 
3. Работни групи по ЗВАЕИБ в МИЕТ и по транспониране на Директиви 2009/30 и2009/28 в МОСВ;
 
4. Среща с министър Дянков за иницииране на промени в ЗАДС.

Симеон Дянков ще следи в бъдеще проекта за петролопровод „Бургас – Александруполис“

 

Източник:   Информационна агенция „Фокус“ 

 

София. На следващото редовно заседание на Министерски съвет ще бъде внесен проект за решение за прехвърляне на държавния дял в проекта „Бургас – Александруполис” от дружеството „Техноекспортстрой” обратно към държавата и по конкретно към Министерството на финансите, предаде репортер на Агенция „Фокус”. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев.
Министърът на финансите Симеон Дянков ще следи в бъдеще проекта за петролопровод. Решението е взето на оперативно заседание днес и не е окончателно.Целта е консолидация на позицията на държавата. Това е енергиен проект със сериозно въздействие върху туризма и околната среда, вадим го от едно дружество и за него ще отговаря вицепремиер, обясни Плевнелиев.
Плевнелиев каза, че никакви документи не са внесени по отношение на ОВОС по проекта до момента и докато няма Оценка на въздействието върху околната среда на високо международно ниво, дейностите няма да продължат, останалото е спекулация.
Министерството на финансите ще каже – кога и по какъв начин ще се плати дължимата вноска към проектната компания.

Пускат червена нафта

Източник: в. „Стандарт“

От понеделник ЛУКОЙЛ започва да продава евтин газьол и нафта за отопление. Става въпрос за тъй наречените оцветени горива, върху които се начислява по-нисък акциз. За стандартната нафта налогът е 600 лв., върху тази за отопление, която се оцветява в червено, се начисляват само 50 лв. на 1000 литра. Така в петролните бази на ЛУКОЙЛ газьолът и дизелът за отопление ще се продават съответно срещу 1118,40 лв. и 1143,60 лв. за тон. Преди две седмици компанията пусна и така дълго чаканите от рибарите безакцизни горива, които се оцветяват в синьо.

Среща в МФ по Наредбата за измервателните средства

На вчерашната среща 15.02.2010г. (понеделник) в Министерство на финансите по проекта на Наредбата за измервателните средства, подлежащи на митнически контрол,  с участници:
 
-Министър Симеон Дянков и неговия екип;
– Представители на Агенция „Митници“ ;
– Браншовите организации на петролния и газов сектор; пивоварите; производителите на алкохолни напитки; тютюнопроизводителите
 
бе взето решение да се сформират 4 подработни групи, всяка с участието на съответния бранш и експерти от МФ. Министър Дянков пое ангажимент и за участие в дискусия по бъдещи промени в ЗАДС.

Получихме покана за тази сряда (17.02.2010),  от 15.30ч отново в Зала „Колегиум“ на МФ. Срещата е с представители от бранша.
 

На срещата на 15.02.2010 г. бе уточнено приложното поле на Наредбата – стоките в режим отложено плащане на акциза (РОПА).
 
Принципно бе прието предложението калибрирането да се признава и когато е извършено от производителите (не само от акредитираната лаборатория); както и терминът „средства за измерване“ да бъде заложен в текстовете на Наредбата вм. „разходомери“.
 
Дискутирани бяха отново и отлагателните срокове за влизане в сила на подзаконовия нормативен акт – срокът от 60 дни, бе аргументиран от БПГА.

Отговор на Министър Трайчо Трайков на въпрос за биогоривата

Източник:  Стенограма от 65-то Пленарно Заседание на Народно Събрание, от .05.02.2010г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Следващият въпрос е от народния представител Мартин Димитров към министър Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма, относно употреба на биодизел и биоетанол и смесването им с минерални горива.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Уважаеми колеги, господин министър! Когато в тази зала се приемаше Законът за възобновяемите алтернативни енергийни източници и биогоривата, част от колегите взеха думата и изказаха едно опасение, което касае милиони граждани на България – че наличието на биокомпонент – биоизел или биоетанол, в бензина или в дизела води до това, че за колите, които са нови и имат гаранция от производителя, няма да важат тези гаранции, и от друга страна, че са необходими промени в някои от системите на автомобила, за да може да бъдат използвани биогорива.
Представителят на Министерството на икономиката в Комисията по икономическата политика каза, че няма такова нещо, но е важно да бъде отговорено ясно пред 41-то Народно събрание дали има такъв проблем, защото съм убеден, че той вълнува хиляди български граждани.
Това, което е прието в закона, е: биокомпонент до 5%. Дали такова участие на биокомпонента може по някакъв начин да увреди автомобилите на хората? На този въпрос трябва да се отговори ясно. Ако няма такава опасност, ясно кажете, че няма такава опасност. Защото след дебата в 41-то Народно събрание вероятно част от хората са останали с впечатление, че трябва да сменят например някои от връзките в автомобилите си с нови синтетични. Дали това е така е много важно да бъде отговорено от Ваша страна ясно и категорично. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Министър Трайков, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Димитров! Такава опасност няма. Безопасността за двигателите на автомобилите от изпълнение на законовото изискване за задължително смесване на течните горива от нефтен произход с биокомпоненет е гарантирана посредством разработването и въвеждането на европейските и национални стандарти. Във връзка с приемането на законодателния пакет „Енергетика – Климат 2009 г.” и ангажимента за увеличаване дела на биогорива в транспорта Европейската организация по стандартизация е предприела действия по изменение на съществуващите европейски стандарти за бензин и дизелови горива по отношение на процентното съдържание на биокомпонента.
Новите европейски стандарти са въведени като национални стандарти от компетентния орган – Българския институт по стандартизация, съответно стандарт гориво за дизелови двигатели от 30 ноември 2009 г., и стандарт бензин, несъдържащ олово, от 27 февруари 2009 г., както следва: максимално обемно съдържание на биокомпонент с дизеловото гориво – 7%; максимално обемно съдържание на кислород, съдържащи съединения в автомобилните бензини, несъдържащи олово, е: етанол 5%, метанол 3%, изопропилов алкохол 10% и изобутилов алкохол 10%.
За формулирането на включените в стандарта показатели са извършени необходимите анализи, включително и по отношение на тяхната безопасност за автомобилите. Тези анализи са част от процедурата по разработването на стандартите.
Законът за изменение и допълнение на Закона за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата въвежда поетапно достигане до 2011 г. на изискването към горивата за дизелови двигатели за съдържание на биодизел минимум 4 обемни процента. Изискването към горивата за бензинови двигатели е за съдържание на биоетанол минимум 2 обемни процента от 2011 г.
Въведената с настоящия закон схема е с оглед отчитане нуждите на производителите и на крайните разпространители и за осигуряването на техническата възможност за смесване и запазването на съответствието с показателите за качество на смесеното дизелово гориво. Предвижда се при предстоящите законодателни инициативи, които произтичат от транспонирането на новата директива, да се осигури поетапното достигане на европейските цели за 2020 г., съобразено със специфичните национални условия.
С приемането през 2009 г. на Директива 30 се въведе по-високо изискване за 10% максимален дял на етанол в бензините и 7% максимален дял на биокомпонент в дизеловите горива.
Има разработени редица анализи, касаещи увеличаване на дела на биогорива в транспорта. Една такава разработка е техническото ръководство за биогорива, изготвено от Център „Новум” през 2008 г. по Шеста рамкова програма на Европейския съюз, където е посочено следното: биоетанолът може да бъде използван в смес от 10% от всички автомобили с бензинови двигатели, без да е необходимо да се извършват допълнителни модификации, а чистият биодизел, произведен от растителни масла, може да бъде използван като смес със съдържание до 20% биокомпонент без всякакви модификации. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря, министър Трайков.
За реплика думата има господин Димитров.
МАРТИН ДИМИТРОВ (СК): Аз Ви благодаря за този отговор, господин министър.
Колеги, важен е изводът: от промените и законът, който прие 41-то Народно събрание, българските граждани трябва да знаят, че не следват никакви промени в техните автомобили, никакви синтетични маркучи, никакви изменения. Ако някой има подобни предложения или изисквания към тях, очевидно това са лобистки или частно корпоративни претенции. Това хората трябва да го разберат и да го знаят. Проблеми с автомобилите няма – нито с биодизела, нито с биоетанола.
И последно, господин министър. Тези дни се появи нова претенция, която е в следната формулировка: че цистерните, с които трябва да разполагат бензиностанциите за биоетанола, трябвало да поддържат някаква специална температура, а такива цистерни нямало. Тази новост или това ново предложение вярно ли е? Има ли основание? То може ли да се превърне в претенция за забавяне на въвеждането на биоетанол в транспорта? Защото Вие правилно казахте, че има европейско изискване и то е за 10% биогорива в транспорта до 2020 г.
Така че вярно ли е това, че трябвало някакви специални цистерни за биоетанола? И понеже такива нямало, сега пак ще се предлага ново отлагане?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря.
Министър Трайков, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ТРАЙЧО ТРАЙКОВ: Не ми е известно да има такава допълнителна претенция, защото това би изисквало смяна на стандарта, а стандартът не го предвижда.

Агенция „Митници” организира обучение за работа с EMCS

Източник: http://mitnici.eu/?action=n&id=6420

29-01-2010

Агенция „Митници” организира обучение за работа с уeб – приложението на Системата за движението и контрола на акцизни стоки (EMCS), която ще влезе в експлоатация на 1-ви април 2010 г. Обучението е безплатно и е насочено към лицата, които ще подават административните документи.
Със Система за движението и контрола на акцизни стоки сегашната хартиена процедура при движение на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз в рамките на Общността ще бъде заменена с електронен обмен на данни. Компютъризирането на придружителните административни документи е основната цел на EMCS. В сравнение със сегашната хартиена процедура EMCS ще осигури електронния обмен и валидацията на електронния административен документ, както и електронното приключване на движението.
Планирани са следните дати в зависимост от дейността на търговските оператори:
• 4 и 5 февруари – енергийни продукти;
• 8 и 9 февруари – тютюневи изделия;
• 10 и 11 февруари – алкохол и алкохолни напитки.

Заявки за участие ще се приемат на helpdesk.emcs@customs.bg.
Обученията ще се провеждат в Националния учебен център на Агенция „Митници” в гр. София, бул. „Брюксел” № 1.
За повече информация свържете се с нас на телефон 02 9859 4092 – Борислава Висоцка.