България рязко се заинтересува от електрическите коли

Източник: http://www.dnes.bg

България прояви внезапен интерес към производството на електрически автомобили. На Съвета по конкуренция в Брюксел страната ни се присъедини към писмо на страни, производителки на автомобили, които са се заели да промотират задвижваните с ток двигатели.

Осем държави настояха ЕС да побърза с изготвянето на общи стандарти за производство и зареждане на електромобили, поставяйки срок до средата на 2011 г.

От текста на писмото не става ясно дали България предвижда сама да произвежда електрически автомобили или проявява интерес към създаването и рециклирането на батериите за тях и изграждането на станции за зареждане.

Трите елемента са част от нова стратегия за по-чист автотранспорт, която одобриха министрите за конкуренцията на ЕС.

Държавите, подписали документа, са Германия, Франция, Португалия, Испания – в чиито национални политики е залегнало пускането на пазара на такива коли. Той се подкрепя също от Белгия, Словения, Ирландия и Литва, в които има заводи за производство на леки коли. Както и България, която е единствената държава в ЕС, която не произвежда автомобили.

Осемте искат качването на електрическите коли на заводските конвейри да стане водеща цел на европейската политика за по-чист транспорт, както и да се създаде паневропейска система за зареждането на колите. Те настояват да се предоставят безвъзмездни средства от Европейската комисия за разработването на общи проекти.

Осемте искат още до лятото да е готов стандартът за общ „контакт“ на зареждащите станции в цяла Европа, който да е съвместим с всички изходи на електроколите, за да се избегне хаосът със зарядните на мобилните телефони.

В същия срок експертите в Брюксел трябва да са готови и с модела на електростанция за тези коли, който трябва да е еднакъв на цялата територия на съюза.

Брюксел смята технологиите на двигател, задвижван с електричество и чрез хидрогенни клетки, за най-перспективни. В същото време дава предимство и за развитието на по-икономични конвенционални двигатели и на хибридни автомобили.

Чрез приетата стратегия ЕС иска да си върне лидерската позиция на автомобилния пазар, използвайки производството на нисковъглеродни превозни средства.

Затова се предвижда до 2013 г. в съюза да бъдат въведени нови стандарти за шума от двигателите, по-икономични климатици, както и интелигентни системи за по-спестовно шофиране.

С тези и други мерки ЕС се надява до 2020 г. да намали от 20 на 10% изхвърляните от автомобилите газове. В момента транспортът се смята за един от главните виновници за глобалното затопляне.

По данни на Брюксел до 2030 г. броят на автомобилите в света ще нарасне от 800 милиона на 1,6 милиарда, а през 2050 г. колите и камионите ще са 2,5 млрд. Затова е необходимо да се вземат спешни мерки за намаляване на вредните емисии от тях.

България ще следва ЕС за климатичните промени, но иска запазване на CO2 квотите

Източник: http://biofuels.bg/

„Ще се придържаме към общоевропейската позиция за климатичните промени“, обяви пред журналисти министърът на околната среда Нона Караджова по време на днешния Green Innovation Forum. Поводът за изказването е започващата в понеделник конференция на ООН в мексиканския курорт Канкун, на която светът трябва набележи мерки за противодействие на глобалното затопляне.

Европейският съюз едностранно се ангажира да намали емисиите си на парникови газове с 20% до 2020 г. спрямо равнищата от 1990 г. Ако останалите големи икономики, които изхвърлят преобладаващата част от парниковите газове, също възприемат сериозни цели за спад на емисиите, ЕС може да повиши целта до 30%. На подобна конференция миналия декември в Копенхаген обаче не бяха договорени обвързващи цели за намаляване, а само доброволни.

Група от европейски държави със силно зависими от въглищата и петрола икономики, сред които са България и Полша, се обявиха против по-силните ограничения на емисиите и поискаха банкиране на въглеродните квоти за след 2012 г., когато изтича действието на сегашното световно споразумение за климата – Протокола от Киото.

„Искаме прехвърляне на част от предписаните емисионни единици в следващия период“, уточни Караджова. Става дума за излишъка от държавни квоти за изхвърляне на въглероден диоксид, който правителството записа като антикризисна мярка и източник на средства за саниране на сгради, но не успя да продаде, защото ООН временно отне акредитацията на страната за въглеродна търговия. България натрупа излишък, защото емисиите й са по-ниски в сравнение с ангажимента от Киото.

Трайчо Трайков: Дори при криза, вече можем да покрием 90% от газовите нужди

Източник: http://www.publics.bg

Проверката на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков в енергийните дружества показва, че те са готови за зимата, съобщи МИЕТ. В газохранилището „Чирен”, част от активите на преносната компания „Булгартрансгаз“, в момента има над 400 млн. куб. метра активен газ – количество, равно на обичайната едногодишна консумация на гориво от хранилището.

Вчера министър Трайков инспектира на място съоръжението и заяви, че „ситуацията днес е коренно различна от периода на газовата криза през януари 2009 г.”. Хранилището разполага с газов агрегат, което е гаранция, че дори при проблеми с електрозахранването, „Чирен” ще работи, допълват от пресцентъра на МИЕТ. Дневно от него могат да се добиват по около 3.8 млн. куб. метра гориво. Добиваният природен газ от новите находища „Калиакра“ и „Каварна” също увеличава дневните наличности с около 1.8 млн. куб. метра. Възможностите да получаваме реверсивно от Гърция около 2 млн. куб. метра дневно и още толкова от т.нар. лайнпек (буферния газ в цялата система) осигуряват обща дневна наличност от над 9 млн. куб. метра природен газ. Дори при форсмажорни обстоятелства и пълно спиране на доставките, това покрива 90% от дневната консумация в страната.

„Това означава, че страната ни вече има алтернативи и е значително по-независима спрямо януари 2009 г.”, каза министър Трайков. Той подчерта още, че плановете за изграждане на още едно национално хранилище – Галата, заедно с реверсивните връзки със съседните държави, ще ни осигурят още по-голяма сигурност.

До края на следващата година трябва да започнат да функционират нови сондажи в Чирен, които ще повишат дневния дебит на хранилището, стана ясно от думите на министър Трайков. Предстои и разширяване на капацитета на хранилището. За тази цел е подписано мандатно писмо с ЕБВР, с което банката е декларирала, че може да финансира проекта със сума до 250 млн. евро.

Подземното газово хранилище (ПГХ) Чирен е създадено на базата на изтощеното газо-кондензатно находище Чирен, открито през 1963 г. През 1971 година в късния стадий на експлоатация на находището е взето решение за разработване на проект за превръщането му в подземно газохранилище за нуждите на изгражданата газова индустрия в страната. Проектът е завършен през 1973 година. Газохранилище Чирен се използва за компенсиране на сезонните неравномерности на газовото потребление. През летните периоди се нагнетява газ, а през зимните се добива. Това позволява ефективно и целогодишно високо натоварване на газопреносната система от Русия до България, както и управление на задълженията за консумация на газ по договорите с Газпром.

ПГХ Чирен е подготвен за посрещане на бъдещите нужди на газовия пазар, допълват от МИЕТ. Благодарение на това, освен обслужването на своите потребности през последните години дружеството предоставя услугата „подземно съхраняване на природен газ” за потребители. Досега от тази възможност са се възползвали пет търговски дружества. Предвижда се разширение на хранилището през периода 2012-2016 г., като дневният добив ще бъде удвоен, а активният работен газ – значително увеличен.

Набуко ще създаде около 1000 работни места в България

Източник: http://business.actualno.com

Газопроводът „Набуко“ ще създаде около 1000 нови работни места в България и ще разнообрази източниците на газ в страната, заяви Кристиан Долезал, официален представител на проекта.

По думите му, всички доходи, които „Набуко“ ще генерира на територията на България, ще бъдат превеждани на Министерство на финансите.

„България ще се превърне в ключова страна за газопровода, от там ще минават диверсифицирани доставки на газ за цяла Европа, което ще доведе до появата на нови икономически интереси и партньорства“, допълва Долезал.

Съоръжението на газопровода ще стартира през 2012 година, трябва да сме готови за потичането на газа през 2015, отбелязва още Долезал.

БЕХ и Poseidon ще изграждат междусистемната газова връзка Гърция-България

Източник: http://www.focus-news.net
 
София. Правителството даде разрешение да бъде създадено съвместно акционерно дружество между „Български енергиен холдинг” (БЕХ)и IGI Poseidon (Гърция), което да изгради, притежава и експлоатира междусистемната газова връзка Гърция-България, съобщиха от правителствената информационна служба. Правителственото решение създава правна възможност на определен етап правата на БЕХ в съвместното дружество да бъдат поети от друго дружество, притежавано или контролирано пряко или косвено от българската държава и определено по силата на решение на Министерския съвет.
Изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България е част от пакета приоритетни проекти, които водят до диверсификация на източниците и маршрутите на енергийните доставки и до повишаване на сигурността им. Проектът получи подкрепа под формата на безвъзмездно съфинансиране от ЕС в рамките на Европейската енергийна програма за възстановяване в размер на 45 млн. евро.