Руско-Китайското петролно съглашение

Източник: http://www.vesti.bg/index.phtml?tid=40&oid=2102531

21.04.2009

Подписването на междуправителствено споразумение за сътрудничество в петролната област създава нова основа за взаимодействие между Русия и Китай в сферата на енергетиката, заяви вицепремиерът Игор Сечин, цитиран от ИТАР-ТАСС. Изказването си Сечин направи след церемонията по подписване на документа, която се проведе в Дома на народните събрания. От китайска страна подпис под документа постави вицепремиерът Ван Цишън. „Искам да потвърдя, че решението за организация на енергиен диалог ни позволи в кратки срокове да проведем необходимите консултации с нашите партньори. Можем да заявим, че днешното подписване създава нова основа за нашето сътрудничество в областта на енергетиката“, каза Сечин. „Става дума за уникално и дългосрочно споразумение, което е обезпечено финансово и за реализацията на което ние вече сме започнали строителството на отсечка от петролопровод за КНР“, добави руският вицепремиер. „Нашите компании вече работят по изграждането на обектите за реализирането на този проект. Опитът от подписването на това споразумение ще използваме за увеличаването на сътрудничеството и в други направление на нашето взаимодействие в енергетиката. Ще развиваме подобно сътрудничество и в газовата област, в атомната енергетика, енергетическото машиностроене, електроенергетиката“, съобщи той. Междуправителственото споразумение предвижда дългосрочните доставки на руски петрол за Китай. През февруари в рамките на руско-китайския енергиен диалог споразумението беше парафирано. Също така бяха съгласувани редица документи, които предвиждат доставката на петрол в Китай и строителството на отсечка от петролопровода „Източен Сибир- Тихи океан“ за неговото осигуряване. Според споразумението „Роснефт“ и „Транснефт“ ще получат от Пекин кредити в размер на 15 милиарда долара и 10 милиарда долара съответно. Русия ще доставя за Китай по ИСТО 15 милиона тона петрол ежегодно в течение на 20 години, започвайки от 2011 г.

ЕК предприема мерки срещу България за неспазване на регламенти по енергийния пазар

Източник: http://europe.bg/htmls/page.php?id=22649&category=5

25-06-2009 

Европейската комисия предприе строги мерки срещу 25 държави-членки, които чрез неспазване на законодателството на ЕС не дават възможност на европейските потребители да се възползват от предимствата на един конкурентен и отворен енергиен пазар. Австрия, Белгия, България, Чешката република, Дания, Германия, Естония, Испания, Финландия, Франция, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Литва, Латвия, Люксембург, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия, Швеция и Обединеното кралство ще получат официални уведомителни писма за неспазване на действащите регламенти относно природния газ и електроенергията, съобщава Рапид. Европейската комисия изпрати официални уведомителни писма на Гърция, Полша, Португалия, Румъния и Литва за поддържане на система от регулирани цени в нарушение на директивите на ЕС относно електроенергията и природния газ. Комисарят по енергетиката Андрис Пиебалгс изтъкна, че „в това време на икономическа и финансова криза просто е неприемливо европейските потребители и дружества да страдат от бремето на лошо функциониращ енергиен пазар“. Действията, предприети от Комисията, са насочени срещу нарушения на различни разпоредби на съществуващото законодателство на Общността относно електроенергията и природния газ – така нареченият втори пакет от документи от 2003 г. Европейската комисия се концентрира по-специално върху разпоредбите, които гарантират лоялна конкуренция в интерес на потребителите. В този контекст, установените от Европейската комисия основни нарушения се отнасят до:

  •  непредоставянето на информация от операторите на преносни системи за електроенергия и природен газ, което пречи за ефективния достъп на снабдителните дружества до мрежите;
  • неспособността на системите за разпределяне на мрежовия капацитета да оптимизират използването на преносните мрежи за електроенергия и природен газ в държавите-членки;
  • липсата на трансгранична координация и сътрудничество на операторите на електроенергийни преносни системи и националните органи, което е необходимо за по-добро разпределяне на мрежовия капацитет по трансгранични междусистемни връзки, така че използването на съществуващата електроенергийна мрежа да се оптимизира на регионална и европейска основа, вместо на национална;
  • недостатъчните усилия на операторите на газопреносни системи да предоставят на разположение максимален капацитет с оглед да се оптимизират възможностите за навлизане на пазара и за конкуренция. Това се отнася особено за краткосрочния преносен капацитет, който иначе остава неизползван, и за преносния капацитет в противоположната посока на тази, в която физически протича природният газ (капацитет за замяна на количества природен газ, намиращи се в две различни точки на мрежата – backhaul capacity );
  • липсата на ефективни мерки от страна на компетентните органи за правоприлагане в държавите-членки в случай на нарушаване на регламентите на ЕС, включително отсъствието на ефективни системи за санкции на национално равнище;
  • запазването на регулирани цени особено в изгода на големи потребители, което затруднява навлизането на нови участници на пазара;
  • отсъствието на адекватни процедури за уреждане на спорове за потребители на национално ниво;
  • основна презумпция на директивите за електроенергия и природен газ е, че всички граждани, ползващи се от предимствата на вътрешния пазар, следва също така да са в състояние да се ползват и от високо равнище на защита на потребителите. Липсата на прозрачни, опростени и нескъпи процедури за разглеждане на оплакванията на потребителите обаче може да доведе до тяхното нежелание да участват във вътрешния пазар. Директивите за електроенергия и природен газ съдържат ясни задължения за гарантиране на наличието на такива процедури и на реални възможности за избор от страна на потребителите. Според виждането на Европейската комисия устойчивото, конкурентно и сигурно енергоснабдяване няма да бъде възможно без отворени, конкурентни енергийни пазари, които да позволяват на европейските дружества да се конкурират в рамките на цяла Европа.

Създаването на интегриран европейски енергиен пазар ще бъде ключов фактор за подобряване на сигурността на доставките и за повишаване на конкурентоспособността в ЕС. То служи пряко на интересите на европейските потребители.

Няма с какво да се овладее поскъпването на горивата

Източник: Дневник
От Чавдар Първанов, Христо Петров

24 юни 2009,
 
Юни 2009 г. – посред кризата и след година спокойствие бензинът отново скочи до над 2 лв. литъра. В момента в големите вериги бензиностанции горивото струва по 2.02-2.03 лв., а дизелът го следва по петите и вече е близо до 1.90 лв. за литър. Причината – скокът на котировките на петрола на международните пазари от 35 долара в края на миналата година до 70 долара до средата на тази, като никой от търговците на нефтопродукти не се наема да прогнозира докога ще продължи „ралито“ на цените.

„Принципно не се обвързваме с прогнози и сме на мнение, че търсенето и предлагането са определящи фактори за бъдещото развитие на цените“, посочи Камелия Славейкова, изпълнителен директор на „Шел България“. По думите й всякакви прогнози могат да бъдат силно манипулативни и недостоверни, тъй като секторът се влияе от редица фактори.

Високи цени на нефтопродуктите – пореден удар върху икономиката

Горивата са ключов фактор в ценообразуването на стоките и услугите от първа необходимост, което създава условия за повишение на цените им във времена на свиване на доходите и натиск върху печалбите и оборотите на бизнеса. Затова според икономистите по-нататъшно поскъпване на нефтопродуктите ще удари не само веригите бензиностанции, но и ще се превърне в бреме за икономиката.

В същото време всякакви лостове и механизми за облекчения в тази посока изглеждат блокирани. Дистрибуторите на горива са убедени, че динамиката на цените се определя от фактори извън техния контрол – международни котировки, валутни курсове и косвени данъци, налагани от българското правителство. Заводските цени на единствената петролна рафинерия в България – „Лукойл Нефтохим“, и към момента са сред най-ниските в ЕС според статистиката на Европейската комисия. Компаниите в бранша пък работят със сравнително нормални търговски надценки от 6-8% (виж графиката) и при изключително ниска норма на печалба (виж таблицата).

Всичко това според петролните експерти от частния сектор изчерпва всякакви възможности за игра в тяхното поле и прехвърля „топката“ на държавата. „От опита на различни страни можем да посочим като възможности намаляването на размера на акцизите и ДДС“, каза Камелия Славейкова. Данните показват, че именно косвените данъци са причина за по-високите цени – текущите цени на дребно са на база 70 долара за барел, при положение че в края на 2007 г. те са били същите при 100 долара за барел. Увеличението на акцизите през миналата година в комбинация с начисляван върху тях ДДС обаче създава базата за по-високите сегашни цени.

Правителството: Забравете за по-ниски акцизи

Предложението да се намалят косвените данъци се приема „на нож“ от държавните институции. Никой сред управляващите не си прави илюзия, че може да се пипа ДДС в краткосрочен план. Правителството остави непроменени акцизите за нефтопродуктите през тази година, но след като преди това две поредни години – 2007 и 2008 г., ги увеличи предсрочно, при това с две стъпки. „Няма как да се намалят акцизите – ние сме под минималните нива за ЕС. Да не говорим, че икономическата криза се отразява негативно и на бюджета“, категорична е Людмила Елкова, директор на дирекция „Данъчна политика“ в Министерството на финансите.

Практически няма и шанс за намаляване на данъчната тежест поне преди да бъде избран новият парламент.

Акцизите и ДДС формират близо половината от постъпленията в републиканския бюджет (на база 2008 г.), като само първите генерират 14 на сто от всички приходи в него. Експертите на финансовото министерство смятат и че проблемите с горивата не трябва да се решават през данъчната политика, като вместо това препоръча дистрибуторите да си свият маржовете на печалба. Това обаче от своя страна също изглежда несериозно предвид ниската норма на печалба в сектора. „За всеки случай данъците няма да се пипат, нито ще се предоговаря времевата рамка за достигане на минималните акцизни ставки за горивата в ЕС. Акцизите ще вървят нагоре“, заяви още Елкова. Съгласно договореностите с ЕС България трябва да стигне минималните ставки в Евросъюза до 2013 г.

Извън фискалните мерки за решаването на проблема големите вериги бензиностанции винаги са предлагали да се засили контролът върху контрабандата и нелоялната конкуренция, обвързването на фискалната памет на бензиностанциите в единна система с тази на Агенция „Митници“ и въвеждането на лицензионен режим за търговците.

Потреблението пада, борсовите цени на петрола растат

В момента цените на петрола се движат около 70 долара за барел, като това важи както за двата най-популярни сорта нефт (тексаски и брент), така и за други сортове като руския „Урал“ и нефта на страните от ОПЕК. Картелната организация обяви наскоро, че не планира увеличение на продукцията в близките месеци, тъй като не очаква повишено потребление. Според кувейтския петролен министър Ахад Абдула ал Сабах на този етап цена на нефта на петролните пазари от между 50 и 75 долара за барел е приемлива. Други като руския вицепремиер Игор Сечин смятат, че цената на черното злато пак може да се върне към 150 долара за барел, тъй като кризата орязва инвестициите в петролния сектор, което затруднява добива. Според Сечин това може да стане през следващите 2 или 3 години – нещо, за което предупреждават и от ОПЕК. Русия може да понесе цена на петрола, не по-малка от 75 долара, заяви още вицепремиерът, цитиран от агенция СКРИН.

„Според нас цените нараснаха бързо от спекулативни фактори, но това няма да продължи дълго. Не очакваме котировките да надвишат значително нивата от 70 долара за барел“, каза пред Ройтерс икономистът на Международния валутен фонд Оливие Бланшар. Все пак обаче не бива да се забравя, че спекулантите бяха обвинени за рекордното поскъпване на петрола миналата година. Според прогнозите на различните банки те са наливали спекулативно десетки милиарди долари в стоката.

На фона на скока на петрола Международната агенция по енергетиката (IEA) очаква, че потреблението му през тази година ще се свие с 2.9% спрямо предходната година. Това ще бъде най-големият срив в търсенето на нефтените пазари от американската рецесия в началото на 80-те години на миналия век. В България независимо от стагнацията в икономиката за първите няколко месеца на годината не се отчита спад на потреблението. „Ако изобщо има някакъв растеж в сектора, той ще е в рамките на 3-4%“, прогнозира Светослав Йорданов, изпълнителен директор на „Петрол“.

Петролните компании са работили при доста ниска норма на печалба за 2008 г.
Компания      Продажби(хил. лв.) Печалба(хил. лв.) Норма на печалба % 
„Лукойл България“      4 821 744                    1 645                      0.03
„ОМВ България“              1 575 682                    8 419                      0.53
„Петрол“                                 952 885               203 203*                21.33*
„Шел България“                  668 353                  16 866                     2.52
„Ромпетрол България“   470 586                -25 163                   -5.35
„ЕКО България“                    234 389                  -8 807                   -3.76

*Дължи се на еднократен ефект от продажбите на ключови активи

Източник: По данни от отчетите на компаниите

Секторен анализ за горивата очаквайте тази събота в класацията на „Капитал“ – „Най-големи сто компании в България“

Камелия Славейкова: Биогоривата не са панацея срещу поскъпването

Източник: Дневник

От Чавдар Първанов

24 юни 2009
 

Цената на петрола през последните седмици скочи над 70 долара за барел. „Без инвестиции в алтернативни източници на енергия цените на петрола ще скочат рязко“, заяви неотдавна пред „Блумбърг“ шефът на холандската нефтена група „Шел“ (Shell) Йероен ван дер Веер. Според него щом глобалната икономика се възстанови, цените на черното злато неизменно ще тръгнат нагоре заради увеличеното търсене.
Ще се превърне ли в трайна тенденция ръстът на котировките на суровия петрол?
Какви са прогнозите на експертите в „Шел“?

– Макар и да сме една от най-големите петролни компании в света, „Шел“ избягва да се ангажира с прогнози за движението на котировките на суровия петрол. Този пазарен сегмент се влияе силно от редица фактори от икономически, геополитически и спекулативен характер и историята показва, че всякакви прогнози могат да бъдат силно манипулативни и недостоверни. Принципно не се обвързваме с подобни прогнози и сме на мнение, че пазарът, а именно търсенето и предлагането са определящи фактори за бъдещото развитие на цените.

Ще стигне ли масовият бензин отново 2 лв. за литър и няма ли това да окаже негативен ефект върху бизнеса в страната, и без това притискан от високи лихви и покачване на цените на монополните комунални услуги?

– Това е въпрос, на който не можем да дадем категоричен отговор. Цените на дребно се формират от редица фактори извън наш контрол и влияние – колебанията на валутните курсове и на международните котировки, размера на акцизите и на ДДС, както и от конкретните пазарни условия (търсенето и предлагането на съответния продукт на пазара). Очевидно е, че в условията на рецесия клиентите са по-чувствителни към повишаване на цените на горивата, така че евентуални колебания на тези цени биха могли да се отразят върху потреблението на горива като цяло.

Какви са възможностите да се противодейства на ново завихряне на цените на нефтопродуктите? Доколко биогоривата са решение на този проблем?

– Пазарът е най-добрият регулатор и механизъм, балансиращ процесите. Но наред с това може да се търсят и други начини за противодействие. От опита на различни страни можем да посочим като подобни възможности намаляването на размера на акцизите, ДДС и др. Въвеждането на биогоривата често се спряга като мярка, която би могла да доведе до намаляване на цените на горивата. На практика биогоривата не са панацея срещу повишаването на цените на течните горива. Точно обратното, при липса на държавна субсидия, примерно под формата на намален акциз, те са по-скъпи и от тази гледна точка те са все още не конкурентоспособни спрямо класическите течни горива на нефтена основа.

Да очакваме ли по бензиностанциите в страната през есента смеси на биогорива?

– Това до голяма степен зависи от евентуалната промяна на законодателството, свързано с приложението на биогорива в България, и от това дали предложените промени в закона ще бъдат приети и приложени своевременно. През последните месеци беше сформирана работна група, чието предложение за промяна на това законодателство е внесено за обсъждане в Министерския съвет. Работната група се обедини около идеята да има постепенно увеличение на съдържанието на биодизел – 2% биодизел към дизеловите горива от ноември тази година, като през следващите години този дял се увеличава с по един процентен пункт. Договорихме се и да се съгласува с ЕС и да се въведе данъчно облекчение (намаление на акциза), което ще направи горивата, съдържащи биокомпоненти, по-привлекателни. Надяваме се, че тези промени ще бъдат приети в скоро време от парламента и ще позволят ефективното приложение на горива, съдържащи биокомпоненти в България. В същото време искам да подчертая необходимостта от подготовката и приемането на нов закон за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и биогорива, който да отразява последните изисквания, залегнали в директивите на Европейския съюз и тенденциите в развитието на алтернативните горива.

Коя е причината да обявите на силен глас, че спирате зареждането на автомобили с автогаз, чиито уредби не са преминали технически преглед? Доколко безопасността в случая е отговорност на петролните компании, които единствено зареждат гориво?

– Причината е комплексна. На първо място, чувството ни за отговорност за безопасността на клиентите и на служителите, които ги обслужват на автогаз колонката, тъй като обслужването на неизправни газови уредби крие голям риск за здравето и живота на тези, които са в непосредствена близост с тях. Грижата за безопасността е от първостепенно значение и на нея са подчинени всички действия на служителите ни, както и на тези, които обслужват клиентите под знака на търговската ни марка. Наред с това в основата на нашия категоричен отказ да обслужваме клиенти с газови уредби, непреминали през технически преглед, е и волята ни да спазваме стриктно нормативната уредба в България. В съответствие с българското законодателство на обслужващия персонал на бензиностанциите с газови колонки е забранено да зарежда превозни средства с автогаз, ако липсва стикер, удостоверяващ наличието на технически преглед, или стикерът е с изтекъл срок на валидност. В действителност в съответствие с този закон на компаниите, дистрибутори на горива, се вменяват определени контролни функции, които би трябвало да са прерогатив на съответните оторизирани държавни органи. Така например, когато представители на КАТ спират на пътя шофьорите за проверка на застраховка „Гражданска отговорност“ и дали са минали през годишен технически преглед на автомобила, би трябвало да проверяват автомобилите, които имат газова уредба, дали имат въпросния стикер, удостоверяващ изправността на газовата уредба. Законодателството обаче не предвижда подобни мерки, а чисто и просто прехвърля отговорността изцяло на компаниите, дистрибутори на горива, и на тяхната готовност да се съобразяват с тези законови изисквания.

Как се отразява това на продажбите на веригите бензиностанции и не ви ли лишава от едно конкурентно предимство? Газ пропан-бутанът все пак е третото най-потребявано гориво в страната…

– Съвсем естествено това се отразява негативно на продажбите на това гориво. Наред с това дори желанието ни да проверим за наличието на стикер или ако се стигне до отказ от зареждане, често пъти поражда реакция на недоумение и недоволство от страна на клиентите. За тях е необичайна практика подобно категорично действие. В такива случаи обясняваме на клиентите, че проверката на газовата уредба цели да запази техния живот и живота на всички хора, които пътуват в автомобила им. Наред с това подчертаваме, че работещите в бензиностанциите не трябва да поемат риска да обслужват газови уредби, надеждността на които не е гарантирана от съответната техническа проверка. Действително в краткосрочен план отказът от зареждане с автогаз има известно негативно влияние върху продажбите ни, но в по-дългосрочен план вярваме, че клиентите ни ще оценят положително грижата ни за тяхната и на близките им безопасност. Вярваме, че в определен момент нашата последователност по отношение на мерките за безопасност ще бъде оценена от клиентите ни като наше сериозно конкурентно предимство.

Ще увеличи ли подобна мярка безопасността и не е ли тя обречена при положение, ако другите фирми в сектора не се придържат към тази норма?

– За съжаление компаниите, които са готови да поставят безопасността на своята дейност на първо място, дори и когато това е в ущърб на техните бизнес резултати, са единици в България. Това вероятно ще забави постигането на устойчив резултат в спазването на тези законодателни изисквания. Надяваме се и вярваме, че мерките, които се прилагат в бензиностанциите Shell, ще повлияят положително в посока на подобряване на безопасността и ще подтикнат нашите клиенти да направят необходимото, за да си осигурят технически изправни и надеждни газови уредби на своите автомобили. Силно се надяваме, че и други представители на бранша ще ни последват. Наред с това обаче бихме искали да подчертаем и ролята на държавата по осъществяване на контролни функции, които да са пряко насочени към собствениците на автомобили с газови уредби.

http://dnevnik.bg/intervju/2009/06/24/743223_kameliia_slaveikova_biogorivata_ne_sa_panaceia_sreshtu/

Китай продължава да увеличава петролните си активи в чужбина

Източник: Инвестор

http://www.investor.bg/?cat=6&id=82703
24.06.2009 20:13

Китайската компания China Petrochemical Corp. е постигнала споразумение за закупуването на Addax Petroleum за 8,3 млрд. канадски долара (7,3 млрд. щатски долара). Това е най-голямото придобиване, реализирано от Китай в чужбина, и ще донесе на компанията петролни резерви в Ирак и Западна Африка, съобщи Bloomberg.

Китайската компания, която е втора по големина в сектора в страната и е известна като Sinopec Group, ще плати по 52,80 канадски долара в брой за акция на базираната в Женева Addax. Това е с 47 на сто повече от цената на затваряне на акциите на Addax на борсата в Торонто на 5 юни – денят, преди да бъде обявено, че се водят преговори за придобиване.

Със закупуването на Addax, Sinopec Group получава 42,5 млн. барела доказани и прогнозирани резерви в населените с кюрди райони на Ирак, където началото на износа на петрол по-рано този месец предизвика голям интерес за придобивания.

От декември насам Китай е инвестирал 5,4 млрд. долара за петролни активи в Сингапур, Сирия и Казахстан.

Сделката за Addax е втората този месец, която се отнася за активи в кюрдските територии в Ирак. На 9 юни Heritage Oil постигна споразумение за закупуването на турската Genel Energy International за 2,52 млрд. долара.

Addax съобщи на 1 юни, че е започнал износ на петрол от Кюрдистан.

Мерки срещу газова криза

Източник: Агенция Фокус

http://focus-news.net/?id=a1045

22 юни 2009

„Уолстрийт джърнъл” Европейският съюз е поискал Международният валутен фонд и други международни финансови институции да осигурят пари за Украйна, за да може тя да закупи природен газ от Русия и да бъде избегната газова криза. Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу е отправил искането в края на двудневната среща на европейските лидери в петък. „Има риск от още една мащабна газова криза в рамките на седмици”, е заявил Барозу пред репортери, припомняйки за двуседмичното прекратяване на руските газови доставки за ЕС през януари. Русия оказва натиск над ЕС да предложи финансови средства на Украйна, за да може тя да закупи газ за запълване на газохранилищата си, от които ще се нуждае през зимата. През тези месеци Украйна ще трябва да се справи с търсенето на местно ниво и с транзита за потребителите в ЕС. В четвъртък украинската държавна компания „Нафтогаз Украйна” обяви, че се нуждае от 4,2 млрд. долара. Но, когато италианският премиер Силвио Берлускони заявява, че ЕС трябва да предостави заем на Украйна, дипломати, запознати с преговорите в петък на срещата на върха на ЕС, заявиха, че идеята не е била подложена на сериозна дискусия. Правителствата на 27-те страни от ЕС вече са свили бюджетите си в резултат на икономическия спад. Говорител на МВФ заяви, че мисията в Украйна ще дискутира в края на следващата седмица евентуална подкрепа за „Нафтогаз” според съществуващата настоящата програма за заем в размер на 16 млрд. долара. Но правителството на Украйна първо ще трябва да съгласува определени „финансови коригиращи мерки” и „приложим механизъм за мониторинг над финансите на „Нафтогаз”, преди това да се случи”. Европейската банка за възстановяване и развитие също може да окаже подкрепа, според запознати с проблема. Говорител на банката, обаче отказа да коментира. Европейският съюз получава 80% от руския газ през Украйна. Но, докато руският газ съставя само около една четвърт от общата консумация на блока, някои от бившите комунистически държави от блока разчитат на него за 100% от потреблението си. По време на летните месеци потреблението на газ рязко намалява. Но през зимата газопроводите от Русия до Украйна нямат достатъчен капацитет, за да поемат вътрешното потребление, тъй като страната е транзитна спрямо Европейския съюз. В резултат Украйна обикновено внася руски газ през лятото, за да запълни своите подземни газохранилища, за да не създава вътрешни проблеми през зимата. Поредното плащане на Украйна на „Газпром” се очаква на 7 юли. Ако то не бъде извършено навреме, може да възникне нов спор между Москва и Украйна. Междувременно, ако украинските газохранилища остана празни до зимата, кризата с доставките за ЕС ще бъде неизбежна. „Ако Украйна не плати тогава, ще има ново прекратяване на газовите доставки за части от ЕС. Това няма да бъде твърде сериозно през лятото, но, ако нещата продължат така до зимата, ще имаме голям проблем”, заявява Джонатан Стърн, директор на газовите изследвания в Оксфордския институт за енергийни изследвания.

Газпром повиши прогнозата за цената на газа за 2009 г. на $280/1000 куб. м

Източник: Инвестор

http://www.investor.bg/?cat=6&id=82692

24.06.2009 17:41

Газпром предвижда, според последната си прогноза, средната експортна цена на природния газ за 2009 г. да бъде над 280 долара за 1000 куб. м, т.е. около стойността й през 2007 г., е казал днес заместник-председателят на газовия гигант Александър Медведев, цитиран от руски медии.

Предишната прогноза на Газпром за средногодишната експортна цена, оповестена в края на март, беше за 260 долара за 1000 куб. м, а тази цена за миналата година беше над 400 долара за 1000 куб. м.

По консервативни прогнози Газпром очаква намаляване на постъпленията си от продажби на газ в чужбина от 65 млрд. долара през 2008 г. на около 40 млрд. долара за тази година, като на този резултат оказва влияние понижената цена и намаления обем на износа на синьо гориво. Миналата седмица стана известно, че вносът на руски газ в страните от Европейския съюз (ЕС) е намалял с 35% за първото тримесечие на годишна база

Александър Медведев е съобщил още, че през тази година добитият от Газпром обем газ ще бъде в рамките на 450-510 млрд. куб. м, в зависимост от ситуацията с потреблението. През 2008 г. газовата компания увеличи добива на гориво с 0,2% до близо 550 млрд. куб. м природен газ.

По официални данни общо в Руската Федерация през 2008 г. са добити 663 млрд. куб. м газ, което е ръст от 1,6% на годишна база. По информация от Федералната митническа служба Русия е изнесла в чужбина миналата година над 174 млрд. куб. м природен газ на обща стойност 66,4 млрд. долара.