Стикери по колонките ще информират за горивото

               Източник: БПГА, Светослав Бенчев

 

        Допреди няколко години собствениците на автомобили не бяха много затруднени при избора на автомобилни горива и съответно на задвижващи двигатели за своите превозни средства. За решението имаше три възможни избора- бензин, дизел или пропан-бутан(LPG). Няколко години по-късно все повече видове енергийни продукти са на пазара, а към настоящия момент в страната не се продават и абсолютно чисти минерални горива, а техни смеси с възобновяеми енергийни източници – биодизел и биоетанол.  В тази връзка Европейската Комисия, използвайки текста на Директивата за изграждане на инфраструктурата за алтернативни горива, реши да въведе минимални задължения за информация относно продуктите, с които зареждаме нашите автомобили. Освен очакваното в бъдеще още по-голямо многообразие на горива – метан, водород и електричество, подобна промяна се налага и зареди липсата на обща европейска политика по отношение на съдържанието на биогорива в конвенционалните нефтопродукти.

          Както е известно, на територията на Република България не се продават горива без биодобавка – биодизел или биоетанол. Това е необходимо, тъй като всяка държава-членка на ЕС следва да гарантира, че през 2020г. 10% от горивата в транспорта ще бъдат от възобновяеми енергийни източници. Все пак Брюксел не дава определени задължителни нива на  влагане на биокомпонент в конвенционалните горива, което от своя страна води до различни стойности в 28-те държави от ЕС. По този начин автомобилистите са изправени пред сериозния въпрос дали техният автомобил ще попадне на подходящо гориво, пътувайки в Европа. Част от двигателите, особено на по-старите превозни средства, не са адаптирани  да работят оптимално с бензин с високи стойности на биоетанола над 6%-7%, а някои от тях могат да претърпят и сериозни повреди. В някои страни дори новите автомобили са застрашени тъй като някои производители отказват гаранционно обслужване, ако повредата е причинена от високото съдържание на биетанол.   Поради тези причини Европейската комисия е решила да обърне внимание на този проблем и работи върху създаването на информационни маркери на обектите за търговия на дребно, които да информират потребителя какво гориво зарежда и на какъв стандарт отговаря то. Обяснителни бележки и табели ще се поставят и на резервоарите на новопроизведените автомобили. По този начин клиентите ще могат да сравняват непосредствено информацията от резервоара с тази поставено на бензиноколонката. Още няма готово решение как ще изглеждат окончателно информационните маркери, а към настоящия момент се обсъждат няколко варианта(виж илюстрациите).

            Естественият въпрос, който възниква, е значението на тези съкращения и знаци. На първо място EN 228 иEN590 са названията на европейските стандарти за качество, съответно на бензиновите и дизеловите горива, приети на територията на Европейския съюз. Според тях максималното съдържание на биокомпонент може да бъде съответно  максимално до 7% биодизел и  до 10% биоетанол. И докато съдържанието на биодобавка в дизела не представлява сериозен въпрос, то съдържанието на биоетанол следва да се следи внимателно. Именно това е следващата част от информационната табела – съдържанието на биогориво. Съкращението е В7 за дизел със  7% биодизел  и Е5 и Е10 съответно за бензин с до 5% и до 10% биокомпонент. По желание ще може да се поставя и точния бленд, тъй като например в България биоетанолът е в максимално съдържание до 7%.

          Доколко тази информационна кампания ще бъде полезна все още е твърде спорно. Европейската комисия избра по-лесния начин да подходи към въпроса, свързан с биогоривата, тъй като проблемът със съвместимостта на горивата с автомобилите остава нерешен.Така например, автомобилистите, пътуващи за Франция с по-стари автомобили, ще следва да бъдат особено внимателни, тъй като в тази държава съдържанието на биетанол може да достига до 10% процента. Неслучайно в местните бензиностанции има и към настоящия момент информационни табели (разбира се само на френски език), че горивата може да не са съвместими с автомобили, произведени преди 1.01.2000г. От друга страна в Гърция например може да се зареди чист бензин, а други държави като Австрия например предлагат обикновен продукт със съдържание на биоетанол и премиум, който е чисто минерално гориво.

               Каква е ситуацията в България?

          Държавата с най-стар автопарк в Европейския съюз е предприела мерки за бързо и рязко покачване на нивата на биоетанол в бензиновите горива. Само в рамките на три години от съдържание от 2% биодобавка се премина към 7% като дори първоначалните планове предвиждаха тази есен да се достигне максимално разрешеното количество по стандарт, а именно 10%. Тази стратегия остава напълно необяснима за търговците с горива, както вероятно и за нашите клиенти. Нормативните текстове задължават всеки литър гориво да съдържа биоетанол, тъй като в противен случай санкциите за търговци и производители започват от 50 000лв. и могат да достигнат 200 000лв. Макар и членовете на БПГА да осигуряват винаги най-качественият биоетанол, който те блендират с минерално гориво, все пак бихме искали да обърнем внимание на собствениците на по-стари автомобили (произведени преди 1.01.2001г.)да извършват по-често проверки на гумените уплътнения по двигателната част и системите, които пренасят горивото, както и да се консултират със специалист относно цялостната съвместимост на тяхното превозно средство с бензинови горива, съдържащи биокомпонент и проблемите които могат да срещнат, тъй като те варират спрямо марката и годината на производство.

             Информация за зарежданото гориво ще има и за други типове енергийни продукти – пропан бутан, метан, водород и електрически зарядни устройства. Те ще съдържат основно наименованието на стандарта, както и електрическото напрежение при точките за зареждане на електромобили.

        Регулацията се очаква да влезе в сила до 2 години, а какъв ще бъде ефектът за потребителите и дали ще има такъв ща разберем поне още няколко години по-късно.