Канкун проправи път на технологиите за улавяне и съхранение на СО2

Източник: http://www.dnevnik.bg

Проектите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (УСВ) ще бъдат включени в механизма „Чисто развитие“ на ООН. По този механизъм развити държави инвестират в технологии за съкращаване на емисиите от СО2 в бедни страни и по този начин печелят въглеродни кредити, които използват за покриване на задълженията си по Протокола от Киото.

Решението за включването на УСВ проектите в този механизъм беше взето на завършилата през уикенда климатична конференция в Канкун и беше определено като „огромна крачка напред“ по отношение на внедряването на новите технологии. След продължителни преговори министрите позволиха на проектите за улавяне и съхранение на емисиите от заводите и електроцентралите да печелят от въглеродни кредити по схема на ООН.

Окончателният текст на решението, договорено в Канкун, призовава за нови правила, уреждащи механизма за измерване на съкращенията на СО2 от УСВ проектите. Механизмът трябва да бъде финализиран до срещата на върха на ООН в Дърбан през 2011 г.

„Решението проправя път за националните правителства да създадат адекватни режими за мониторинг и контрол на тези технологии, така че да се гарантира изпълнението на глобалните цели за намаляване на въглеродните емисии“, коментира Боб Пеглер, вицепрезидент за Европа на Глобалния институт за УСВ.

„Както знаем от Агенцията за международно развитие, тези технологии могат да доведат до почти 20% от необходимото намаляване на емисиите до 2050 г., допълва още Пеглер. Институтът работи за въвеждането на чисти технологии в индустрията и енергетиката, по-специално в областта на УСВ.

Това става чрез предоставянето на експертна консултантска помощ и финансиране както за вече съществуващи тополоелектрически централи, така и за нови мощности.

Това решение е малко вероятно да направи УСВ проектите ефективни от финансова гледна точка, твърдят експерти. То обаче може да даде тласък на подобни проекти в бедни страни, които все още не могат да си ги позволят, като предложи по-голяма сигурност за инвеститорите.

Много от развиващите се страни първоначално отхвърлиха идеята да включат УСВ в механизма за чисто развитие поради опасения, че това може да се окаже за сметка на инвестиции в проекти за възобновяема енергия.

Газът ще изпревари въглищата като използвано гориво до 2030 г.

Източник: http://www.mediapool.bg

Природният газ може да стане вторият по големина енергоизточник в света до 2030 г., като изпревари въглищата, сочи анализ на една от най-големите нефтогазови компании в света – американската „Ексън Мобил“, цитиран от световните агенции.

Лидер при горивата ще остане нефтът, осигурявайки 32 процента от световното потребление, на газа ще се падне 26 процента от общата консумация на енергоресурси при 21 на сто през 2005 г.

След две десетилетия търсенето на синьо гориво ще се увеличи с 2 процента, а нуждата от енергия като цяло ще скочи с 35 на сто в сравнение с 2005 г., смята тексаският гигант.

Преди година прогнозите му бяха за ръст от 1.8 на сто до 2030 г., разликата от 0.2 на сто се равнява на годишното потребление на газ в щата Калифорния.

Причината за превръщането на газа във втори по значение енергоизточник е в това, че търсенето му ще нараства два пъти по-бързо от това на нефта и въглищата заради развиващите се страни, които трябва да заменят традиционните си въглищни централи с газови.

Все повече нефтени компании развиват перспективите при газовия си бизнес, по-рано този месец от англо-холандската „Роял Дъч Шел“ заявиха, че през 2012 г. за пръв път в историята на дружеството добивът на газ ще надвиши този на петрол.

Според предишна прогноза на Международната агенция по енергетика до 2030 г. делът на газа в общото потребление на горива ще достигне 22 процента, но петролът и въглищата ще останат най-големите енергоизточници.

В същото време шефът на петролната компания Би Пи Робърт Дъдли коментира, че до 2030 г. добивът на нефт ще се намали значително, а цените на суровината ще растат.

Новият Закон за ВЕИ не подкрепя достатъчно биомасата

Източник: www.publics.bg

Според Костадинка Тодорова, председател на новоучредената асоциацията за устойчива енергия, ЗЕВИ не изпълнява основно свое предназначение – дефиниране на държавна политика за ВЕИ.

На провеждащия се днес форум-борса за ВЕИ проекти, организиран от Български енергиен форум (БЕФ), някои експерти от енергийния сектор изразиха мнение, че проекто-законът за енергията от възобновяеми източници не е достатъчно добър. Според Костадинка Тодорова, бивш директор в МИЕТ и настоящ председател на новосъздадената Българска асоциация за устойчива енергия, ЗЕВИ не изпълнява основно свое предназначение – дефиниране на държавна политика за ВЕИ. Тодорова смята, че е трябвало в бъдещия закон да се дефинира кои технологии са по-предпочитани и съответно те да получат повече преференции. Например, в ЗЕВИ в този му вариант подкрепата за производство на енергия от биомаса отсъства, допълни Тодорова.

Народният представител Валентин Николов, член на парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм приветства участниците във форума със започването на една „година на енергетиката в България”. Според Николов, през тази година предстои да се решат много и все важни проекти – газовата инфраструктура, ядрената енергетика и ВЕИ. Николов определи досега действащия Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ) като прекалено либерален и заяви, че новият ЗЕВИ трябва да поправи това. Очаква се и Енергийната стратегия на Република България да влезе скоро за обсъждане в парламента, припомни Николов, като цитира и интереса на японските инвеститори към изграждане на ВЕИ в България, който стана ясен при посещението на премиера Бойко Борисов в Страната на изгряващото Слънце.

Иван Хиновски, председател на БЕФ, отбеляза, че целта на провеждащия се днес форум „Проекти на възобновяеми енергийни източници в България – актуален статус, търсене и предлагане“, подкрепен от ЧЕЗ, ЕВН, Е.ОН и застрахователно дружество Енергия, е да се проведе открита дискусия за постигане на справедлив баланс на интересите – тези на инвеститорите и на мрежовите компании. Хиновски отбеляза, че анализите на БЕФ показват, че напоследък проекти за ВЕИ се стартират от хора без опит и без нужното ниво на познание за стабилността на системата.

По време на семинара презентация направи Николай Налбантов, директор в МИЕТ. Той представи последния проект за ЗЕВИ, който предстои да бъде гласуван от Министерския съвет. Налбантов припомни, че според актуалния вариант на проекто-закона, новите проекти за изграждане на ВЕИ ще заплащат първоначална фиксирана гаранция от 5000 лв. на MW и цена за присъединяване от 50 хил. лв. на MW. След края на присъединяването, към цената от 50 хил. лв. на MW може да се добавят допълнителни разходи, които да бъдат покрити от инвеститорите, или мрежовата компания да върне остатъка от сумата, ако тя е в повече. Налбантов добави, че за да се постигне целта от 10% използване на енергия в транспорта, ще трябва в България да се насърчи използването на електромобили и че това ще е част от политиката на МИЕТ занапред. Относно финансирането на новите проекти за ВЕИ, предстои функциите на Фонд Енергийна Ефективност (ФЕЕ) да се променят с изменения в Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), допълни Налбантов, като чрез този фонд вече ще се финансират и проекти за зелена енергия.

Евгения Харитонова, член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), не даде поисканите от аудиторията подробности по структурата на преференциалните цени за ВЕИ след влизането в сила на ЗЕВИ. Тя призна, че до момента процесът по лицензиране на нови ВЕИ проекти е бил много либерален, като за получаването на лицензия под условие е било достатъчно да се подаде заявление, да се докаже финансов ресурс и да се изпълнят законовите изисквания. Отсега нататък ще се иска и съгласието на мрежите, допълни Харитонова, защото има доста заявки за лицензиране, които не са подкрепени със сериозни намерения. Например, ДКЕВР ще изисква от инвеститорите в процеса на лицензиране да покажат предварителния договор за присъединяване, сключен с НЕК или някое от електроразпределителните дружества – ЧЕЗ Разпределение България, ЕВН България Електроразпределение или Е.ОН България Мрежи. Харитонова допълни при отговор на въпрос от аудиторията, че не се очаква скоро фотоволтаиците да достигнат мрежови паритет (grid parity – б.а.) по отношение на цените на конвенционалната енергия, докато за биомасата, за ВЕЦ и за вятърната енергия това е много по-вероятно да се случи в следващите години.

В свое изказване бившият член на ДКЕВР Пламен Денчев отбеляза, че някои от предложенията на Комисията по време на неговия мандат не са отразени правилно в проекто-закона за ВЕИ. Той отбеляза, че цената за новите проекти не трябва да се фиксира от момента на получване на разрешително за строеж, а от момента на получаване на лицензията под условия. Денчев се аргументира с факта, че при даването на лицензия от страна на ДКЕВР се прави подробен преглед на бизнес плана, финансовите параметри и възможностите за присъединяване към мрежите. Освен това, Денчев счита, че ЗЕВИ трябва да се обвърже с 10-годишните планове за развитие на мрежите на НЕК и електроразпределителните компании.

Тошиба потвърди, че ще строи соларен парк край Ямбол

Източник: http://www.dnes.bg

„Тошиба корпорейшън“ потвърди, че ще започне изграждането на 10-мегаватов соларен парк в България, който се очаква да влезе в експлоатация през 2011 г. Това стана ясно по време на срещата на министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков с Норио Сасаки, президент и изпълнителен директор на японската корпорация в рамките на посещението на българската правителствена делегация в Япония, съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Соларната централа, която ще се намира край Ямбол, ще струва около 4 млрд. йени (37,6 млн. евро) и ще захранва с електроенергия около 2000 домакинства.

Въпреки първоначалните планове за привличане на други съинвеститори от „Тошиба“ сега обявиха, че планират да осъществят инвестицията самостоятелно. Компанията обмисля реализиране и на други подобни проекти в България, както и придобиването на местни фирми с опит в построяването на такива съоръжения.

В петък японският бизнес вестник Nikkei съобщи, че „Тошиба“ планира съвместно с други японски компании инвестиция в соларен парк в Ямбол на цена над 100 млрд. йени (1,2 млрд. долара). Информация за подобни планове се появи още миналата година, като цитираната тогава от Ройтерс инвестиция съвпада с оповестената днес – около 4 млрд. йени.

Министър Трайков и Норио Сасаки са обсъдили и възможностите за сътрудничество в областта на енергийната ефективност и участието на „Тошиба“ в проекти за повишаване на ефективността при преноса и разпределението на електрическа енергия посредством внедряването на т.нар „умни мрежи” в България.

С висшия мениджмънт на „Тошиба“, която е акционер в американската „Уестингхаус“, Трайчо Трайков разговаря за най-новите технологични разработки на компанията и свързаните с нея дружества в областта на ядрената енергетика и производството на ядрени турбини, както и възможностите за изграждане на нови модерни ТЕЦ в България.

В присъствието на министър Трайков „Тошиба корпорейшън“ и „Българският енергиен холдинг“ (БЕХ) подписаха Меморандум за разбирателство и сътрудничество за енергийно развитие, който предвижда съвместна реализация на проекти в сферата на енергетиката и енергийната ефективност.

Предвижда се „Тошиба“ да подпомогне българската страна при провеждането на предпроектни проучвания на ключова инфраструктура.

„Двустранните проекти в областта на фотоволтаичната енергия и възобновяемите енергийни източници да станат добър пример за това още японски инвеститори да вложат парите си в България”. Tова заяви премиерът на Япония Наото Кан по време на съвместните изявления с българския министър-председател, който е на работно посещение в Токио.

Общо 706 литра горива без документи бяха иззети от служители на Митница Свиленград

Източник: http://mitnici.eu/

При проведена съвместна специализирана операция на служители на ДАНС-Хасково и Митница Свиленград са иззети 15 пластмасови туби от 30 л и 26 пластмасови бутилки с вместимост по 10 л съдържащи оцветени в червено нефтопродукти с мирис на дизелово гориво. Общото количество оцветени горива е 706 л. Те били укрити в авторемонтна работилница в Свиленград. При проверката ползвателят на помещението не е представил документи за плащане или обезпечаване на акциз. Взети са проби за лабораторна експертиза. Работата по случая продължава.
За извършеното деяние в Закона за акцизите и данъчните складове е предвидено наказание с глоба – за физическите лица, или с имуществена санкция – за юридическите лица и едноличните търговци в двойния размер на дължимия акциз, но не по-малко от 1000 лв., а при повторно нарушение – не по-малко от 2000 лв., като стоките предмет на нарушение и средствата послужили за извършването му подлежат на отнемане в полза на държавата.
При друга проверка на митничари от Свиленград в района на Харманли са намерени 16 530 л гориво, по документи дизелово, в две цистерни. Горивото е открито в района на пункт за смяна на масла, наложена е обезпечителна мярка докато се установи дали състава на откритото гориво отговаря на представените документи. Изпратени са проби за лабораторна експертиза. Работата по случая продължава, очаква се фирмата, стопанисваща обекта, да представи допълнителни документи.

Приходите от „Южен поток“ ще бъдат около 400 млн. долара годишно

Източник:  http://inews.bg/

По предварителни експертни оценки приходите за съвместната компания, която ще строи „Южен поток“, ще бъдат в порядъка на 400 млн. долара на година. Данните оповести министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков по време на парламентарен контрол.

По думите му посочените приходи за проекта „Южен поток“ са прогнозни и те биха се получавали извън тези по действащия до 2030 г. транзитен договор, приходите от който през 2010 г. са били 107 млн. долара, а за 2011 г. се очаква да бъдат около 112 млн. долара, предаде БТА. 

Размерът на приходите ще бъде определен с по-голяма достоверност през следващите етапи от развитието на проекта, посочи още министърът. Той отбеляза, че размерът на приходите от преноса на газ трябва да гарантира възвръщането на инвестициите, покриването на експлоатационните разходи и да осигурява нормална за този бизнес печалба.

По рано днес, в отговор на въпрос на народния представител Иван Иванов, министър Трайков обясни, че МИЕТ има стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и радиоактивни отпадъци до 2030 година. Една от основите мерки в документа е изграждане на два етапа на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ на хранилище за съхранение на отработено ядрено гориво.

Предвижда се в него да се съхраняват 2800 плюс 2456 касети от два 440-мегаватови реактора на централата.

Южният газов коридор и ВЕИ – приоритет за България

Източник: http://www.publics.bg

 

Пет стратегически приоритета са залегнали в новата Енергийна стратегия на страната до 2020 г. Това заявиха от правителствения пресцентър. Те са свързани с гарантиране на сигурността на енергийните доставки чрез диверсификация, използване на местни ресурси – въглища и ВЕИ, повишаване на енергийната ефективност. Стратегията за развитие на сектора определя като приоритети още развитието на независим регулиран конкурентен енергиен пазар, който гарантира защитата на интересите на потребителите.

Реализирането на заложените в стратегията приоритети ще осигури високотехнологична, сигурна и надеждна енергийна система, базирана на съвременни технологии и достъпна енергия на справедливи цени. 

Конкретните проекти и механизми за подобряване на енергийната сигурност до 2020 г. са свързани с участие в проектите по Южния газов коридор, изграждането  на междусистемни газови връзки, разширяването на капацитета за съхранение на природен газ и изграждане на ново хранилище. Развити са политики за оптимално използване на местни енергоизточници и доставки на втечнен и компресиран природен газ.

Националната енергийна политика се основава на принципа, че независим регулиран и конкурентен енергиен пазар е най-ефективният път за постигане, както на дългосрочна конкурентоспособност на икономиката, така и на приоритетите за енергийна сигурност и устойчиво развитие. Определени са три ключови стъпки към създаване на независимо регулиран и конкурентен енергиен пазар: прозрачно опериране и развитие на мрежите; електроенергийна борса и отделяне на преносните оператори.

Новата Енергийна стратегия на страната отделя особено внимание и на развитието на сектора на ВЕИ като елемент от устойчивото развитие. Постигането на целта от 16% дял на ВЕИ от общото крайно потребление ще бъде постигната чрез балансирано въвеждане на тези технологии при разумна за потребителите цена. Скъпите технологии за оползотворяване на възобновяемите енергоизточници не позволяват масовото им бързо навлизане в икономиката. При  прехода към нисковъглеродна енергетика своето място имат ядрената енергия и природният газ.

България има амбицията до 2020 г. да намали с 50% енергийната интензивност на брутния си вътрешен продукт. В това отношение енергийната стратегия предвижда мерки за насърчаване на енергоспестяването както при преобразуването, така и при потреблението на енергия. Съществен елемент от този процес е въвеждането на т.нар. smart grid (умни мрежи), които да съдействат за изпълнение на заложената цел за намаляване на енергийната интензивност.

Един от най-важните приоритети в Енергийната стратегия е защитата на потребителите. Гарантирано е тяхното право на непрекъснат достъп до модерни и качествени енергийни услуги.