„Шел“ започва да търси нефт и газ в Силистар

Източник: dir.bg

Теменужка Петкова и Айлин Уилкинсън, вицепрезидент на “Шел“, подписаха договор за търсене и проучване на нефт и природен газ в Силистар за срок от 5 г.

Да си пожелаем успех при проучването на „Силистар“, защото то е изключително важно за бъдещето на България, каза по време на церемонията премиерът Бойко Борисов.

„Виждате, че колкото и скептици да имаше по тази тема – десетилетия наред тя е пренебрегвана по една или друга причина, но след като „Тотал” влязоха да проучват находището ни „Хан Аспарух”, сега един от световните лидери в тази дейност „Шел“ влиза на „Силистар“, коментира той.

По думите му, надали вече някой може да коментира, че България не работи активно по диверсификацията на източниците си на газ и петрол.

Борисов е убеден, че находищата ще са добри и за в бъдеще ще има огромни предимства на газоразпределителя „Балкан”.

Именно затова ни трябва компания като „Шел“, за да може да инвестира и 5-6 източника на газ да влязат в нашата газопреносна система, отбеляза премиерът.

Според Борисов имаме финансовата възможност да инвестираме в газопреносната система толкова, колкото трябва и колкото газ може да премине през България.

С подписването на договора за проучване на „Силистар“ правим изключителна важна крачка към диверсификацията на източниците на природен газ, каза енергийният министър Теменужка Петкова. Местният добив е един от вариантите за това, убедена е тя.

От своя страна регионалният вицепрезидент на „Шел Експлорейшън енд продакшън Б.В.“ Айлин Уилкинсън увери, че компанията има опит по цял свят, както и компетенции в тази област, тъй като се занимава с това от 30 години.

„Основните ценности на „Шел“ в нашите действия са да не правим щети на хората и на околната среда. Спазваме това и като принципи в България”, увери тя.

„Лицензът, който получаваме днес ни позволява да направим оценка на потенциала за нефт и газ в България. Имаме голяма сигурност, но преди да започнем дейността си по оценката ще проучим цялата регулаторна рамка, за да действаме коректно”, поясни Айлин Уилкинсън.

Камелия Славейкова, изпълнителен директор на „Шел България“, заяви увереността си, че компанията ще успее да се справи успешно с това предизвикателство.

„Приети сме от обществото и имаме имиджа на един от най-добрите работодатели и на предпочитан партньор. Всичко това е една добра основа, върху която ще стъпим, за да реализираме този проект“, категорична бе тя.

Компанията ще вложи в проучванията за нефт и газ в „Силистар“ 18.6 млн. евро без ДДС и ще заплати на държавата 4.9 млн. евро без ДДС бонус още с подписване на договора за търсене и проучване.

Предложената работна програма на компанията включва 2D и 3D сеизмични проучвания, както и мерки за опазване на околната среда, човешкото здраве и културните ценности.

Проучванията за залежи на газ в блок „Силистар“ ще започнат през февруари – март и ще приключат след 3-4 месеца.

Компанията е лидер в дълбоководното проучване и добив и има повече от 20 големи дълбоководни проекта. „Шел“ познава добре черноморския регион, тъй като неотдавна извърши дълбоководен проучвателен сондаж в блок на Турция в Западно Черно море.

В напреднала фаза е и проучването в блок „Хан Аспарух“, за което бе сключен договор през 2012 г. Първият сондаж на компанията „Тотал Е&П България“ за нефт и газ в блока ще започне в периода февруари-май 2016 г. на около 86 км от българския бряг.

Конкурсът за проучването на блок „Терес“ бе прекратен миналата година, поради липсата на интерес от страна на компаниите. За втори пореден път за него не се намери кандидат, който да го проучва, след като обявеният през 2013 г. конкурс се провали по същата причина.
 Сподели

Shell вече е втората най-голяма петролна компания в света

Източник: http://www.investor.bg/

0000211405-article3

Shell вече е втората най-голяма петролна компания в света. След придобиването на BG пазарната капитализация на компанията скочи до 177 млрд. долара, като по този начин тя изпревари Chevron и я измести от втората позиция в сектора, съобщава Bloomberg.

С придобиването Shell придоби активи в Австралия и Бразилия, които ѝ дават по-голяма гъвкавост при справянето с трудни ситуации. Бразилия се превръща в третата най-важна страна за компанията, като инвестициите там ще продължат поне през следващите 10 години, каза главният изпълнителен директор Бен Ван Бюрден.

Най-голямата петролна компания Exxon остава най-скъпата петролна компания в света, като оценката ѝ е 337 млрд. долара, или почти двойно повече от тази на Shell въпреки придобиването.

Приходите на Shell за финансовата 2015 достигат 264,96 млрд. долара, а нетната ѝ печалба – 8,77 млрд. долара. Печалбата на акция на компанията регистрира спад от 2,91 долара до 1,37 долара през 2015 г.

Съотношението цена/печалба на акциите на Shell е доста над средното за индустрията от 40,63 пункта, като достига 72 пункта.

Нелегална търговия с бензин и дизел цъфти заради законодателна дупка

Източник: http://www.economic.bg/, БПГА

 Автор: Светослав Бенчев, Юрист – БПГА

item_cisterni1

През последните няколко години двете приходни агенции – Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“ (АМ) започнаха въвеждането на електронни системи за контрол на производството, движението и продажбата на енергийни продукти. Производители, акцизни складове и бензиностанции вложиха стотици милиони левове в покриване на новите изисквания за отдалечен електронен контрол.

И докато системата, въведена от митниците – Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) –създава сериозен проблем на търговци и вносители, както поради честите проблеми в оперативността си, така и заради факта, че съсредоточава целия митнически контрол единствено върху легитимните оператори, то Информационна система „Контрол на горивата“ на НАП дава добри резултати – по-добър на контрола върху пазара като цяло и по-добър бизнес климат.

Именно за да бъде качествен контрола трябва да се коригира един сериозен пропуск, чието отстраняване ще доведе до по-добри показатели в борбата с контрабандата. Става въпрос за т.нар. „мобилни обекти“ за продажба на горива. Какво стои зад високопарния израз? Иде реч за цистерни на колела– стари, много стари, не си помнят възрастта. Таратайките обикалят определен район или просто си стоят на място и продават обикновено дизел, в повечето случаи контрабанда, на „конкурентни цени“.

Настоящите законови текстове не предвиждат нищо за тях – няма изисквания за превоз на опасни товари, за опазване на околната среда, за противопожарна и аварийна безопасност, за качество на продаваните продукти, за точност на измерването, въобще за нищо. Именно поради тази законова дупка няма и контролен орган, който да се занимава с тях. Оттук насетне отговорността се размива и топката се прехвърля между институциите. Интересно е, че единствения текст, споменаващ „мобилни бензиностанции“ е Закона за данък добавена стойност–чл.118, ал. 12, като той единствено ни казва, че ако НАП констатира продажба от подобен тип обект, то се сигнализират всички компетентни институции и толкова. Важното е всички да са уведомени.

Няма санкционна разпоредба, няма и друга дума, какво де факто трябва да свършат „компетентните институции“, ако изобщо счетат за необходимо да се появят. Реално проблемът започва и завършва с лошата нормативна база, тъй като българското законодателство разбира под бензиностанция единствено крайпътните търговски обекти по смисъла на Закона за устройството на територията, а това са всички законни обекти. Останалите не съществуват за нито един контролен орган, въпреки че продават опасни стоки, отгоре на всичкото акцизни.

cisterni31

Легалните обекти отговарят на множество изисквания например специален импрегниран бетон на мястото на доставка на гориво и на местатата за зареждане на автомобили, системи за улавяне на бензиновите пари, “каломаслоуловители“ за отвеждане на евентуално изтеклото гориво в специален канал, противопожарен водопровод или специален резервоар за противопожарни нужди; авариен бутон (прекъсва ел. системи при авария), паник бутон (за връзка с полицията при спешен случай) и камери за видеонаблюдение. В мобилните обекти горивото не се съхранява в обезопасени подземни инсталации и съоръжения. При пожар се разчита само на божията милост. Рискът е висок и за хората, и за околната среда. В този смисъл изобщо не е толкова важен въпроса за качеството на горивата или за точността на измереното количество при продажба.

Мобилните обекти са и сериозна нелоялна конкуренция за фирмите, които работят легално на пазара с горива. По-ниските цени поради произхода на стоката (често контрабанда), както и нулевите разходи за персонал и безопасност, създават конкурентни предимства. От това страда, както държавния бюджет поради по-ниски приходи от корпоративни данъци, акцизи и ДДС, така и реалният сектор поради невъзможността да бъдат създавани нови обекти, а оттам и  да се повиши заетостта, особено в по-бедните райони, където процъфтява нелегалната търговия.

През  тези „бензиностанции”, освен всички описани проблеми, тече и контрабандата – тук се осъществява „кеширането“ – реализирането на продукта и вливането на финансов ресурс в организираната престъпност, а може би и в терористични организации. Затова не е време за теории, а за сериозни мерки, тъй като от подобни обекти страда, както коректния бизнес, така и държавната хазна. Според Министерството на финансите и доклад, изнесен в началото на миналата година всеки трети литър гориво се продава в сивия сектор.

В ситуации като тези следва да се реши по-скоро какъв трябва да бъде отговора на държавните институции. А той следва да е прост и ясен: Така не може!

Много прости нормативни промени могат да разрешат поставеният проблем. В ЗДДС трябва да бъде добавен текст, който да забранява изрично продажбата на горива за транспортни цели, с изключение за морския и речен транспорт, от съдове, които не са солидно и неподвижно прикрепени към земята.

Необходимостта от сериозна санкционна разпоредба е очевидна и тя трябва да е подсигурена с отнемане в полза на държавата, както на средството, с което е извършено нарушението- цистерна, съдове, моторно превозно средство, така и на енергийните продукти, които се продават нелегално. Това се налага, тъй като често имуществените санкции и глобите или се заплащат лесно, тъй като контрабандната търговия е високо доходна или въобще не се заплащат понеже лицата, отговорни за „стопанисването“ на обекта са малоимотни, а често и неграмотни, макар и да въртят бизнес с акцизни стоки. Съвсем логично е процедурата по конфискация да бъде в компетенциите на НАП, тъй като данъчната администрация има опит в подобен род дейности.

Справянето с грозното явление „цистерна на колела” ще благоприятства развитието на лоялната конкуренция в страната и намаляването на сивия сектор. Подобно действие би се вписало много добре в настоящата политика на правителството за борбата със сивия сектор в бранша и би довела до сериозни приходи в държавния бюджет.

Спипаха мобилна бензиностанция с над 7 т гориво

Източник: trud.bg

Незаконна мобилна бензиностанция бе заловена в Любимец при съвместна акция на митничари от свиленградското бюро и инспектори от НАП. Това станало при проверка във фирмена база в крайграничния град. Там са засечени две автоцистерни, пълни с общо 7 881 литра дизелово гориво, за което имало съмнения, че е без документи за платен акциз. Едната цистерна била оборудвана с пистолет за зареждане на превозни средства и с монтиран брояч.

Цистерните и нафтата в тях са запечатани от митническите органи. Взети са проби за лабораторен анализ, Предстоят действия за изясняване на обстоятелствата по случая.

Междувременно в същия град е пресечена и незаконна търговия с цигари. При проверка на бензиностанция било установено, че там липсва гориво, но се продават папироси с бандерол, без да има издаден лиценз за такава дейност.

 17 619 л газьол задържаха митнически служители от Митница столична

Източник: http://customs.bg/

17 619 л газьол задържаха митнически служители от отдел Митническо разузнаване и разследване към Митница Столична при роуд стоп проверка в близост до София. Горивото е открито при проверка на товарен автомобил – цистерна. При извършения полеви тест в горивото е установено наличие на маркиращи вещества. Не са били представени документи за плащането, начисляването или обезпечаването на дължимия акциз. На транспортното средство не е била монтирана глобална система за позициониране (GPS), съгласно изискванията на действащото законодателство.

Велико Търново: Близо 2 хил. литра дизелово гориво и 560 къса цигари иззеха полицаи от Велико Търново и Павликени

Източник: http://www.focus-news.net/

aeb80937109c919ec5a052058e10b61b

Велико Търново. Близо 2 хил. литра дизелово гориво и 560 къса цигари иззеха полицаи от Велико Търново и Павликени, информират от пресцентъра на ОД на МВР в старата столица. Вчера при извършена съвместна проверка от служители на Районно управление – Велико Търново и Териториално митническо управление – Свищов са устанвени и иззети 1 750 литра течност, с червен цвят и мирис, наподобяващ дизелово гориво, намираща се в товарен автомобил, „Фиат Дукато“ и в метален контейнер. Проверката е извършена на ТИР паркинг край Килифарево. По случая е съставен констативен протокол. Установеното количество течност е иззета от служителите на ТМУ за изготвяне на лабораторен анализ. 560 къса цигари, без акцизен бандерол, установиха и иззеха служители на полицейското управление в Павликени при проверка на адрес в с. Върбовка. Вчера при извършена проверка в дома на 55-годишен мъж са установени и иззети 28 кутии цигари от различни марки, без акцизен бандерол. По двата случая са образувани преписки.

„Лукойл“ първи в Европа купи ирански петрол

Източник: http://www.dnevnik.bg/
Компанията „Литаско“ (Litasco SA) – базирано в Швейцария търговско дружество на „Лукойл“, е първият европейски търговец, сключил сделка за износ на петрол от Иран след падането на санкциите срещу ислямската република.
Гръцката „Хеленик петролеум“ (Hellenic Petroleum) в петък стана първата европейска рафинерия, поръчала ирански петрол.
Това съобщиха западни медии в края на седмицата, като има противоречиви данни къде ще бъде преработван петролът, поръчан от руснаците – в Италия или в рафинерията „Петротел“ на „Лукойл“ в Румъния. Почти едновременно с „Литаско“ сделка е сключила и Compania Espanola de Petroleos.
Тези сделки обаче са поне на няколко седмици от реализирането си, тъй като има проблеми с танкерите. Застрахователни компании още не са изяснили как да работят в сектора, особено след като остават в сила американски санкции, забраняващи петролни бизнес операции в долари. Алтернативите са търговия в други валути или бартер.
Нещо подобно, изглежда, се готви да използва и „Лукойл“, тъй като според руското делово издание „Ведомости“ компанията обсъжда с иранците такава схема. Според нея са възможни спотови доставки в Северен Иран от някои от осемте каспийски находища на руснаците срещу съответното количество ирански петрол, товарен от иранските терминали в Персийския залив.
За това разказва „Интерфакс“, цитирайки Анатолий Яновски, зам.-министър на енергетиката на Русия. По думите му „Лукойл“ може да се договори с Техеран и за участие в ирански проекти за добив. Преди седмица високопоставен представител на иранската петролна компания каза, че руснаците са влезли в два проекта за проучване в провинция Хузестан в Югозападен Иран.
Тези проекти са скромни – за около 6 млн. долара, а вицепрезидентът на „Лукойл“ Леонид Федун разясни пред ТАСС, че при толкова евтин петрол компанията само проучва и няма намерение да започва добив в Иран. Анализатори обаче коментираха, че Федун по-скоро се опитва да не дразни Ирак, където „Лукойл“ отдавна има бизнес, а Багдад отново е в директна конкуренция с Техеран на световния петролен пазар.