Скок в производството на бензин у нас

Източник: http://www.blitz.bg

През април производството на безоловен бензин скача с 53.9% до 157 хил. т. спрямо предходния месец, а на дизелово гориво – с 40.3% до 195 хил. т., показват данни на на Националния статистически институт.

Сравнително силно увеличение се регистрира и при твърдите горива – с 22.7% до 1 501 хил. т., докато производството на природен газ намалява със 7.7% до 24 млн. станд. куб. м., а на електроенергия – с 16.8% до 3 104 ГВтч.

Производството на пропан-бутан остава без изменение. На годишна база, ръст има единствено при безоловния бензин – с 8.3%, докато при твърдите горива се отчита спад от 30.3%, при пропан-бутана – с 36.4%, при дизеловото гориво – с 5.3% и при електроенергията – с 12.8%.

На месечна база, доставките на твърди горива набъбват с 20.2% до 1 587 хил. т., а на дизелово гориво – с 64.8% до 178 хил. т.

Намаляват доставките на пропан-бутан – с 3.3% до 29 хил. т., безоловен бензин – с 9.8% до 37 хил. т., природен газ – с 28.0% до 234 млн. станд. куб. м. и на електроенергия – с 16.7% до 2 701 ГВтч.

На годишна база, нарастване на доставките има при безоловния бензин – с 23.3%, дизеловото гориво – с 24.5%, природния газ – с 9.9% и електроенергията – с 6.5%. Свиване се регистрира при твърдите горива – с 29.6% и пропан-бутана – с 6.5%.

Вредните емисии в ЕС намаляват, квотите растат

Източник: http://news.expert.bg

Според информацията, отчетена в регистъра на ЕС, през миналата година емисиите на парникови газове от инсталациите, включени в схемата за търговия с емисии на ЕС (ETS) са намалели с 2%.

„Добрата новина е, че емисиите отново намаляха през 2012 г. Лошата новина е, че неравновесието между търсенето и предлагането допълнително се влоши, до голяма степен поради рекордното използване на международни кредити за намалени емисии. В началото на фаза 3 сме свидетели на излишък от почти два милиарда квоти. Тези факти подчертават нуждата Европейският парламент и Съветът да действат бързо за изтегляне назад във времето на търговията“, коментира европейският комисар по климатичните въпроси Кони Хедегор.

Данни за емисиите през миналата година

ETS обхваща над 12 000 електроцентрали и производствени инсталации в 27-те държави членки на ЕС, Норвегия и Лихтенщайн, а от 2012 г. — и емисиите от авиокомпаниите, извършващи полети между летища в тези държави и до близки райони. Проверените емисии на парникови газове от стационарни инсталации продължиха да спадат, достигайки през миналата година 1 867 млрд. тона еквивалент въглероден диоксид, около 2% под нивото от 2011 година за инсталации. Проверените емисии, докладвани от авиокомпаниите, възлизат на близо 84 млн. тона.

Висока степен на съответствие на инсталациите

Степента на съответствие на дружествата с правилата на ETS отново е висока. До крайния срок на 30 април 2013 година по-малко от 1% от участващите инсталации не са предали квотите за всичките си емисии през 2012 г. Тези инсталации обикновено са малки и заедно генерират по-малко от 1% от емисиите, обхванати от ETS.

Първа година на отговорност на операторите на въздухоплавателни средства по отношение на емисиите

Операторите на въздухоплавателни средства, които са отговорни за над 98% от емисиите във въздухоплаването през 2012 г., обхванати от ETS, досега успешно предприеха необходимите стъпки, за да спазят законодателството за СТЕ на ЕС. В съответствие с разпоредбите на решението за „спиране на часовника“ за 2012 година операторите на въздухоплавателни средства могат да ограничат своята отговорност само до полетите в Европа, като в такъв случай могат да предприемат допълнителни стъпки да върнат до 27 май безплатни квоти за полетите извън Европа.

Всички случаи на несъответствие ще бъдат разгледани от компетентните органи на отговорните държави членки в съответствие с установените процедури.

През 2012 г. излишъкът на квоти се удвои

В края на 2011 г., излишъкът от квоти беше около 950 млн. Комбинацията от използването на международни кредити, продаването на търг на квоти от фаза 2 и на квоти, останали от резерва за нови участници, продажбите на квоти от фаза 3 за генериране на средства за програмата NER300 и ранното продаване на търг на квоти от фаза 3 създаде кумулативен излишък от почти два милиарда квоти до края на 2012 г.

Контекст

Съгласно правилата на ETS от операторите на инсталациите се изисква да подават в регистрите на държавите членки данни за проверените си емисии за всяка година. От 2 април данните за 2012 г. вече са публично достъпни в Регистъра на ЕС за трансакциите (РЕСТ). От 15 май РЕСТ показва също така данни за съответствието, включително информация дали инсталациите са спазили своите задължения да предадат количество квоти, съответстващо на проверените им емисии за предходната година.

Вторият период на търгуване по СТЕ на ЕС започна на 1 януари 2008 г. и продължи пет години, до 31 декември 2012 г. Този период съвпадна с периода, през който индустриализираните държави трябваше да постигнат целите си за емисиите съгласно Протокола от Киото. За третия период на търгуване, който започва на 1 януари 2013 г. и ще продължи до 2020 г., ETS беше значително реформирана. Законодателството за преразглеждане на Директивата за търговия с емисии, прието на 23 април 2009 г. като част от пакета на ЕС за климата и енергетиката, определя преразгледани правила за ETS след 2012 г. до 2020 г., а и след това.

Петролът опита да поевтинее, спряха го

Източник: http://darikfinance.bg

На световните пазари петролната търговия отново е в центъра на вниманието на инвеститорите. След разтърсващата корекция на 6-ти май, инвеститорите са изключително предпазливи дали внезапно няма да настъпи краят на петролното рали. Вчера в сесията на Wall Street черното злато се срина с 5.5%, или с 5.67 долара за барел, но в този момент водещата стокова борса CME реши да играе за скъп петрол и за момент преустанови търговията, така че фючърсите си поеха дъх. Подобна пауза не е виждана от страшно много време насам.

 Актуалните цени на петрола са 99.29 долара за барел WTI и 113.59 долара за барел брент. От сутринта и двата водещи сорта са се покачили с около 1%. На какво се дължи снощният спад все още не е напълно ясно, някои пазарни играчи сочат с пръст към Китай. От предишния спад преди седмица стана ясно, че компютърната търговия също има роля. На практика паузата, спряла паническото продаване на петролните фючърси, е поредното свидетелство за липсата на фундаменти по-различни от спекулативни стратегии за втория петролен пик, след върха и краха на петролните цени през 2008 г.

 За рязкото поевтиняване на петрола снощи допринесе и поскъпването на долара, който в момента се търгува на 1.4229 долара за евро и купува 81.171 йени. Но след като загуби в последните дни заради дълговата криза, от сутринта еврото отново катери, получавайки гориво от очаквания за добър икономически растеж през първото тримесечие. Това от своя страна означава, че вероятността да се вдигнат лихвите за удържане на инфлацията е по-голяма.

 Златото се търгува при 1503 долара за тройунция, а среброто на 35.33 долара. Медта падна на петмесечно дъно заради опасения, че Китай може да продължи да прилага мерките си по затягане на монетарната полтиика, което е негативно за растежа. Тримесечната доставка на мед се извършва по цена 8600 долара за тон в Лондон.

 Спадът в цените на суровините от своя страна допринесе за низходящата корекция на пазара на акции в САЩ, който вчера завърши със загуба от 1.02% за DOW до 12630 пункта, спад от 0.93% за Nasdaq до 2845 пункта и понижение с 1.11% за широкия S&P500 до 1342 пункта.

 Борсите в Азия също поеха надолу, като коментарите на финансистите вече конкретно говорят: инфлацията представлява заплаха за акциите в Китай: последва спад от 0.83% на борсата в Хонконг до 23099 пункта за Hang Seng, 0.47% е спадът в Шанхай при 3005 пункта за CSI300, а токийският Nikkei225 се смъква с 0.78% до 9788 пункта, въпреки по-слабата йена. В Сидни понижението на пазарите е дори по-високо, минус 1.34%, заради неочакван спад в броя на заетите в страната с 22 хиляди души.

 Инвестиционни стратези препоръчват в настоящия момент да се продават най-рисковите активи. Австралийският долар е тъкмо такъв и днес той губи 0.5% от стойността си спрямо щатския долар.

Нов шанс при търговията с емисии на парникови газове

Източник: http://www.dnes.bg

България си върна акредитацията по Протокола от Киото за търговия с емисии на парникови газове, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

С възстановяването на акредитацията се отваря връзката към международния регистър за транзакции и се подновява възможността за включване в европейската търговия с квоти и единици по механизмите на Протокола от Киото.

Молбата за възстановяване на акредитацията на България за участие в международната въглеродна търговия е разгледана на 12-ата среща на Прилагащия орган към Комитета по изпълнение на задълженията на страните по Протокола от Киото.

Компетентният международен орган е разгледал искането на България и е взел решение за неговото пълно и незабавно удовлетворяване, се посочва в съобщението.

Правото на България за участие в международната въглеродна търговия бе прекратено на 28 юни 2010 г., след като международните институции констатираха, че Национална система за инвентаризация на парникови газове е била зле работеща в периода преди 2009 г.

Това създаде големи затруднения за над 130 големи български предприятия и лиши държавата от шанса за приходи от търговия с квоти на емисии на парникови газове в продължение на 7 месеца, посочват от екоминистерството.