Нов шанс при търговията с емисии на парникови газове

Източник: http://www.dnes.bg

България си върна акредитацията по Протокола от Киото за търговия с емисии на парникови газове, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

С възстановяването на акредитацията се отваря връзката към международния регистър за транзакции и се подновява възможността за включване в европейската търговия с квоти и единици по механизмите на Протокола от Киото.

Молбата за възстановяване на акредитацията на България за участие в международната въглеродна търговия е разгледана на 12-ата среща на Прилагащия орган към Комитета по изпълнение на задълженията на страните по Протокола от Киото.

Компетентният международен орган е разгледал искането на България и е взел решение за неговото пълно и незабавно удовлетворяване, се посочва в съобщението.

Правото на България за участие в международната въглеродна търговия бе прекратено на 28 юни 2010 г., след като международните институции констатираха, че Национална система за инвентаризация на парникови газове е била зле работеща в периода преди 2009 г.

Това създаде големи затруднения за над 130 големи български предприятия и лиши държавата от шанса за приходи от търговия с квоти на емисии на парникови газове в продължение на 7 месеца, посочват от екоминистерството.

Канкун проправи път на технологиите за улавяне и съхранение на СО2

Източник: http://www.dnevnik.bg

Проектите за улавяне и съхранение на въглероден диоксид (УСВ) ще бъдат включени в механизма „Чисто развитие“ на ООН. По този механизъм развити държави инвестират в технологии за съкращаване на емисиите от СО2 в бедни страни и по този начин печелят въглеродни кредити, които използват за покриване на задълженията си по Протокола от Киото.

Решението за включването на УСВ проектите в този механизъм беше взето на завършилата през уикенда климатична конференция в Канкун и беше определено като „огромна крачка напред“ по отношение на внедряването на новите технологии. След продължителни преговори министрите позволиха на проектите за улавяне и съхранение на емисиите от заводите и електроцентралите да печелят от въглеродни кредити по схема на ООН.

Окончателният текст на решението, договорено в Канкун, призовава за нови правила, уреждащи механизма за измерване на съкращенията на СО2 от УСВ проектите. Механизмът трябва да бъде финализиран до срещата на върха на ООН в Дърбан през 2011 г.

„Решението проправя път за националните правителства да създадат адекватни режими за мониторинг и контрол на тези технологии, така че да се гарантира изпълнението на глобалните цели за намаляване на въглеродните емисии“, коментира Боб Пеглер, вицепрезидент за Европа на Глобалния институт за УСВ.

„Както знаем от Агенцията за международно развитие, тези технологии могат да доведат до почти 20% от необходимото намаляване на емисиите до 2050 г., допълва още Пеглер. Институтът работи за въвеждането на чисти технологии в индустрията и енергетиката, по-специално в областта на УСВ.

Това става чрез предоставянето на експертна консултантска помощ и финансиране както за вече съществуващи тополоелектрически централи, така и за нови мощности.

Това решение е малко вероятно да направи УСВ проектите ефективни от финансова гледна точка, твърдят експерти. То обаче може да даде тласък на подобни проекти в бедни страни, които все още не могат да си ги позволят, като предложи по-голяма сигурност за инвеститорите.

Много от развиващите се страни първоначално отхвърлиха идеята да включат УСВ в механизма за чисто развитие поради опасения, че това може да се окаже за сметка на инвестиции в проекти за възобновяема енергия.