70 милиона лева на година печелим от сделки с парникови емисии

Източник: http://www.segabg.com

На около 70 млн. лв. годишно възлизат приходите от продажбата на държавни квоти парникови газове при сегашните нива на цените. Това казаха за „Сега“ от Министерството на околната среда и водите. В момента средствата постъпват във валутна сметка на екоминистерството в БНБ. Според спешно вкараните в парламента промени в Закона за възобновяемите енергийни източници, които вероятно ще бъдат окончателно одобрени тази седмица, приходите от продажба на квоти за емисии на парникови газове между 1 декември 2012 г. и 30 юни 2014 г. вече ще отиват за покриване на разходите за производство на скъпия ток от ВЕИ централите.

От екоминистерството уточниха, че според европейското законодателство е разрешено една част от приходите от търговете за квоти на емисии на парникови газове да постъпват в държавния бюджет, за да се използва за добавката за зелена енергия. Едновременно с това обаче трябва да се съблюдават и правилата за държавна помощ.

Средствата, които идват от продажбата на квоти, досега се използваха най-вече за финансиране на различни проекти, свързани с енергийна ефективност. През април например с пари от националния екофонд тръгна ремонтът на 78-о училище в Банкя. Училището на експремиера Бойко Борисов ще бъде санирано и обновено. С пари от фонда бе ремонтирано и 56-о училище в жк „Люлин“. За двете учебни заведения бяха дадени общо 2 млн. лв. Досега националният екофонд е финансирал около 100 различни проекта за близо 24 млн. лв. Приоритетно парите се инвестираха в проекти за ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото, за намаляване на замърсяването на въздуха, за опазване на чистотата на водите и биологичното разнообразие.

Миналата година екоминистерството лансира и идея средства от продажбата на спестените парникови емисии да се дават за стимулиране на употребата на електрически автомобили, както и за насърчаване на използването на слънчеви панели. Новият министър на екологията Искра Михайлова също обяви, че зелената енергия има място в бита на всеки човек и може да се мисли за държавна подкрепа за по-широкото й използване. Според Михайлова е възможно това да се осъществи именно с пари от продажбата на емисии парникови газове.

В цифри:

Според Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда за периода 1988 – 2011 г. парниковите емисии намаляват. Страната ни е на средното ниво в ЕС. На човек от населението емисиите се свиват от 13.57 тона през 1988 г. до 9.03 тона през 2011 г. Едновременно с това цените, на които се търгуват парниковите квоти, паднаха около 10 пъти в последните няколко години.

Ниските цени на въглеродните квоти събудиха търсенето

Източник: http://www.publics.bg
 
В момента на борсата European Energy Exchange в Лайпциг Европейските разрешителни за емисии (European Emission Allowances) се търгуват на 2.77 евро за тон, което е много под целевата стойност, подтикваща към инвестиции в екология.
 
1366638955
 
Ниските цени на квотите за въглероден диоксид (CO2) предизвикват търсене на пазара. То идва от страна най-вече на инвеститори и на чуждестранни компании, които са задължени да заплащат за всеки тон CO2, емитиран в хода на работния им процес. 
 
Такива са например са ТЕЦ-овете в Западна Европа, които работят на въглища и вече не получават безплатни квоти. В България и още няколко страни от бившия съветски блок все още част от производството на ток от въглища се покрива от безплатни квоти, но въпреки това и местни компании правят заявки за покупки от пазарите на въглеродни квоти, където в момента цената им е под три евро за тон.
 
За това потвърди Явор Василев, търговски директор на Carbon Finance, която извършва услуги по покупко – продажбата на въглеродни квоти и сделки с финансови инструменти. 
 
Според Василев българските дружества бяха активни продавачи на излишни сертификати за CO2 през последните две години, когато цената все още бе стабилна около 8 евро на тон. Ето защо в момента те не разполагат със значителни количества свободни сертификати за продажба. В този смисъл ниските цени на пазара не ги ощетяват откъм пропуснати ползи, а напротив, помагат им да си компенсират случаите на недостиг, при това на по-изгодна цена. Тя обаче не е стимул за модернизиране на производството с оглед на възможността да се произвежда при по-малка щета за климата. 
 
Експертното мнение е, че компаниите имат интерес да инвестират в екология при цена от 20 – 25 евро на тон. В момента на борсата European Energy Exchange в Лайпциг Европейските разрешителни за емисии (European Emission Allowances) се търгуват на 2.77 евро за тон, което е много под целевата стойност, подтикваща към инвестиции в екология. 
 
Това е рекордно ниска стойност в пазарната цена на квотите, до която се стигна след като през миналата седмица Европейския парламент отхвърли предложението за изтегляне от пазара на 900 млн. квоти, с което цената им да получи изкуствена подкрепа в рамките на Европейската система за търговия с емисии. Причината, поради която парламентаристите гласуваха по този начин, бе, че поскъпването на квотите щеше да се окаже допълнителен натиск върху индустрията, която и без това вече изпитва затруднения заради дълговата криза в еврозоната. 
 
Ниската пазарна цена на квотите ще окаже негативно влияние и върху пазара на въглеродни квоти, търгувани на ниво държави, коментират още от Carbon Finance. в стратегия на предходното правителство България бе заложила, че ще реализира приходи от излишните й близо 240 млн. квоти. Малък процент от тях бе продаден в началото на тази година за общо 45 млн. лв.

Осем страни в ЕС нарушават нормите за качество на въздуха

Източник: http://biofuels.bg

По-малко европейски страни нарушават ограниченията за замърсяване на въздуха, след като рецесията забави промишлена дейност и бяха въведени ограничения на серните емисии. Въпреки това осем държави-членки на ЕС изглежда не са успели да отговорят на европейските стандарти за емисиите през 2011 г. Това представлява спад в сравнение с наличието на 12 страни-нарушителки през 2010 г. Данните бяха публикувани в понеделник от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС). Осемте страни, които превишават нормите на ЕС в областта на качеството на въздуха, са Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург и Испания.

Емисиите от транспорта са основна причина за превишаването на лимитите. Тази седмица продължава дебатът в Европейския парламент за това как да се налжоат по-строги норми за емисиите от превозни средства, което да помогне за по-стриктно спазване на законите на качеството на въздуха. 

ЕС определя минимална цена за въглеродните квоти

Източник: http://www.publics.bg

След като отхвърли по-смекчен вариант за раздвижване на търговията с СО2 емисии, европарламентът ще гласува твърди мерки за балансиране на търсенето и предлагането на квоти.

 

Малко повече от месец след като отхвърли варианта за задържане на разрешителни за въглеродни емисии, за да вдигне цената, на която се търгуват в Европа, комитетът по индустрията към европарламента обяви още по-амбициозни структурни промени в европейската схема за търговия с емисии (ETS).
 
Онлайн изданието EurActiv съобщи, че през следващата седмица в пленарна зала ще бъдат гласувани предложения за сериозни промени в енергийната карта на Европейския съюз до 2050 г. На база на все още необвързващ доклад на Европейската комисия, Европейският парламент ще гласува намаляването на въглеродните разрешителни за ЕТС, както и въвеждането на минимална цена на въглеродните емисии.
 
 
Какво предстои:
 
– Април 2013 – представяне на чернова на целите за овладяване промените в климата до 2030; Европейският парламент ще гласува реформите в търговията с СО2 емисии
 
– До края на 2013 ЕС трябва да излезе с официално становище за климатичните цели до 2030
 
– 2014 – Комисарят по енергийните въпроси Гюнтер Йотингер заяви, че иска до края на мандата на сегашната комисия през 2014 да бъдат определени обвързващи цели за дела на възобновяемата енергия до 2030 г.
 
– 2014 – преглед на напредъка към постигане на заложените цели за енергийна ефективност
 
– 2020 – краен срок за постигане на трите цели, които ЕС си е поставил: 20-процентно намаляване на въглеродните емисии спрямо нивата от 1990 г.; 20% дял на ВЕИ в енергийния микс на ЕС спрямо 1990 г.; необвързващи цели за постигане на 20% повишение на енергийната ефективност спрямо 2005 г.
 
„Време е да заявим мнението си. Въпреки че цената на СО2 в момента е много ниска, все пак трябва да извървим пътя до нулеви вредни емисии“, заяви Джудит Меркиес, член на комитета.
 
Докладът предлага новото законодателство да позволи да се увеличи сегашният процент (1,74%), с който всяка година се намалят въглеродните квоти, полагаеми на страните-членки, докато не се достигнат целите, заложени в стратегията на ЕС за развитие до 2020 г.
 
Ако тази промяна се въведе достатъчно бързо, докладът на ЕК препоръчва дори в стратегията до 2020 г. да залегне намаляване на СО2 емисиите с 30% (в сравнение с нивата от 1990 г.), вместо със сегашните 20%.
 
Председателят на Европейската електроенергийна асоциация Eurelectric определи предложението на ЕК като „правилната  идея в правилния момент“.
 
Великобритания например вече имам въведен минимум за цената на въглеродните емисии, но могат да бъдат обмислени и други инструменти, които автоматично да регулират количеството разрешителни и да елиминират дисбалансите между търсенето и им.
 
Според датския евродепутат Брита Томсен, възприемането на по-твърд подход от европарламента относно въглеродните емисии е до голяма степен повлияно от по-твърдите политики на някои страни-членки. Според Томсен ще бъдат утвърдени нови обвързващи цели в енергийната стратегия до 2030 г. Искаме директива за енергийните цели до 2030 колкото се може по-скоро, заяви Томсен, която е член на индустриалния комитет.
 
Комитетът по околната среда е подкрепил доклада на ЕС, като е отправил препоръка новите, цели, които ще бъдат гласувани, да са базирани на вискоефективни мерки с грижа за околната среда.

В хазната влизат над 2.53 млн. евро от продадени парникови квоти

Източник: www.mediapool.bg

Приходи от 2 530 020 евро от продажба на парникови квоти на първия европейски ранен търг е осигурила България, съобщиха от Министерството на околната среда и водите в четвъртък. Още около 26 млн. евро се очаква да получи държавата в следващите десет търга, организирани от Европейската енергийна борса (European Energy Exchange) до края на годината. Първият от тях всъщност се провежда в четвъртък – 15 ноември, и на него страната ни ще предложи същите количества въглеродни емисии.

В провелата се на 13 ноември първа процедура са участвали само 11 от общо 25-те държави-членки на Европейския съюз, които ще търгуват на общата платформа. Причината за по-слабото участие е, че не всички страни са успели да изпълнят съответните изисквания и не са преминали през процедурата за одобрение. В първия търг България е предложила за тръжна продажба 298 хил. квоти. Клиринг цената за една квота е била определена на 8.49 евро.

 

В следващите осем процедури, чийто график се публикува на страницата на Европейската енергийна борса, страната ни ще предложи също по 298 хил. квоти, а на последния ще пусне с 1000 квоти по-малко.

 

Така, при запазване на сега постигнатите цени, страната ни може да си осигури поне 25-26 млн. евро от въглеродните си емисии.

Готови сме за търговия с парникови газове

Източник: http://www.bnews.bg

Страната ни има готовност да прави търговия с парниковите си газове.

България е първата държава-членка на ЕС, която е готова да търгува квотите си за емисии на парникови газове на общоевропейската тръжна платформа Третата фаза на Европейската схема за търговия с емисии на парникови газове (ЕСТЕ), която започва от 1 януари 2013 г.

съобщиха от пресцентъра на МОСВ. От 1 януари 2013 г. започва ЕСТЕ, като инсталациите и авиационните оператори, които участват в ЕСТЕ, ще трябва да закупуват все по-голямо количество от квотите си на търг. 

Страната ни заедно с още 23 държави-членки ще предлага квотите си на общоевропейската тръжна платформа (национални тръжни платформи имат само Германия, Великобритания и Полша).

Малка част от тези квоти (за България 3 277 000) държавата може да продаде на така наречените „ранни търгове”, които се очаква да започнат да се провеждат от месец ноември 2012 г.  Те ще се организират от спечелилата общоевропейска обществена поръчка Европейска Енергийна Борса

Регламентирането на подробен ред за разходване на средствата от търговете ще бъде детайлно уредено в новия Закон за ограничаване на изменението на климата.

Излишък на сертификати за CO2- емисии срина въглеродната търговия в ЕС

Източник: http://3e-news.net/

Европейската комисия вчера. Количествата парникови газове, произведени от фабриките и енергийните централи през миналата година, са спаднали с 2.45%, при очакван от специалистите ръст, съобщи вчера Европейската комисия, цитирана от DarikFinans. Тази новина изненада участниците на европейския пазар на въглеродни квоти. В резултат  цената на борсово търгуваните сертификати за емисии буквално се срина. Това стана причина да се насрочи среща на представители на водещите страни в прилагането на политиките по климата в ЕС, която ще се проведе през следващата седмица.

Докладът на ЕК отчита резултатите на 77% от инсталациите, които търгуват на Европейския пазар за СО2- емисии. На него участват над 12 хил. дружества. Тяхната работа води до емитирането на парникови газове, за които се смята, че стоят в основата на глобалното затопляне. За да бъдат стимулирани да цапат по-малко, тези централи трябва да инвестират в модерни технологии. Търговската система със сертификати за емисии е инструментът, който трябва да им помогне да превключат на по-екологичен режим. За да не е много стресово това, в първия етап на програмата те получават безплатни сертификати, покриващи на 100% произвежданите при нормалната им дейност емисии. Впоследствие количеството на безплатните разрешителни се намалява.

За да се изпълнят целите за по-екологично производство, предприятията трябва да изпитват постоянен недостиг на сертификати, които не покриват емисиите им. Данните от вчерашния доклад на ЕК обаче показва точно обратното. Инсталациите, участващи в Европейската система за търговия с емисии, са емитирали 1.70 млрд. тона CO2 по-малко през 2011 година. През предходната 2010 година спестяванията бяха в размер на 1.75 млрд. тона. Дори енергийният сектор е емитирал по-малко, при това с цели 3.1%, въпреки, че Германия спря ядрените си реактори след бедствието във Фукушима. Очакванията бяха, че за да се компенсира търсенето на електроенергия в региона ще бъдат задвижени генериращи мощности на изкопаеми горива, като това ще доведе до покачване на емисиите CO2.

Данните показват друго. Германия е намалила емисиите с 1.2%. Великобритания също е постигнала значителни спестявания от 7.2%, Италия е намалила парниковите газове с 0.9%, Полша с 1.5%, а Франция е рекордьорът в Европа с намаление от 18.6%. Освен заради спрените ядрени реактори на Германия, анализаторите бяха настроени за ръст на емисиите и заради данните за растеж на икономиката.

През 2011 година БВП на еврозоната порасна с 1.4%, което е по-слабо от растежа от 1.9%, постигнат през 2010 година, но все пак е стъпка напред, която означава повече емисии. Освен това в момента пазарът е наводнен с оферти „продава“, а търсенето на сертификати за емисии е слабо. Цените са ниски, което би следвало да прави играчите спокойни, че могат да произвеждат с повече емисии, използвайки по-евтини и по-мръсни горива.

Преди представянето на доклада прогнозите бяха за ръст на емисиите с 0.3% до 6% заради възстановяването на икономиката. Отчетените 2.45% спад показват огромно размиване между прогнози и реалност. Новината моментално се отрази на цените на сертификатите за емисии, търгувани на въглеродните борси в Европа.

Разрешителните EUA, които са бенчмарков инструмент за търговията с емисии CO2, поевтиняха рязко с 5% до € 6.77 спрямо котировки от € 7.05 в петък. В края на деня цената успя да се върне на € 6.89 за сертификат. В момента на борсата BlueNext спот цената е € 6.22 за EUA-сертификат. Това е под нивото, стимулиращо инвестиции в нови технологии, които щадят природата повече.

Според анализаторът от Дойче банк Марк Люис, цитиран от Environmental Finance, данните за емисиите и борсовите котировки показват недвусмислено, че участниците на пазара разполагат със значителен излишък от EUA-разрешителни, който ще стане още по-голям. Това означава, че е необходимо да се създаде изкуствен дефицит на този тип сертификати, за да може участниците да имат стимул да прилагат мерки, които да доведат до спестявания на емисии парникови газове. Според Дойче банк излишъка от EUA-сертификати до 2020 година ще достигне 1 млрд., което ще е провал за усилията на Европа да се справи със собствената си борба срещу климатичните промени.

Сигнал, че новината е притеснила специалистите в Брюксел, дава информация на Ройтерс, че през следващата седмица, на 11 април, се свиква среща на експертно равнище в Европейския съюз. Целта на събирането е да се обсъдят въпроси за енергийната ефективност. Възможно е сред темите на разговор да залегне и тази с излишъка от разрешителни за емисии на въглероден диоксид, както и да се набележат възможните мерки за създаване на изкуствен недостиг от разрешителни на пазара.