Депутатите ще разгледат на първо четене законопроекта за енергия от възобновяеми енергийни източници

Източник: http://www.focus-news.net

София. Депутатите ще разгледат на първо четене законопроекта за енергия от възобновяеми енергийни източници с вносител Министерски съвет. Това предвижда първа точка от приетата от парламента проектопрограма. С приемането на проекта на Закон за енергията от възобновяеми източници ще бъде осигурено въвеждането на изискванията на Директива 2009/28/ЕО, изпълнение на приоритетите в новата енергийна политика на Европейския съюз и постигането на националните цели за дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия на страната.

Реклами

Ще субсидират енергийната ефективност и малки ВЕИ проекти с евросредства

Източник: http://www.investor.bg

Предвижда се по оперативна програма (ОП) „Конкурентоспособност“ към средата на годината да бъде отворена схема, с която ще се отпускат средства за оборудване за енергоспестяване и съответно повишаване на енергийната ефективност, съобщи днес на енергийна конференция в София министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. По същата схема ще се субсидират и капиталовите разходи за малки съоръжения за производство на ток от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), най-вече соларни панели на големи сгради.

Общата стойност на предвидените средства по тази схема е 200 млн. евро. Трайков посочи, че съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) сега се изработват точните критерии за отпускане на средства по новата схема, насърчаваща енергийната ефективност и малките съоръжения с ВЕИ. Субсидирането по всяка вероятност ще стане чрез грантови схеми.

Трайков отбеляза, че във връзка с изпълнение на целите за производство на ток от ВЕИ до 2020 г. е по-добре да се насърчава производството от тези ВЕИ, за които има по-добри условия и съответно субсидирането от държавата би било по-евтино. Той посочи в тази връзка, че имаме голям потенциал за производство на енергия от биомаса.

Затова с новия Закон за ВЕИ за електроенергията от биомаса също ще има твърда изкупна цена за дълъг период от време, както за тока от вятър и слънце. Освен това ще бъде определен и начинът на формиране на цените на отпадната дървесина, която се изкупува от горските стопанства, за да могат инвеститорите да си направят разчети – защото ползването на слънцето и вятъра за производство на енергия не струва нищо, даде пример Трайков.

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова съобщи от своя страна по време на форума, че Европейската комисия (ЕК) предвижда за някои видове производства да се отложи закупуването на квоти за вредни емисии и то да бъде безплатно до 2020 г. Причината е, че има вероятност тези производства да бъдат изнесени от ЕС в други страни извън Европа, които имат по-занижени екологични изисквания и съответно даденият вид производство там би струвал по-евтино. Такива се производството на цимент, на вар, на торове за селското стопанство и др., посочи Караджова. По думите й страната ни също би трябвало да се възползва от тази отстъпка.

//

// <![CDATA[
bottom_banner_inner_height = $('#bottom_banner_inner').height();
$('#bottom_banner').height(bottom_banner_inner_height);
if(bottom_banner_inner_height //

ЕС може да покрие целите за възобновяема енергия до 2020 г.

Източник: http://www.publics.bg

Европейската комисия представи становището си относно напредъка на възобновяемата енергия в ЕС. В него се казва, че целите за възобновяема енергия на Европа до 2020 г. са постижими и дори може да бъдат надминати, ако страните-членки приложат в действие плановете си за развитие и се подобрят приложат ефективно финансовите инструменти. Комисията препоръчва страните-членки да си сътрудничат по-тясно за по-добрата интеграция на възобновяемата енергия на единния европейски пазар. Според доклада тези действия биха довели до икономии от дестетки милиарди евро.

Енергийният комисар Гюнтер Йотингер коментира: „Ако страните-членки работят заедно, за да произвеждат възобновяема енергия там, където излиза по-евтино, и компаниите, и потребителите ще имат полза от това”.

ЕС си е поставил за цел да доведе дела на възобновяемата енергия до 20% до 2020 г. Към момента обаче ЕК е отчела, че страните-членки и съответно ЕС като цяло не са изпълнили целите за секторите транспорт и енергетика до 2010 г.

Според ЕК инвестициите във възобновяема енергия трябва да се удвоят от 35 млрд. евро до 70 млрд. евро. Въпреки че отделните страни ползват наличните финансови инструменти за финансирането на такива проекти – заеми, кредити, държавни субсидии и т. н., те трябва да подобрят управлението и усвояването на средствата. От своя страна инвеститорите трябва да подобрят прозрачността на инвестициите и тяхната сигурност.