Депутатите ще разгледат на първо четене законопроекта за енергия от възобновяеми енергийни източници

Източник: http://www.focus-news.net

София. Депутатите ще разгледат на първо четене законопроекта за енергия от възобновяеми енергийни източници с вносител Министерски съвет. Това предвижда първа точка от приетата от парламента проектопрограма. С приемането на проекта на Закон за енергията от възобновяеми източници ще бъде осигурено въвеждането на изискванията на Директива 2009/28/ЕО, изпълнение на приоритетите в новата енергийна политика на Европейския съюз и постигането на националните цели за дела на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия на страната.

Реклами

Още месец и половина Брюксел ще чака отговор за екоенергията

Източник: http://www.dnevnik.bg

До края на март правителството ще уведоми Европейската комисия докъде е стигнало с въвеждането на директивата за енергията от възобновяеми източници (ВЕИ), чието забавяне накара Брюксел да започне процедура срещу страната. Това съобщиха от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма в отговор на въпроси на „Дневник“, поставени в началото на месеца.

До 5 декември страната трябваше да въведе изискванията на директива 2009/28/EC за стимулиране на зелените източници на енергия в националното си законодателство. Правителството изпрати законопроекта за ВЕИ в Народното събрание едва преди десетина дни. Днес той ще бъде обсъден в парламентарната комисия по икономическа политика.

В петък от Еврокомисията потвърдиха, че са изпратили уведомително писмо до правителството, с което формално започва процедура срещу България за нарушаване на общностното право. Икономическото министерство е получило писмото на 31 януари, но едва днес обяви, че ще подготви официална позиция до края на март.

„Забавянето на внасянето на проекта в Народното събрание бе продиктувано от необходимостта в него да бъдат отразени максимално предложенията на всички заинтересовани страни“, пише в отговора до „Дневник“. Според представители на бизнеса с екоенергия дори законът да бъде окончателно приет в близките седмици, това няма да спре санкциите от страна на Брюксел, защото е необходимо и изготвяне на наредби, които окончателно да въведат директивата. За коментар не беше открит нито зам.-министърът по енергетиката Марий Косев, нито шефът на ресорната дирекция в министерството.

В края на миналата година Националната електрическа компания (НЕК) обяви, че няма да присъединява нови екоцентрали към мрежата си до приемането на новия закон. Инвеститорите обвиниха държавната компания, че нарушава все още действащия закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ). По време на посещението си в Япония премиерът Бойко Борисов пък каза, че очаква новият закон да бъде окончателно гласуван през юни или юли, което също предизвика недоволството на бизнеса и опасения от загуба на потенциални инвестиции.

Новият Закон за ВЕИ не подкрепя достатъчно биомасата

Източник: www.publics.bg

Според Костадинка Тодорова, председател на новоучредената асоциацията за устойчива енергия, ЗЕВИ не изпълнява основно свое предназначение – дефиниране на държавна политика за ВЕИ.

На провеждащия се днес форум-борса за ВЕИ проекти, организиран от Български енергиен форум (БЕФ), някои експерти от енергийния сектор изразиха мнение, че проекто-законът за енергията от възобновяеми източници не е достатъчно добър. Според Костадинка Тодорова, бивш директор в МИЕТ и настоящ председател на новосъздадената Българска асоциация за устойчива енергия, ЗЕВИ не изпълнява основно свое предназначение – дефиниране на държавна политика за ВЕИ. Тодорова смята, че е трябвало в бъдещия закон да се дефинира кои технологии са по-предпочитани и съответно те да получат повече преференции. Например, в ЗЕВИ в този му вариант подкрепата за производство на енергия от биомаса отсъства, допълни Тодорова.

Народният представител Валентин Николов, член на парламентарната комисия по икономическа политика, енергетика и туризъм приветства участниците във форума със започването на една „година на енергетиката в България”. Според Николов, през тази година предстои да се решат много и все важни проекти – газовата инфраструктура, ядрената енергетика и ВЕИ. Николов определи досега действащия Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата (ЗВАЕИБ) като прекалено либерален и заяви, че новият ЗЕВИ трябва да поправи това. Очаква се и Енергийната стратегия на Република България да влезе скоро за обсъждане в парламента, припомни Николов, като цитира и интереса на японските инвеститори към изграждане на ВЕИ в България, който стана ясен при посещението на премиера Бойко Борисов в Страната на изгряващото Слънце.

Иван Хиновски, председател на БЕФ, отбеляза, че целта на провеждащия се днес форум „Проекти на възобновяеми енергийни източници в България – актуален статус, търсене и предлагане“, подкрепен от ЧЕЗ, ЕВН, Е.ОН и застрахователно дружество Енергия, е да се проведе открита дискусия за постигане на справедлив баланс на интересите – тези на инвеститорите и на мрежовите компании. Хиновски отбеляза, че анализите на БЕФ показват, че напоследък проекти за ВЕИ се стартират от хора без опит и без нужното ниво на познание за стабилността на системата.

По време на семинара презентация направи Николай Налбантов, директор в МИЕТ. Той представи последния проект за ЗЕВИ, който предстои да бъде гласуван от Министерския съвет. Налбантов припомни, че според актуалния вариант на проекто-закона, новите проекти за изграждане на ВЕИ ще заплащат първоначална фиксирана гаранция от 5000 лв. на MW и цена за присъединяване от 50 хил. лв. на MW. След края на присъединяването, към цената от 50 хил. лв. на MW може да се добавят допълнителни разходи, които да бъдат покрити от инвеститорите, или мрежовата компания да върне остатъка от сумата, ако тя е в повече. Налбантов добави, че за да се постигне целта от 10% използване на енергия в транспорта, ще трябва в България да се насърчи използването на електромобили и че това ще е част от политиката на МИЕТ занапред. Относно финансирането на новите проекти за ВЕИ, предстои функциите на Фонд Енергийна Ефективност (ФЕЕ) да се променят с изменения в Закона за енергийната ефективност (ЗЕЕ), допълни Налбантов, като чрез този фонд вече ще се финансират и проекти за зелена енергия.

Евгения Харитонова, член на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), не даде поисканите от аудиторията подробности по структурата на преференциалните цени за ВЕИ след влизането в сила на ЗЕВИ. Тя призна, че до момента процесът по лицензиране на нови ВЕИ проекти е бил много либерален, като за получаването на лицензия под условие е било достатъчно да се подаде заявление, да се докаже финансов ресурс и да се изпълнят законовите изисквания. Отсега нататък ще се иска и съгласието на мрежите, допълни Харитонова, защото има доста заявки за лицензиране, които не са подкрепени със сериозни намерения. Например, ДКЕВР ще изисква от инвеститорите в процеса на лицензиране да покажат предварителния договор за присъединяване, сключен с НЕК или някое от електроразпределителните дружества – ЧЕЗ Разпределение България, ЕВН България Електроразпределение или Е.ОН България Мрежи. Харитонова допълни при отговор на въпрос от аудиторията, че не се очаква скоро фотоволтаиците да достигнат мрежови паритет (grid parity – б.а.) по отношение на цените на конвенционалната енергия, докато за биомасата, за ВЕЦ и за вятърната енергия това е много по-вероятно да се случи в следващите години.

В свое изказване бившият член на ДКЕВР Пламен Денчев отбеляза, че някои от предложенията на Комисията по време на неговия мандат не са отразени правилно в проекто-закона за ВЕИ. Той отбеляза, че цената за новите проекти не трябва да се фиксира от момента на получване на разрешително за строеж, а от момента на получаване на лицензията под условия. Денчев се аргументира с факта, че при даването на лицензия от страна на ДКЕВР се прави подробен преглед на бизнес плана, финансовите параметри и възможностите за присъединяване към мрежите. Освен това, Денчев счита, че ЗЕВИ трябва да се обвърже с 10-годишните планове за развитие на мрежите на НЕК и електроразпределителните компании.