Първа стъпка към намаляване на емисиите в морския транспорт

Източник: http://www.europe.bg

Днес Европейската комисия предприе първата стъпка към намаляване на емисиите на парникови газове от корабоплаването. Тя предложи законодателство, с което ще се изисква от собствениците на големи кораби, които използват пристанища на ЕС, да извършват мониторинг и да изготвят доклади за годишните емисии на въглероден диоксид (CO2) от корабите. Комисията също така публикува съобщение, в което излага своята стратегия за намаляване на тези емисии, за предпочитане чрез мерки на световно равнище, съобщават от ЕК.

Кони Хедегор, европейският комисар по действията в областта на климата, заяви: „Днес ние очертаваме ясна посока към намаляване на емисиите на парникови газове от морския транспорт. Системата за мониторинг на ЕС ще донесе екологични и икономически ползи за сектора на корабоплаването чрез повишаване на прозрачността относно емисиите и създаване на стимули за собствениците на кораби да намаляват тези емисии. Тази инициатива е напълно съобразена с последните предложения за глобални стандарти за горивна ефективност и пазарни мерки, които се обсъждат от Международната морска организация. Стриктният мониторинг, докладване и верификация на емисиите са съществена предпоставка за задълбочено обсъждане в Европа и по света на целите за намаляване на емисиите за този сектор.“

Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за мобилността и транспорта, заяви: „Смятаме, че корабоплаването трябва да допринесе за усилията за намаляване на емисиите на парникови газове, за предпочитане чрез мерки на световно равнище, които са най-екологично ефективни и имат смисъл от икономическа гледна точка. За глобален сектор като морския транспорт това може да бъде постигнато най-добре чрез Международната морска организация. Въз основа на очертаната днес политика ЕС ще продължи, заедно със своите международни партньори, усилията си за постигане на всеобхватно международно решение. Днешното предложение е значителен принос към усилията на Международната морска организация за намаляване на потреблението на гориво и за увеличаване на горивната ефективност на корабите чрез редица инструменти, включително технически и пазарни мерки.“

Чрез предложението ще се създаде общоевропейска правна рамка за събиране и публикуване на верифицирани годишни данни за емисиите на CO2 от всички големи кораби (над 5 000 бруто тона), които използват пристанища на ЕС, независимо от това къде са регистрирани.

Собствениците на кораби ще трябва да извършват мониторинг и да изготвят доклади за верифицираното количество CO2, отделено от техните големи кораби при пътувания към, от или между пристанища на ЕС. От собствениците също така ще се изисква да предоставят и друга информация, като например данни, въз основа на които може да се определи енергийната ефективност на корабите.

Корабите ще трябва да имат на борда си документ за спазени изисквания, издаден от независим верификатор, и ще бъдат проверявани за това от органите в страните от ЕС.     

Предлага се правилата да влязат в сила от 1 януари 2018 г.

Европейската система е замислена като елемент от глобална система. Предложените правила имат за цел да се подкрепи поетапен подход за определяне на глобални стандарти за енергийна ефективност за съществуващите кораби съгласно предложение на Съединените щати, подкрепено от останалите членове на Международната морска организация. Правилата на ЕС ще бъдат адаптирани към световните стандарти, ако и когато бъде създадена глобална система.

Предложението на Комисията има за цел да се сведе до минимум административната тежест за компаниите чрез съобразяване на правилата с вече съществуващите документи и оборудване, намиращи се на борда на корабите. Компаниите ще могат да избират предпочитаната от тях методология за мониторинг.

Според извършената от Комисията оценка на въздействието се очаква предложената общоевропейска система за мониторинг, докладване и верификация (МДВ) да доведе до намаление с до 2 % на емисиите на CO2 от обхванатите пътувания в сравнение с обичайната практика. Чрез системата също така ще се понижат нетните разходи на собствениците с до 1,2 млрд. евро годишно през 2030 г.

Освен това тя ще осигурява полезна информация за работните показатели на отделните кораби, свързаните с тях разходи за експлоатация и потенциалната препродажна цена. Това ще бъде от полза за собствениците на кораби, които ще бъдат по-добре подготвени да вземат решения относно значителни инвестиции и да получават съответното финансиране.

Сега предстои предложението да бъде разгледано от Европейския парламент и Съвета, чието одобрение е необходимо, за да стане то закон.

ЕС готви закон за пълен отчет от петролни, газови и добивни компании по „държавни проекти“

Източник: http://www.guardian.co.uk

По-голяма прозрачност в работата на петролните, газовите и рудодобивните компании – това става факт, след като Европейският парламент и Европейският съвет постигнаха съгласие по нов закон в тази насока. Гласуването в пленарна зала на ЕП ще е най-вероятно на 12 юни, а след това и Съветът трябва да даде окончателно одобрение, за да стане законът ще стане окончателно факт.
Съгласно нормата всяка петролна, газова или рудодобивна компания, която изпълнява проект от национално значение за дадена държава, трябва да обявява публично големите си паричните операции и плащания по проекта към държавата. И най-важното – няма значение дали в страната, в която се изпълнява проекта, има закон, който криминализира разкриването на такава информация т.е. счита я за информация в измерение от „национална сигурност”. Това, разбира се, се отнася за страните-членки на Европейския съюз.
В закона е записано, че всяко плащане над 100 хил. евро трябва да бъде обявявано, като са предвидени и клаузи, съгласно които компаниите не могат да раздробяват плащанията, за да избегнат публично публикуване на информацията.
В числото на плащанията, които трябва да се обявяват публично, влизат транзакции на национално, регионално и общинско ниво. Освен това под плащания се разбира продуктови трансфери, определени данъци и такси, дивиденти, бонуси, премии и плащания за инфраструктурни подобрения.

Важна клауза в новия закон е и това, че три години след влизането му в сила Европейската комисия ще направи оценка дали да не бъдат добавени и други сектори, както и да има допълнителни клаузи.

Цената на бензина в България е най-ниската в целия ЕС

Източник: http://www.dnes.bg

Цената на бензина в България е най-ниската в целия ЕС, уверяват данните на енергийния портал, поддържан от Европейската комисия. За литър бензин у нас се плаща 1,31 евро, докато в общността средната цена е 1,53 евро за литър.

Макар и продаван на най-ниска цена, българите могат да си позволят да закупят най-малко количество бензин с една заплата, сочи анализ на руски експерти, цитирани от агенция Primе-Tass. Данните показват, че можем да си купим средно 213 литра бензин, докато в Люксембург количеството бензин, който може да се закупи с една заплата е 2,3 хил. литра.

Реално дори и в Румъния, където цената на бензина е равна на българската, купуват повече бензин от нас – 270 литра с една заплата.

Данните от руското проучване показват още, че през 2012 година цената на бензина в България е сред най-бързо растящите в цяла Европа. Данните показват, че най-сериозно поскъпване е отчетено в Кипър – 5,2%. На второ място обаче е България, където цените са се повишили с 4,4%.

След нас се нарежда Франция, където ръстът е в рамките на 4,1 на сто, а според данните на енергийния портал цената на френския бензин е 1,72 евро за литър. Всъщност именно във Франция се продава най-скъпият бензин в целия ЕС.

През миналата година цената на бензина е намаляла в пет държави от ЕС, допълват още руските експерти. Най-голям спад е отчетен в Унгария, където бензинът е поевтинял с 1,3%.

В момента цената му 1,45 евро за литър. Ирландия също отчита спад на цената си от малко над 1 на сто. Литър бензин в момента се продава за 1,62 евро, според последните данни на енергийния портал на ЕС.

Брюксел предлага нови правила за по-безопасни камиони

Източник: http://www.dnevnik.bg

zx450y250_1212888

Европейската комисия предложи днес нови правила, които да позволят на производителите да разработват по-аеродинамични камиони. С това ще се намали разходът на гориво със 7-10%, ще се понижат емисиите на парникови газове и ще се осигури по-висока степен на безопасност на уязвимите участници в пътното движение, предаде пресслужбата на институцията.

Предложението предвижда да се разрешат кабини със заоблена форма и използване на аеродинамични заслонки в задната част на ремаркето. Тези мерки ще повишат аеродинамичните показатели на превозните средства, с което ще се осигурят икономии от около 5000 евро годишно от разходи за гориво за типичен модел камион за превози на дълги разстояния, изминаващ 100 000 км.

Това представлява намаление на емисиите на парникови газове със 7-10% (или 7.8 тона CO2 за същия модел камион за превози на дълги разстояния, изминаващ 100 000 км). В същото време полето на видимост на водача ще бъде подобрено, което ще помогне годишно да бъде спасен животът на 300 до 500 уязвими участници в пътното движение, като например пешеходци и велосипедисти, отбелязва еврокомисията.

Предната част на настоящата паралелепипедна форма на кабината при сблъсък може да увеличи сериозността на нараняването на участниците в движението. Тя също така намалява страничното поле на видимост на водача. Това е особено опасно за велосипедистите и пешеходците на кръстовища. По-заоблената форма увеличава полето на видимост и в случай на сблъсък с ниска скорост – обикновено в населени места – намалява риска от сериозно нараняване.

В предложението се предвижда и възможност за допълнително тегло специално с цел да се направи възможна употребата на по-тежки акумулаторни батерии, необходими за системите за алтернативно задвижване (хибридно, електрическо) на камиони – предимно за придвижване в рамките на населени места – и на междуградски автобуси. Товароносимостта на камионите обаче няма да се промени.

Сегашното предложение трябва да бъдат одобрено от Европейския парламент и държавите членки преди да стане част от законодателството. Новите камиони може да се очакват по пътищата към 2018-2020 г.

Осем страни в ЕС нарушават нормите за качество на въздуха

Източник: http://biofuels.bg

По-малко европейски страни нарушават ограниченията за замърсяване на въздуха, след като рецесията забави промишлена дейност и бяха въведени ограничения на серните емисии. Въпреки това осем държави-членки на ЕС изглежда не са успели да отговорят на европейските стандарти за емисиите през 2011 г. Това представлява спад в сравнение с наличието на 12 страни-нарушителки през 2010 г. Данните бяха публикувани в понеделник от Европейската агенция за околна среда (ЕАОС). Осемте страни, които превишават нормите на ЕС в областта на качеството на въздуха, са Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Германия, Ирландия, Люксембург и Испания.

Емисиите от транспорта са основна причина за превишаването на лимитите. Тази седмица продължава дебатът в Европейския парламент за това как да се налжоат по-строги норми за емисиите от превозни средства, което да помогне за по-стриктно спазване на законите на качеството на въздуха.