Изоставен газов сондаж край Деветаки създава опасност

Източник: http://www.vesti.bg

Край ловешкото село Деветаки е открит изоставен газов сондаж, който изпуска газ и втечнени нефтени емисии и е опасен за местното население, съобщава БНР. 

Областният управител на Ловеч Милко Недялков е разпоредил проверка. 

Установено е, че от спирателната помпа липсват спирателните кранове, има изтичане на газ и втечнени нефтени емисии, а това създава опасност от пожар.

Нефтопродуктът е използван като добавка в горивата, също така е и продаван – даже на бабите от селото да си палят печките, което също е твърде опасно, смята областният управител на Ловеч. 

„Безпокоим се от този конденз, който попада в почвата. Той може да попадне в извори, където хората се снабдяват с вода“, посочва областният управител. 

По думите му сега са предприети всички необходими мерки за обезопасяването на сондата. Поставена е и охрана на обекта. 

70 милиона лева на година печелим от сделки с парникови емисии

Източник: http://www.segabg.com

На около 70 млн. лв. годишно възлизат приходите от продажбата на държавни квоти парникови газове при сегашните нива на цените. Това казаха за „Сега“ от Министерството на околната среда и водите. В момента средствата постъпват във валутна сметка на екоминистерството в БНБ. Според спешно вкараните в парламента промени в Закона за възобновяемите енергийни източници, които вероятно ще бъдат окончателно одобрени тази седмица, приходите от продажба на квоти за емисии на парникови газове между 1 декември 2012 г. и 30 юни 2014 г. вече ще отиват за покриване на разходите за производство на скъпия ток от ВЕИ централите.

От екоминистерството уточниха, че според европейското законодателство е разрешено една част от приходите от търговете за квоти на емисии на парникови газове да постъпват в държавния бюджет, за да се използва за добавката за зелена енергия. Едновременно с това обаче трябва да се съблюдават и правилата за държавна помощ.

Средствата, които идват от продажбата на квоти, досега се използваха най-вече за финансиране на различни проекти, свързани с енергийна ефективност. През април например с пари от националния екофонд тръгна ремонтът на 78-о училище в Банкя. Училището на експремиера Бойко Борисов ще бъде санирано и обновено. С пари от фонда бе ремонтирано и 56-о училище в жк „Люлин“. За двете учебни заведения бяха дадени общо 2 млн. лв. Досега националният екофонд е финансирал около 100 различни проекта за близо 24 млн. лв. Приоритетно парите се инвестираха в проекти за ликвидиране на замърсявания, настъпили в миналото, за намаляване на замърсяването на въздуха, за опазване на чистотата на водите и биологичното разнообразие.

Миналата година екоминистерството лансира и идея средства от продажбата на спестените парникови емисии да се дават за стимулиране на употребата на електрически автомобили, както и за насърчаване на използването на слънчеви панели. Новият министър на екологията Искра Михайлова също обяви, че зелената енергия има място в бита на всеки човек и може да се мисли за държавна подкрепа за по-широкото й използване. Според Михайлова е възможно това да се осъществи именно с пари от продажбата на емисии парникови газове.

В цифри:

Според Националния доклад за състоянието и опазването на околната среда за периода 1988 – 2011 г. парниковите емисии намаляват. Страната ни е на средното ниво в ЕС. На човек от населението емисиите се свиват от 13.57 тона през 1988 г. до 9.03 тона през 2011 г. Едновременно с това цените, на които се търгуват парниковите квоти, паднаха около 10 пъти в последните няколко години.

Вредните емисии в ЕС намаляват, квотите растат

Източник: http://news.expert.bg

Според информацията, отчетена в регистъра на ЕС, през миналата година емисиите на парникови газове от инсталациите, включени в схемата за търговия с емисии на ЕС (ETS) са намалели с 2%.

„Добрата новина е, че емисиите отново намаляха през 2012 г. Лошата новина е, че неравновесието между търсенето и предлагането допълнително се влоши, до голяма степен поради рекордното използване на международни кредити за намалени емисии. В началото на фаза 3 сме свидетели на излишък от почти два милиарда квоти. Тези факти подчертават нуждата Европейският парламент и Съветът да действат бързо за изтегляне назад във времето на търговията“, коментира европейският комисар по климатичните въпроси Кони Хедегор.

Данни за емисиите през миналата година

ETS обхваща над 12 000 електроцентрали и производствени инсталации в 27-те държави членки на ЕС, Норвегия и Лихтенщайн, а от 2012 г. — и емисиите от авиокомпаниите, извършващи полети между летища в тези държави и до близки райони. Проверените емисии на парникови газове от стационарни инсталации продължиха да спадат, достигайки през миналата година 1 867 млрд. тона еквивалент въглероден диоксид, около 2% под нивото от 2011 година за инсталации. Проверените емисии, докладвани от авиокомпаниите, възлизат на близо 84 млн. тона.

Висока степен на съответствие на инсталациите

Степента на съответствие на дружествата с правилата на ETS отново е висока. До крайния срок на 30 април 2013 година по-малко от 1% от участващите инсталации не са предали квотите за всичките си емисии през 2012 г. Тези инсталации обикновено са малки и заедно генерират по-малко от 1% от емисиите, обхванати от ETS.

Първа година на отговорност на операторите на въздухоплавателни средства по отношение на емисиите

Операторите на въздухоплавателни средства, които са отговорни за над 98% от емисиите във въздухоплаването през 2012 г., обхванати от ETS, досега успешно предприеха необходимите стъпки, за да спазят законодателството за СТЕ на ЕС. В съответствие с разпоредбите на решението за „спиране на часовника“ за 2012 година операторите на въздухоплавателни средства могат да ограничат своята отговорност само до полетите в Европа, като в такъв случай могат да предприемат допълнителни стъпки да върнат до 27 май безплатни квоти за полетите извън Европа.

Всички случаи на несъответствие ще бъдат разгледани от компетентните органи на отговорните държави членки в съответствие с установените процедури.

През 2012 г. излишъкът на квоти се удвои

В края на 2011 г., излишъкът от квоти беше около 950 млн. Комбинацията от използването на международни кредити, продаването на търг на квоти от фаза 2 и на квоти, останали от резерва за нови участници, продажбите на квоти от фаза 3 за генериране на средства за програмата NER300 и ранното продаване на търг на квоти от фаза 3 създаде кумулативен излишък от почти два милиарда квоти до края на 2012 г.

Контекст

Съгласно правилата на ETS от операторите на инсталациите се изисква да подават в регистрите на държавите членки данни за проверените си емисии за всяка година. От 2 април данните за 2012 г. вече са публично достъпни в Регистъра на ЕС за трансакциите (РЕСТ). От 15 май РЕСТ показва също така данни за съответствието, включително информация дали инсталациите са спазили своите задължения да предадат количество квоти, съответстващо на проверените им емисии за предходната година.

Вторият период на търгуване по СТЕ на ЕС започна на 1 януари 2008 г. и продължи пет години, до 31 декември 2012 г. Този период съвпадна с периода, през който индустриализираните държави трябваше да постигнат целите си за емисиите съгласно Протокола от Киото. За третия период на търгуване, който започва на 1 януари 2013 г. и ще продължи до 2020 г., ETS беше значително реформирана. Законодателството за преразглеждане на Директивата за търговия с емисии, прието на 23 април 2009 г. като част от пакета на ЕС за климата и енергетиката, определя преразгледани правила за ETS след 2012 г. до 2020 г., а и след това.

ЕС определя минимална цена за въглеродните квоти

Източник: http://www.publics.bg

След като отхвърли по-смекчен вариант за раздвижване на търговията с СО2 емисии, европарламентът ще гласува твърди мерки за балансиране на търсенето и предлагането на квоти.

 

Малко повече от месец след като отхвърли варианта за задържане на разрешителни за въглеродни емисии, за да вдигне цената, на която се търгуват в Европа, комитетът по индустрията към европарламента обяви още по-амбициозни структурни промени в европейската схема за търговия с емисии (ETS).
 
Онлайн изданието EurActiv съобщи, че през следващата седмица в пленарна зала ще бъдат гласувани предложения за сериозни промени в енергийната карта на Европейския съюз до 2050 г. На база на все още необвързващ доклад на Европейската комисия, Европейският парламент ще гласува намаляването на въглеродните разрешителни за ЕТС, както и въвеждането на минимална цена на въглеродните емисии.
 
 
Какво предстои:
 
– Април 2013 – представяне на чернова на целите за овладяване промените в климата до 2030; Европейският парламент ще гласува реформите в търговията с СО2 емисии
 
– До края на 2013 ЕС трябва да излезе с официално становище за климатичните цели до 2030
 
– 2014 – Комисарят по енергийните въпроси Гюнтер Йотингер заяви, че иска до края на мандата на сегашната комисия през 2014 да бъдат определени обвързващи цели за дела на възобновяемата енергия до 2030 г.
 
– 2014 – преглед на напредъка към постигане на заложените цели за енергийна ефективност
 
– 2020 – краен срок за постигане на трите цели, които ЕС си е поставил: 20-процентно намаляване на въглеродните емисии спрямо нивата от 1990 г.; 20% дял на ВЕИ в енергийния микс на ЕС спрямо 1990 г.; необвързващи цели за постигане на 20% повишение на енергийната ефективност спрямо 2005 г.
 
„Време е да заявим мнението си. Въпреки че цената на СО2 в момента е много ниска, все пак трябва да извървим пътя до нулеви вредни емисии“, заяви Джудит Меркиес, член на комитета.
 
Докладът предлага новото законодателство да позволи да се увеличи сегашният процент (1,74%), с който всяка година се намалят въглеродните квоти, полагаеми на страните-членки, докато не се достигнат целите, заложени в стратегията на ЕС за развитие до 2020 г.
 
Ако тази промяна се въведе достатъчно бързо, докладът на ЕК препоръчва дори в стратегията до 2020 г. да залегне намаляване на СО2 емисиите с 30% (в сравнение с нивата от 1990 г.), вместо със сегашните 20%.
 
Председателят на Европейската електроенергийна асоциация Eurelectric определи предложението на ЕК като „правилната  идея в правилния момент“.
 
Великобритания например вече имам въведен минимум за цената на въглеродните емисии, но могат да бъдат обмислени и други инструменти, които автоматично да регулират количеството разрешителни и да елиминират дисбалансите между търсенето и им.
 
Според датския евродепутат Брита Томсен, възприемането на по-твърд подход от европарламента относно въглеродните емисии е до голяма степен повлияно от по-твърдите политики на някои страни-членки. Според Томсен ще бъдат утвърдени нови обвързващи цели в енергийната стратегия до 2030 г. Искаме директива за енергийните цели до 2030 колкото се може по-скоро, заяви Томсен, която е член на индустриалния комитет.
 
Комитетът по околната среда е подкрепил доклада на ЕС, като е отправил препоръка новите, цели, които ще бъдат гласувани, да са базирани на вискоефективни мерки с грижа за околната среда.

В хазната влизат над 2.53 млн. евро от продадени парникови квоти

Източник: www.mediapool.bg

Приходи от 2 530 020 евро от продажба на парникови квоти на първия европейски ранен търг е осигурила България, съобщиха от Министерството на околната среда и водите в четвъртък. Още около 26 млн. евро се очаква да получи държавата в следващите десет търга, организирани от Европейската енергийна борса (European Energy Exchange) до края на годината. Първият от тях всъщност се провежда в четвъртък – 15 ноември, и на него страната ни ще предложи същите количества въглеродни емисии.

В провелата се на 13 ноември първа процедура са участвали само 11 от общо 25-те държави-членки на Европейския съюз, които ще търгуват на общата платформа. Причината за по-слабото участие е, че не всички страни са успели да изпълнят съответните изисквания и не са преминали през процедурата за одобрение. В първия търг България е предложила за тръжна продажба 298 хил. квоти. Клиринг цената за една квота е била определена на 8.49 евро.

 

В следващите осем процедури, чийто график се публикува на страницата на Европейската енергийна борса, страната ни ще предложи също по 298 хил. квоти, а на последния ще пусне с 1000 квоти по-малко.

 

Така, при запазване на сега постигнатите цени, страната ни може да си осигури поне 25-26 млн. евро от въглеродните си емисии.