Одобриха първите европейски схеми за устойчиво производство на биогорива

Източник: http://biofuels.bg

Европейската комисия призна седем доброволни схеми за устойчивост при производството на биогорива. Това са ISCC, Bonsucro EU, RTRS EU RED, RSB EU RED, 2BSvs, RSBA и Greenergy, които стават признати в 27-те страни членки на ЕС.

Биогоривата могат да представляват екологосъобразен заместител на фосилните горива. Необходимо е обаче да се предотврати превръщането на тропически гори и богати на въглерод торфища в плантации за маслени палми и захарна тръстика, посочиха от комисията.

Също така трябва да се гарантира, че използваните в ЕС биогорива осигуряват реални намаления на емисиите на парникови газове в сравнение с фосилните горива. За тази цел е необходимо устойчивостта при производството на биогорива да се контролира – от страните членки или посредством доброволни схеми, одобрени от Европейската комисия.

„Формулирахме най-високите в света стандарти за устойчиво развитие при този вид производство. Признатите днес на европейско равнище схеми представляват добър пример за прозрачни и надеждни системи, осигуряващи спазването на тези високи стандарти“, заяви комисарят по енергетика Гюнтер Йотингер.

За да могат да получават държавна подкрепа и да се отчитат в рамките на изпълнението на задължителните национални цели в областта на възобновяемата енергия, използваните в ЕС биогорива – независимо дали са местно производство или са вносни – трябва да отговарят на критериите за устойчиво развито производство. Целта на тези критерии е да се предотврати превръщането на райони с високи въглеродни запаси и висока степен на биоразнообразие в селскостопански площи за отглеждане на суровини за биогорива.

Това на практика означава, че ако биогоривата са произведени от селскостопански култури, отгледани на земи, които преди са представлявали дъждовни гори или естествени пасища с уникална екосистема, производството на тези биогорива не може да се смята за устойчиво развито.

Освен това е необходимо сумарните емисии на парникови газове от цялата верига на производството им да бъдат с поне 35 % по-малки в сравнение с емисиите от заместваните фосилни горива. Този праг в бъдеще ще се увеличава.

Европейският съюз си е поставил целта до 2020 г. да бъде постигнат дял на възобновяемата енергия в транспортното енергопотребление, възлизащ на минимум 10%.

Производителите на биогорива имат възможност за избор как да доказват спазването на тези изисквания за устойчиво развито производство – чрез национални схеми, или като се присъединят към някоя призната от Европейската комисия доброволна схема.

Признати схеми за устойчиво производство на биогорива в ЕС:

ISCC – германска схема, финансирана от държавата, обхващаща всички видове биогорива;
Bonsucro EU – инициатива на принципа на кръглата маса, отнасяща се за биогоривата, произведени от захарна тръстика, главно с бразилски произход);
RTRS EU RED – инициатива на принципа на кръглата маса, отнасяща се за биогоривата, произведени от соя, главно с бразилски и аржентински произход;
RSB EU RED – инициатива на принципа на кръглата маса, обхващаща всички видове биогорива;
2BSvs – френска отраслова схема, обхващаща всички видове биогорива;
RSBA – отраслова схема на корпорацията Abengoa, обхващаща нейната верига на доставки;
Greenergy – отраслова схема на дружеството Greenergy, обхващаща етанол, произвеждан от захарна тръстика с бразилски произход.

Рекорден ръст на емисиите парникови газове през 2010 г.

Източник: http://3e-news.net

Емисиите на парникови газове са се увеличили с рекордно количество през изминалата година. Достигнато е най-високото равнище на изхвърляне на въглерод, което поставя под въпрос надеждите за задържане на глобалното затопляне на безопасни нива. Това се казва в документ с непубликувани оценки на Международната агенция по енергетика (МАЕ), на която се позовава съобщава британският вестник „Гардиън“, цитиран от БТА.

 

Шоковото увеличение означава, че целта за предотвратяване повишаването на температурата с повече от 2 градуса, което според учените е прагът пред потенциални „опасни климатични промени“, вероятно е само „добра утопия“, според главния икономист на МАЕ Фатих Бирол.

 

По време на конференцията на ООН за климата, която се проведе миналата година в Канкун, Мексико, световните лидери се споразумяха за ограничаване на нарастването на температурата на планетата с до два градуса по целзий.

 

В документа на МАЕ се казва още, че най-сериозната глобална рецесия от 80 години насам е имала минимален ефект върху вредните емисии, противно на някои предвиждания.

 

През миналата година рекордните 30.6 гигатона въглероден диоксид са били изхвърлени в атмосферата основно от изгарянето на изкопаеми горива. Според оценките на МАЕ, считани за стандарт в данните за емисиите, това е увеличение с 1.6 гигатона спрямо 2009 г. Увеличението от 2010 г. е с 5% по-голямо спрямо 2008 година, когато е отбелязан предишния исторически рекорд.

 

От МАЕ са изчислили, че 80% от прогнозираните емисии от енергийния сектор през 2020 година сигурно ще бъдат изпуснати по-рано, тъй като те ще дойдат от електроцентрали, които вече са действащи или са в процес на изграждане към днешна дата.

Кабинетът гласува емисиите от горивата да спаднат с 6% до 2020 г.

Източник: http://biofuels.bg

Парниковите газове, изпускани при изгарянето на бензин, дизел и газьол в транспорта, трябва да спаднат с 6% до края на 2020 г. Такива промени в Закона за опазване на околната среда (ЗООС) гласува кабинетът. С поправките ще се въведе евродиректива за качеството на горивата и емисиите от тях.

Производителите и вносителите трябва да влагат биосъставка в течните горива или да използват алтернативни горива. Целта е да се гарантира намаляване на емисиите „на единица енергия от целия жизнен цикъл“ на горивото. Желаният спад ще бъде постигнат при 10 на сто дял на биогоривата в транспорта, каквато е европейската цел до края на десетилетието, уточниха пред „Дневник“ от министерството на околната среда.

От миналата пролет в България се предлага дизел с 2% биокомпонент, но смесването на бензина с биоетанол може да се отложи. Според сегадействащия закон за екоенергията от 1 март бензинът трябваше да съдържа 2% биоетанол. Новият закон, който предстои да бъде гласуван на второ четене в парламента, обаче може да отложи мярката до септември 2014 г., защото рафинериите не са готови. Според министерството на околната среда отлагането няма да попречи на общото намаление на емисиите от горивата, заложено в ЗООС.

От март догодина делът на биокомпонента в дизела трябва да стане 6%, а от март 2018 г. бензинът трябва съдържа 9% биоетанол, пише още в законопроекта за ВЕИ.

До юни Европейската комисия трябва да разработи методика за пресмятане на изпуснатите газове. Екоминистерството ще подготви методика за емисиите от биогоривата до шест месеца след влизане в сила на поправките. Според тях до 31 март всяка година всички фирми, предлагащи течни горива, ще трябва да внасят доклад за емисиите, причнени от горивата, които са пласирали през предходната година.

Течните горива в транспорта са източник на около 20% от парниковите газове в ЕС.

Испания също се завръща в схемата за търговия с вредни емисии

Източник: http://inews.bg

Националният регистър на Испания изпълни изискванията на Европейската комисия и се връща в схемата за търговия с парникови газове (ETS). Оценката на ЕК показва, че страната изпълнява минималните изисквания по схемата.

Така испанците отново ще могат да търгуват с въглеродни емисии, считано от утре, 16 февруари.

Комисията внезапното прекъсна търговията по ETS на 19 януари заради пробив в сигурността на системата. По тази причина и чиновниците поискаха анализ на това как се изпълняват минималните изисквания за защита на данните в отделните държави от общността.

До този момент изискванията са покрили шест държави, сред които европейските индустриални гиганти Франция и Германия.

Повторните разрешения за включване в ETS ще бъдат давани след разглеждане на документацията на отделните държави. Прегледът става случай по случай, допълват от ЕК. Съобщение за връщане на дадена държава в схемата ще бъдат публикувани най-малко 24 часа преди възобновяване на разрешителното.

Нов шанс при търговията с емисии на парникови газове

Източник: http://www.dnes.bg

България си върна акредитацията по Протокола от Киото за търговия с емисии на парникови газове, съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

С възстановяването на акредитацията се отваря връзката към международния регистър за транзакции и се подновява възможността за включване в европейската търговия с квоти и единици по механизмите на Протокола от Киото.

Молбата за възстановяване на акредитацията на България за участие в международната въглеродна търговия е разгледана на 12-ата среща на Прилагащия орган към Комитета по изпълнение на задълженията на страните по Протокола от Киото.

Компетентният международен орган е разгледал искането на България и е взел решение за неговото пълно и незабавно удовлетворяване, се посочва в съобщението.

Правото на България за участие в международната въглеродна търговия бе прекратено на 28 юни 2010 г., след като международните институции констатираха, че Национална система за инвентаризация на парникови газове е била зле работеща в периода преди 2009 г.

Това създаде големи затруднения за над 130 големи български предприятия и лиши държавата от шанса за приходи от търговия с квоти на емисии на парникови газове в продължение на 7 месеца, посочват от екоминистерството.