Агенция „Митници” уеднаквява практиката си по прилагане на митническо​то и акцизното законодате​лство

Източник: http://mitnici.eu

Дейностите по изграждане на софтуерните продукти по проекта „Подобряване на административното обслужване на митническата администрация чрез изграждане на механизми за електронно управление и непрекъснат мониторинг на административното производство”, чийто бенефициент е Агенция „Митници”, навлизат в своята последна фаза „Предаване”. Проектът се осъществява чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

С приключване на фаза „Предаване”, по изброените дейности, митническата администрация ще има уеднаквена практика по прилагане на митническото и акцизното законодателство, тъй като ще има ефективна система за мониторинг на издаваните индивидуални административни актове на митническите органи и на оспорването им по административен ред и/или съдебен ред. Също така, след реализирането на тези дейности по проекта, ще се подобри ефективността в действията на митническата администрация и качеството на услугите, предоставяни на бизнеса и гражданите. Ще бъде внедрена и високотехнологична и ефективна система за последващ контрол, което ще допринесе и за засилване на контрола върху некоректните икономически оператори. С добавянето на модула за нуждите на звената за последващ контрол, ще се автоматизират някои от дейностите на специализираните звена в Агенция „Митници“, извършващи проверки: ще се повиши ефективността на планирането и извършването на проверки от звената за последващ контрол, ще бъде възможно получаването на пълна и достоверна информация.

Митниците въвеждат състема за автоматизиран контрол на всички акцизни стоки

Източник: http://money.bg

До края на мандата на това правителство ще се направят още промени в агенция „Митници“, които да подобрят работата на ведомството, обяви в сутрешния блок на БНТ Ваньо Танов. Като пример той посочи предстоящото въвеждане на нова информационна система, която ще гарантира, че всички акцизни стоки ще минават 100-процентов автоматизиран контрол.

Танов се похвали, че политическите проекции и назначения в митниците са прекратени. „За съжаление половината от уволнените по подозрения в корупция се връщат на работа от съда“, заяви шефът на Агенция „Митници“. Той уточни, че за близо три години са назначени около 467 предимно млади служители в Агенцията, които са минали всички необходими обучения и сами са се справили с всички препятствията.

По думите му доказването на корупционни практики е трудно и затова уволнените за подобно провинение са малко. През изминалата година 47 служители са били освободени заради обвинения в корупция.

„Ние не можем да докажем престъпна дейност, защото нямаме такива структури“, заяви директорът на Агенция „Митници“.

400 нови служители са назначени в агенцията от началото на мандата на Танов. По думите му те са минали всички изисквания, наложени от европейските стандарти.

„Братя Галеви са извън страната, според мен“, заяви Ваньо Танов пред националната телевизия. По думите му е имало известен период, в който е можело да се появят и да кажат, че не са знаели, че са издирвани. „Убеден съм, че държавата ще ги върне и ще се направят необходимите корекции в законодателството, за да не се получават отново подобни ситуации“, допълни Танов, който е бивш шеф на Главна дирекция за борба с организираната престъпност.

За акция „Митници“ на МВР преди месец генерал Танов заяви, че на някои от пропускателните пунктове има проблеми със служителите, част от които са назначавани с протекции още преди години. Като пример той даде Капитан Андреево. Той обясни, че заловените служители при акцията не могат да бъдат уволнени преди да се спазят определени процедури, защото са държавни служители. Той уточни за миналата година в корупция са уличени 47 души, но освобождаването им е трудно, защото не е доказана престъпна дейност.

На Свиленградската митница всички служители от днес в рамките на три дни всички ще преминат през психологически тестове за лоялност. По думите на Танов плавно и поетапно Агенция „Митници“ ще бъде преструктурирана.

Метанът гони цената на бензина

Източник: http://www.standartnews.com

Брюксел планира да изравни акцизите върху автомобилните горива.
Така цената на метана ще скочи с 1 лев и ще доближи тази на бензина до 1 януари 2018 г. Това предвижда проект на Европейската комисия за изменение на Директивата за енергийно данъчно облагане (ДЕДО).

В момента 1 литър бензин А 95 по бензиностанциите се продава за 2.43-2.44 лв. за литър, докато метанът струва 1.36 лв. за килограм. Върху природния газ за коли обаче в момента няма акциз, докато върху бензина той е 71 ст. на литър.

Ако новият вариант на директивата бъде приет, от 1 януари 2013 г. метанът ще поскъпне с около 12 ст., което значи, че ще се продава срещу 1.48 лв. Две години по-късно Брюксел планира увеличение на акциза с около 250%, което ще качи цената на горивото до 1,80 лв. От 1 януари 2018 г. килограм метан вече ще струва 2.36 лв., тъй като акцизът ще го оскъпява с точно 1 лев спрямо сегашната цена, показват сметките.

Увеличение се предвижда и за акциза върху бензина. Той обаче ще се повиши рязко още от 1 януари 2013 г. и няма да се променя след това. Така цената на бензина ще скочи с 11 ст. и ще стигне 2.54 лв. за литър още от 2013 г.

Излиза, че цената на метана ще доближи тази на бензина.

Голяма тесла чака и собствениците на дизелови автомобили. Акцизът върху нафтата също ще скача до 2018 г. и докато в момента той е 61.5 ст. на литър, след 7 години ще скочи до 82.6 ст. на литър. Цената на дизела по бензиностанциите ще нарасне от сегашните 2.38 лв. до 2.59 лв. И то при положение че цената на петрола остане на сегашните нива.

Еврокомисията иска акцизите да се налагат не върху литри или кубически метри, а върху гигаджаули, в които се измерва енергията, получена от горивото. Идеята е налогът върху 1000 литра бензин или дизел от 2018 г. да бъде минимум 826 лв., докато сега е съответно 710 лв. и 615 лв. Пак 826 лв. ще бъде и акцизът върху 1000 кубика метан или пропан бутан, предлагат еврокомисарите.

За да стане това обаче, новите размери на налозите трябва да бъдат одобрени от всички страни членки на ЕС.

Нулев акциз ще развие пазара на биогоривата

Източник: http://biofuels.bg

Националната асоциация по биогорива в България настоява да бъде върната нулевата ставка на биодизела при използването му за моторно гориво, се казва в становище на асоциацията.

Документът е адресиран до министъра на финансите и парламентарните комисии по бюджет и финанси и по икономическата политика, енергетика и туризъм.

От организацията посочват, че Европейската комисия е одобрила отпускането на държавна помощ за нулеви акцизни ставки на биогоривата и намалени ставки за смесените минерални горива с биогорива. Въпреки това обаче са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове и по-конкретно такива, с които отпада нулевата ставка на биодизела, използван като моторно гориво, отбелязват от асоциацията.

Според тях отмяната на чл. 32, ал. 1. т.7 от закона, който регламентира нулевата ставка, противоречи на целите на българския Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата, както и на политиката на България и ЕС за повишаване дела на биогоривата в транспорта, с цел опазване на околната среда и намаляване на вредните емисии. От асоциацията отбелязват и че премахването е напълно немотивирано.

В становището си те заявяват, че връщането на нулевата акцизна ставка, ще спомогне за бъдещото развитие на бранша, което е от изключителна важност за изпълнение на ангажиментите на България към ЕС.

Националната асоциация по биогорива в България настоява да бъде върната нулевата ставка на биодизела при използването му за моторно гориво, се казва в становище на асоциацията.

Документът е адресиран до министъра на финансите и парламентарните комисии по бюджет и финанси и по икономическата политика, енергетика и туризъм.

От организацията посочват, че Европейската комисия е одобрила отпускането на държавна помощ за нулеви акцизни ставки на биогоривата и намалени ставки за смесените минерални горива с биогорива. Въпреки това обаче са направени промени в Закона за акцизите и данъчните складове и по-конкретно такива, с които отпада нулевата ставка на биодизела, използван като моторно гориво, отбелязват от асоциацията.

Според тях отмяната на чл. 32, ал. 1. т.7 от закона, който регламентира нулевата ставка, противоречи на целите на българския Закон за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогоривата, както и на политиката на България и ЕС за повишаване дела на биогоривата в транспорта, с цел опазване на околната среда и намаляване на вредните емисии. От асоциацията отбелязват и че премахването е напълно немотивирано.

В становището си те заявяват, че връщането на нулевата акцизна ставка, ще спомогне за бъдещото развитие на бранша, което е от изключителна важност за изпълнение на ангажиментите на България към ЕС.

Отмениха нулевия акциз за биодизела за отопление

Източник: http://www.investor.bg

Парламентът отмени нулевата акцизна ставка за биодизел, използван като енергиен продукт за отопление. Това стана с гласувани на второ четене на промени в Закона за акцизите и данъчните складове в изпълнение на решението на Министерски съвет за одобряване на мерки срещу кризата.

С промените се отменя срокът, в който следва да се реализират наличните акцизни стоки, облепени с бандерол, закупен по отменена акцизна ставка, при влизане в сила на нови акцизни ставки.

Когато акцизни стоки под режим „отложено плащане на акциз“, не могат да бъдат освободени, поради несъответствие с нормативни изисквания или технически стандарти на производителя, се бракуват по ред и начин, определени с правилника за прилагане на закона.

Лицата, които зареждат плавателни съдове, са задължени да използват средства за измерване, отговарящи на определени изисквания и инсталирани на транспортните вместимости, прие парламентът. Данните за това ще се предават по електронен път до централното митническо управление по ред и начин, определен от директора на агенция „Митници“.

Забранява се добавянето към енергийни продукти на какъвто и да е маркер или цвят, различни от регламентираните в правото на Европейския съюз.