Петролните компании не виждат заплаха в електромобилите

Източник: http://www.dnevnik.bg

Наистина ли колите на ток са автомобилите на бъдещето. Този въпрос си задават мнозина.

Очакванията варират от 4-5% от общите продажби на коли през 2030 г. до 60 на сто пак за същия времеви период, обобщава агенция „Ройтерс“. Цифрите зависят най-вече от това кой прави прогнозите.

Петролните компании са скептични
Ако започнем от компаниите, които би трябвало да се чувстват най-застрашени от масовата електрификация – тези, които добиват и преработват петрол, то техните очаквания са доста скромни. Според проучване на BP до 2030 г. електромобилите няма да успеят да завладеят дял, по-голям от 4%, при глобален пазар от общо 1.6 млрд. автомобила. От компанията очакват обаче до 2030 г. разходът на гориво на колите с традиционен мотор да бъде намален наполовина, а една трета от превозните средства да са хибриди.
 
Прогнозите на най-голямата петролна компания в света Exxon Mobil са, че до 2040 г. колите на ток и плъг-ин хибридите няма да имат по-голям пазарен дял от 5 на сто. От компанията очакват съвсем скоро да бъде достигнат пикът в търговията с горива за нуждите на автомобилите въпреки сериозните продажби в Китай и Индия.

Най-голям оптимизъм идва от прогнозите на петролната компания Royal Dutch Shell, която има сериозни интереси и в енергията от възобновяеми енергийни източници. Може би затова от концерна прогнозират, че на електромобилите ще се падат 40% от глобалните продажби на коли, но чак през 2050 г.

Еколозите – бъдещето на колите на бензин и дизел не е розово

Разбира се, проучванията на петролните компании е трудно да бъдат приети като безпристрастни, но ако те намират голям отзвук, могат да повлияят на общественото мнение, смятат природозащитниците. „Естествено, че от Exxon ще дадат такава прогноза. Те не искат да видят масово навлизане на електромобилите“, коментира Джос Динг, директор на базираната в Брюксел компания Transport and Environment.

„Бъдещето на автомобилите, ползващи за гориво бензин и дизел, не е никак розово“, добавя Динг. Еколозите като него обаче се притесняват, че все по-добрата ефективност на моторите с традиционни горива може да накара правителствата да намалят финансовите стимули за покупка на коли на ток, което ще намали темповете на тяхното навлизане.

Правителствата прогнозират дял от 5 до 60%
Сред различните страни в дебата за електромобилите особено интересна е позицията на правителството, което може да помогне или да попречи на тяхното навлизане.

В Китай през 2020 г. очакват по улиците да се движат 5 милиона коли на ток. Впечатляваща цифра, но едва 3% от очаквания тогава общ автопарк.

В САЩ залагат на поне 1 млн. електромобила до 2015 г. Като процент от общите продажби обаче това е под 0.5 на сто.

Оповестените наскоро прогнози на американската енергийна агенция сочат, че до 2030 г. в страната делът на електромобилите и плъг-ин хибридите ще е около 1.3% от всички превозни средства. От агенцията посочват също, че това може да стане само ако производителите предложат модели с по-голям запас от ход. Споменаваното разстояние е около 200 мили (почти 328 километра) при под 100 мили сега.

На 60% дял от всички автомобили залагат управниците във Великобритания и Нова Зеландия, като това трябва да стане съответно до 2030 и 2040 г.

В Австралия са по-скромни – 20% от автопарка да е от електромобили през 2020 г., като делът нарасне до 45 на сто до 2030 г.

Все по-малко оптимисти сред производителите
Любопитно е, че оптимизмът за бъдещето на електромобилите владее все по-малко от шефовете на автомобилни компании. Най-ентусиазиран остава ръководителят на алианса „Рено Нисан“ Карлос Гон, който очаква до 2020 г. те да владеят поне 10% от глобалния автомобилен пазар. Това би отговаряло на около 11.8 млн. бройки при общо 118 млн. продадени коли.

Този оптимизъм на Гон се споделя от все по-малко негови колеги. Според разпространено наскоро проучване на KPMG, обхванало 200 души на ръководни позиции в автомобилни компании, очакванията са за 6 до 10 на сто от глобалните продажби, и то през 2025 г.

Настроенията бяха обобщени най-добре от главния изпълнителен директор на „Даймлер“ Дитер Цетче. На проведеното в Детройт автомобилно изложение миналия месец той заяви, че не вижда „експлозивно нарастване на търсенето на подобни продукти“. „А преди година, година и нещо от медиите се създаде впечатлението, че всички ще карат електромобили, и то след не повече от две години“, добави той.

Европейска конференция за електрически автомобили

Източник: http://www.eevc.eu/, БПГА

Конференция, засягаща бъдещето на електрическите превозни средства ще се проведе от 26 до 28 октомври в Брюксел.

На нея ще бъдат обсъдени начините за намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта чрез използване на неконвенционални превозни средства. Ще се засегнат и теми относно възможностите за намаляването на зависимостта от течни горива с петролен произход, а също и ролята на електрическите автомобили в тази насока.

Участници в събитието са представители на европейската индустрия,  изследователски институти, неправителствени организации, както и официални
правителствени представители.

Не сме изпълнили и правилата за зелени автомобили, прецени ЕК

Източник: http://inews.bg

Европейската комисия (ЕК) поиска от десет държави да изпълнят Директивата за промотиране на чисти и енергийно ефективни автомобили. Сред десетте държави попада и България.

Освен нас, своите задължения пред европейското законодателство не са изпълнили още и Австрия, Естония, Гърция, Ирландия, Люксембург, Словения, Словакия, Швеция и Великобритания.

Крайният срок за имплемемнтира на текстовете на директивата в националното законодателство изтече на 4 декември 2010 година, отбелязват от ЕК. Сега страните имат два месеца срок да отговорят на изискванията на Комисията. В противен случай те ще бъдат изпратени пред Европейския съд, където може да им бъдат наложени и парични наказания.

Директивата за „зелени“ автомобили беше приета през 2009 година. В нея са записани изисквания за промотиране на използване на „чистите“ автомобили за нуждите на публичната администрация.

Всеки път, когато властите в страна-членка купуват транспортно средство, те трябва да си дават сметка за енергийното потребление, емисиите въглероден диоксид и замърсяването, се казва в текстовете на правната норма.

Тези задължения се отнасят до всяка покупка на транспортно средство за нуждите на публичната администрация, както и за транспортните оператори, които извършват превози за сметка на властите.

Целта на тази директива е да даде стимул на пазара за чисти и енергийно ефективни автомобили, както и да се даде тласък на развитието и инвестициите в този сектор.

Комисията очертава амбициозен план за повишаване на мобилността и намаляване на емисиите

Източник: http://europe.bg

Европейската комисия прие днес цялостна стратегия („Транспорт 2050″) за конкурентоспособна транспортна система, която ще повиши мобилността, ще отстрани основните пречки в ключови области и ще допринесе за растежа и заетостта. Същевременно с предложенията зависимостта на Европа от вноса на петрол ще намалее драстично, а емисиите на парникови газове от транспорта ще спаднат с 60 % до 2050 година.

За постигането на този резултат се налага да се извършат промени в настоящата транспортна система на Европа. Сред ключовите цели до 2050 г. са:

  • – в градовете повече да не се движат автомобили, задвижвани с конвенционални горива;
  • – в авиацията да се използват 40 % устойчиви горива с ниски въглеродни емисии. Емисиите от корабоплаването да намалеят с поне 40 %;
  • – 50 % от превоза на пътници и товари на средни междуградски разстояния да се извършва от железопътен и воден транспорт, вместо от автомобилен;
  • – всичко това ще допринесе за това емисиите от транспорта да намалеят с 60 % до средата на века.

Заместник-председателят на Комисията Сийм Калас, отговарящ за транспорта, заяви: „Транспорт 2050″ е пътна карта за конкурентоспособен транспорт, чрез която се увеличават мобилността и намаляват емисиите. Можем и трябва да постигнем и двете цели. Широко разпространеното убеждение, че за борбата с изменението на климата е необходимо да се намали мобилността, просто не е вярно. Конкурентоспособните транспортни системи са жизнено важни, за да може Европа да се конкурира в света по икономически растеж, създаване на работни места и качество на живот на гражданите. Ограничаването на мобилността не е алтернатива. Необходимо е да действаме по нов начин. Можем да прекъснем зависимостта на транспортната система от петрола, без да се жертва ефективността ѝ и без да се застрашава мобилността. Възможно е да се създаде печеливша за всички ситуация.“

Пътната карта „Транспорт 2050″ към единно европейско транспортно пространство има за цел премахването на основните бариери и затруднения в много ключови области като транспортната инфраструктура и инвестициите, иновациите и вътрешния пазар. Целта е да се създаде единно европейско транспортно пространство с по-голяма конкуренция и напълно интегрирана транспортна мрежа, която свързва различните видове транспорт и дава възможност за коренна промяна в транспортните схеми за пътници и товари. За тази цел в пътната карта се открояват 40 конкретни инициативи за следващите десет години.

В пътната карта на стратегията „Транспорт 2050″ се определят различни цели за различните видове пътувания – градски, междуградски и на дълги разстояния

1. За междуградски пътувания: 50% от всички превози на пътници и товари на средни разстояния следва да се извършват от железопътен и воден транспорт вместо от автомобилен транспорт.

– До 2050 г. по-голямата част от пътническия транспорт на средни разстояния около и над 300 км трябва да се осъществява по релсов път.

– До 2030 г. 30 % от пътните товарни превози над 300 км следва да се прехвърлят към други видове транспорт, например железопътен или воден, а до 2050 г. – над 50 %.

– До 2030 г. следва да се изгради напълно функционираща и покриваща целия ЕС основна мрежа от транспортни коридори (по програмата TEN-T), а до 2050 г. следва да се осигури висококачествена мрежа с голям капацитет и съответния набор от информационни услуги.

– До 2050 г. всички летища от основната мрежа следва да бъдат свързани с железопътни мрежи, по възможност високоскоростни. Следва да се гарантира, че всички основни пристанища са свързани в достатъчна степен със системите за железопътен превоз на товари и, когато е възможно, с вътрешните водни пътища.

– До 2020 г. следва да бъде създадена рамката за европейска система за информация, управление и плащания в мултимодалния транспорт както за пътници, така и за товари.

– Следва да се премине към пълното прилагане на принципите „потребителят плаща“ и „замърсителят плаща“, както и частният сектор да се ангажира в отстраняването на нарушенията, генерирането на приходи и осигуряването на финансиране за бъдещи транспортни инвестиции.

2. При пътувания на дълги разстояния и при междуконтинентални товарни превози ще продължат да преобладават въздушният транспорт и корабоплаването. Новите двигатели, горива и системи за управление на трафика ще увеличат ефективността и ще намалят емисиите.

– Горивата с ниски емисии на парникови газове следва да достигнат 40 % в авиацията. Също така до 2050 г. следва да се намалят емисиите от корабни бункерни (котелни) горива с 40 %.

– До 2020 г. следва напълно да се модернизира системата за въздушен контрол в Европа, с което ще се постигне изграждането на единното европейско небе: по-краткотрайни и по-безопасни пътувания със самолет и по-голям капацитет. До 2020 г. следва да приключи изграждането на Общоевропейското авиационно пространство с 58 страни и един милиард жители.

– Следва да бъдат внедрени интелигентни системи за управление на сухопътния и водния транспорт (напр. ERTMS, ITS, RIS, SafeSeaNet и LRIT).

– Следва да се работи с международни партньори и в международни организации като ИКАО и ММО за насърчаване на конкурентоспособността на Европа и изпълнението на целите, свързани с изменението на климата в световен мащаб.

3. Коренна промяна в градския транспорт към по-чисти автомобили и по-чисти горива. До 2030 г. автомобилите, задвижвани с конвенционални горива, трябва да намалеят с 50 %, а до 2050 г. следва постепенно да бъдат изтеглени от употреба в градовете.

– Колите, използващи конвенционални горива в градския транспорт, следва да намалеят наполовина до 2030 г., а до 2050 г. следва постепенно да бъдат изтеглени от употреба в градовете. До 2030 г. следва да бъде изградена практически свободна от въглероден диоксид градска логистика в големите градове.

– До 2050 г. броят на жертвите в автомобилния транспорт следва да бъде сведен до нула. В съответствие с тази цел ЕС се стреми към намаляване наполовина на броя на жертвите в автомобилния транспорт до 2020 г. ЕС следва да се утвърди като световен лидер в безопасността и сигурността на въздушния, железопътния и морския транспорт.

Повечето европейци прегръщат идеята да пътуват екологично

Източник: http://europe.bg

Според ново проучване мнозинството европейци биха направили компромис с цената и характеристиките на автомобила си, за да бъдат намалени вредните емисии, съобщава Рапид. Проведеното във всичките 27 държави-членки на ЕС проучване на Евробарометър показва, например, че около две трети от автомобилистите в ЕС вероятно биха направили компромис със скоростта на автомобила, за да се намалят вредните емисии. Освен това повечето автомобилисти (53 %) са съгласни съществуващите такси за автомобилите да бъдат заменени с нови схеми за таксуване, основани на действителната употреба на превозното средство. Макар че повечето хора предпочитат да се движат с автомобила си поради неговото удобство, около три четвърти от гражданите на ЕС (71 %) заявяват, че биха използвали по-често обществения транспорт, ако имат възможност да закупят единен билет за всички видове транспорт.

Заместник-председателят на Европейската комисия Сийм Калас, който отговаря за транспорта, заяви: „Тези резултати са истински тласък за усилията на ЕС за по-устойчив транспорт. Те показват, че хората разбират същината на проблема и са готови да дадат своя принос за ограничаване на въздействието върху околната среда. Интелигентните инициативи, като например схемите за „плащане според ползването на автомобила“ и единния билет за всички видове транспорт, прилагат на практика най-новите технологии и дават възможност на хората да направят добре информиран избор за това как да пътуват.“

Необходими компромиси за по-екологично шофиране

По-голяма част от запитаните автомобилисти (66 %) заявяват, че вероятно биха направили компромис с големината на автомобила с цел да се намалят емисиите, а 62 % твърдят същото и за пробега на автомобила, т.е. разстоянието, което може да се измине без презареждане на превозното средство. Повече от половината от запитаните (60 %) биха се съгласили също така да платят повече при покупката на автомобил, ако това би помогнало да се намалят емисиите.

Подкрепа за схеми за таксуване, основани на действителната употреба на автомобила

Половината от гражданите на ЕС заявяват, че биха се съгласили, ако съществуващите такси за автомобилите бъдат заменени с нови схеми за таксуване, които отчитат действителната употреба на автомобила. Тези схеми са дори по-популярни сред самите автомобилисти, като 53 % от тях са съгласни със замяната на съществуващите такси за автомобилите.

Защо избираме автомобила

Мнозинството (71 %) от автомобилистите смятат, че общественият транспорт не е толкова удобен, колкото използването на личния автомобил. Подобен дял (72 %) от автомобилистите заявяват, че липсата на връзки не им позволява да използват обществения транспорт (49% посочват това като „много важен“ фактор). 64 % от автомобилистите смятат за важна причина да не използват обществен транспорт недостатъчната честота на движение, а 54 % подчертават, че общественият транспорт не е надежден.

Насърчаване на автомобилистите да комбинират други видове транспорт

Хората, които използват автомобила си ежедневно, бяха запитани какво би ги накарало да използват и други видове транспорт. Близо две трети от тях (65 %) заявиха, че биха обмислили тази възможност, ако смяната на един вид транспорт с друг е по-лесна, 52 % биха го направили, ако има по-добра (онлайн) информация за графика на движение, 47 % биха пътували с друг транспорт, ако спирките са по-привлекателни, а 38 % – ако е възможно билетите да се купуват онлайн.

Голям интерес към единен билет за всички видове транспорт

Около три четвърти от гражданите на ЕС (71 %) заявяват, че биха използвали обществен транспорт по-често, ако е възможно да закупят единен билет за всички възможни видове обществен транспорт. Тази идея има много поддръжници и сред автомобилистите (66 %).

Проучването беше проведено сред 25 570 души във всичките 27 държави-членки по искане на Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ на Европейската комисия.

България рязко се заинтересува от електрическите коли

Източник: http://www.dnes.bg

България прояви внезапен интерес към производството на електрически автомобили. На Съвета по конкуренция в Брюксел страната ни се присъедини към писмо на страни, производителки на автомобили, които са се заели да промотират задвижваните с ток двигатели.

Осем държави настояха ЕС да побърза с изготвянето на общи стандарти за производство и зареждане на електромобили, поставяйки срок до средата на 2011 г.

От текста на писмото не става ясно дали България предвижда сама да произвежда електрически автомобили или проявява интерес към създаването и рециклирането на батериите за тях и изграждането на станции за зареждане.

Трите елемента са част от нова стратегия за по-чист автотранспорт, която одобриха министрите за конкуренцията на ЕС.

Държавите, подписали документа, са Германия, Франция, Португалия, Испания – в чиито национални политики е залегнало пускането на пазара на такива коли. Той се подкрепя също от Белгия, Словения, Ирландия и Литва, в които има заводи за производство на леки коли. Както и България, която е единствената държава в ЕС, която не произвежда автомобили.

Осемте искат качването на електрическите коли на заводските конвейри да стане водеща цел на европейската политика за по-чист транспорт, както и да се създаде паневропейска система за зареждането на колите. Те настояват да се предоставят безвъзмездни средства от Европейската комисия за разработването на общи проекти.

Осемте искат още до лятото да е готов стандартът за общ „контакт“ на зареждащите станции в цяла Европа, който да е съвместим с всички изходи на електроколите, за да се избегне хаосът със зарядните на мобилните телефони.

В същия срок експертите в Брюксел трябва да са готови и с модела на електростанция за тези коли, който трябва да е еднакъв на цялата територия на съюза.

Брюксел смята технологиите на двигател, задвижван с електричество и чрез хидрогенни клетки, за най-перспективни. В същото време дава предимство и за развитието на по-икономични конвенционални двигатели и на хибридни автомобили.

Чрез приетата стратегия ЕС иска да си върне лидерската позиция на автомобилния пазар, използвайки производството на нисковъглеродни превозни средства.

Затова се предвижда до 2013 г. в съюза да бъдат въведени нови стандарти за шума от двигателите, по-икономични климатици, както и интелигентни системи за по-спестовно шофиране.

С тези и други мерки ЕС се надява до 2020 г. да намали от 20 на 10% изхвърляните от автомобилите газове. В момента транспортът се смята за един от главните виновници за глобалното затопляне.

По данни на Брюксел до 2030 г. броят на автомобилите в света ще нарасне от 800 милиона на 1,6 милиарда, а през 2050 г. колите и камионите ще са 2,5 млрд. Затова е необходимо да се вземат спешни мерки за намаляване на вредните емисии от тях.