Конференция „Европейски енергийни инфрастуктури“

Източник:  БПГА

Както вече БПГА съобщи на 28 Май 2010 г. в Мадрид, Испания се проведе конференция, организирана от Европейската Комисия и испанското председателство на ЕС на тема „Европейски енергийни инфраструктури”.

            Основната цел на конференцията беше възможността да се обсъдят от министри и инвеститори от енергетиката основните насоки и предизвикателства около развитието на енергийните инфраструктури на Европа. Участниците обсъдиха и времевата рамка нужна за изграждането им, за да бъдат постигнати целите на Европейския съюз в областта на възобновяемите източници, вътрешния пазар и сигурността на доставките. Дискусията засегна и въпросите свързани с регулацията, планирането, както и финансирането на тези проекти чрез нови европейски инструменти в рамките на силна европейска енергийна инфраструктурна политика.

            Линковете по-долу съдържат информация за проведените срещи, дискусионни материали предоставени от Европейската Комисия, както и презентациите на изнесените в Мадрид мнения от експерти в енергийната сфера.

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/events/2010_05_28_es_presidency_en.htm

„Европейските енергийни инфраструктури: перспективи за нов инструмент за европейска енергийна сигурност и инфраструктури”

Източник: БПГА

На 28.05.2010 г. в Мадрид ще се проведе Конференция на високо ниво относно Европейските енергийни инфраструктури. На нея ще се обсъдят основните предизвикателства пред новия пакет касаещ тези инфраструктури, който ще бъде представен от Европейската Комисия пред Съвета и Европейския парламент през ноември 2010 г. Стратегическите теми включват дефинирането на газови, електрически и вероятно СО2 структури от европейски интерес, както и идентифицирането на подходящите правни и финансови инструменти на европейско ниво, които биха могли да подпомогнат развитието им.

Развитието на енергийните инфраструктури е ключът към постигане на целите на ЕС, що се отнася до възобновяемите енергийни източници, намаляването на парниковите газове, пазарната интеграция и сигурността на доставките, убедени са от Европейската Комисия.

Конференцията озаглавена „Европейските енергийни инфраструктури: перспективи за нов инструмент за европейска енергийна сигурност и инфраструктури” е организирана от Европейската Комисия и испанското председателство на Съвета. На нея ще присъстват комисаря по енергетиката Гюнтер Отингер и испанския министър на индустрията Мигел Себастиан, които ще открият дискусията в хотел  MELIÁ CASTILLA в Мадрид.

Екофорум “Разумно използване на енергията, водата и отпадъците ”

Източник: БПГА

3-5 юни, НДК, София

Организатор: http://www.viaexpo.com/

Българска петролна и газова асоциация е партньор на Екофорум  „Разумно използване на енергията, водата и отпадъците“.

Конференцията:

Ще присъстват лектори от: Австрия, Австралия, България, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Норвегия, Холандия и Финландия

Те ще представят своя експертен опит и добри практики в областта на:
 
– управлението на водите  –  ефективно използване, пречистване, иновации във ВиК сектора, инвестиране и безизкопни технологии
– eнергийна ефективност  – най-съвременните екоконцепции за пасивните, интелигентните и активни къщи, изолационни материали
– отпадъци –  управление и третиране на отпадъци, депониране и компостиране, рециклиране

Нови холандско-български проекти в сектора ще бъдат представени на два семинара на теми „Проблемите на депата за отпадъци и сметищата” и „Управление на биологичните отпадъци”.

Акцентът ще е върху механизмите за създаването на системи за устойчиво и ефективно управление на отпадъците. Холандският експертен опит на практика може да се реализира и от българските общини.

Програмата на Конференцията може да се види на следния линк: http://www.viaexpo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=139&lang=bg

Изложбата:

Холандия, страната във фокус на форума, ще бъде представена от колективно холандско участие. Изложителите ще покажат иновативни продукти и технологии –  проектиране и управление на сметищни депа, производство на биогаз, рециклиращи машини, компостери, системи за пречистване на отпадни води, устройства за намаляване потреблението на водата, продукти за хидроизолация и екологична защита, тръбни системи за водоснабдяване и др.

Повече за изложбата тук:

http://www.viaexpo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=143&lang=bg

Форумът е ориентиран към: представители на местната и държавна администрация, мениджъри и специалисти, работещи в областта на ютилити сектора, водните ресурси, отпадъци и рециклиране, енергетика, строителство и архитектура, селско и горско стопанство;  хранително-вкусова, туристическа, опаковъчна, тежка и лека промишленост; финансови институции.
 

 

 

Статистическа джобна книга за енергетиката и транспорта

Източник: БПГА

 

Книгата можете да изтеглите оттук: 2010_energy_transport_figures

Представяме ви новата „Статистическа джобна книга 2010”, отнасяща се до енергетиката и транспорта в Европейския съюз. Тя представя най-новата и най-достоверна статистика относно транспорта и годишното количество енергия в Европа. „Книгата” обхваща Европейският съюз и неговите 27 държави-членки и доколкото е възможно страните кандидатки за ЕС и тези от Европейската Асоциация за Свободна Търговия. 
Съдържанието на този наръчник се основава на набор от източници, включително 
Евростат, международни организации, национални статистически данни, а когато данните не са на разположение, собствени изчисления. 

 Публикацията  се състои от четири части: 

(1) обща част, с общи икономически и други данни; 
(2) Енергийна част – с данни за производството на енергия, потреблението, данъчно облагане и цени; 
(3) транспортна част, която обхваща пътническия и товарен транспорт и други данни, свързани с транспорта;
(4) екологична част с данни за въздействие на енергията и транспорта върху околната среда. 

 

Конференция на тема „Икономика на нисковъглеродната енергетика“

Източник: БПГА

Днес, 04.05.2010г в зала Средец на х-л- „Шератон“ се проведе Конференция на тема „Икономика на нисковъглеродната енергетика“. Събитието беше организирано от Българска Стопанска Камара (БСК), с участието на Министър Трайчо Трайков.

На форума беше представен доклад по темата, разработен от екип на  БСК и представен от г-н Радулов. Засегнаха се основни въпроси, свързани с Възобновяемите и алтернативни енергийни източници (ВЕЦ-ове, фотоволтаични паркове, биомасата) – поощряване на производството на енергия от ВЕИ, разпределението на енергийните ресурси, оценка на енергийната политика от икономическа гледна точка, търговията с въглеродни емисии, препоръки към търсене на по-изгодни варианти.

В дискусията взеха участие представители на бранша и други заинтересовани страни:  Агенция по енергийна ефективност (Таско Ерменков), Енергийна комисия към Народното събрание (Димитър Бучков), Българска федерация на постоянните енергийни консуматори, Технически Университет – София, Асоциацията за екологичен инженеринг, Браншовата камара на дървопреработващата промишленост, Българска фотоволтаична асоциация.

Министър Трайков обеща до дни да бъде представен за обществено обсъждане Законът за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогорива .

Председателят на Българската Стопанска Камара г-н Божидар Данев изрази своите надежди  за по-скорошното изготвяне на новата енергийна стратегия на България.