Конференция „Европейски енергийни инфрастуктури“

Източник:  БПГА

Както вече БПГА съобщи на 28 Май 2010 г. в Мадрид, Испания се проведе конференция, организирана от Европейската Комисия и испанското председателство на ЕС на тема „Европейски енергийни инфраструктури”.

            Основната цел на конференцията беше възможността да се обсъдят от министри и инвеститори от енергетиката основните насоки и предизвикателства около развитието на енергийните инфраструктури на Европа. Участниците обсъдиха и времевата рамка нужна за изграждането им, за да бъдат постигнати целите на Европейския съюз в областта на възобновяемите източници, вътрешния пазар и сигурността на доставките. Дискусията засегна и въпросите свързани с регулацията, планирането, както и финансирането на тези проекти чрез нови европейски инструменти в рамките на силна европейска енергийна инфраструктурна политика.

            Линковете по-долу съдържат информация за проведените срещи, дискусионни материали предоставени от Европейската Комисия, както и презентациите на изнесените в Мадрид мнения от експерти в енергийната сфера.

http://ec.europa.eu/energy/infrastructure/events/2010_05_28_es_presidency_en.htm

„Европейските енергийни инфраструктури: перспективи за нов инструмент за европейска енергийна сигурност и инфраструктури”

Източник: БПГА

На 28.05.2010 г. в Мадрид ще се проведе Конференция на високо ниво относно Европейските енергийни инфраструктури. На нея ще се обсъдят основните предизвикателства пред новия пакет касаещ тези инфраструктури, който ще бъде представен от Европейската Комисия пред Съвета и Европейския парламент през ноември 2010 г. Стратегическите теми включват дефинирането на газови, електрически и вероятно СО2 структури от европейски интерес, както и идентифицирането на подходящите правни и финансови инструменти на европейско ниво, които биха могли да подпомогнат развитието им.

Развитието на енергийните инфраструктури е ключът към постигане на целите на ЕС, що се отнася до възобновяемите енергийни източници, намаляването на парниковите газове, пазарната интеграция и сигурността на доставките, убедени са от Европейската Комисия.

Конференцията озаглавена „Европейските енергийни инфраструктури: перспективи за нов инструмент за европейска енергийна сигурност и инфраструктури” е организирана от Европейската Комисия и испанското председателство на Съвета. На нея ще присъстват комисаря по енергетиката Гюнтер Отингер и испанския министър на индустрията Мигел Себастиан, които ще открият дискусията в хотел  MELIÁ CASTILLA в Мадрид.

Екофорум “Разумно използване на енергията, водата и отпадъците ”

Източник: БПГА

3-5 юни, НДК, София

Организатор: http://www.viaexpo.com/

Българска петролна и газова асоциация е партньор на Екофорум  „Разумно използване на енергията, водата и отпадъците“.

Конференцията:

Ще присъстват лектори от: Австрия, Австралия, България, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Норвегия, Холандия и Финландия

Те ще представят своя експертен опит и добри практики в областта на:
 
– управлението на водите  –  ефективно използване, пречистване, иновации във ВиК сектора, инвестиране и безизкопни технологии
– eнергийна ефективност  – най-съвременните екоконцепции за пасивните, интелигентните и активни къщи, изолационни материали
– отпадъци –  управление и третиране на отпадъци, депониране и компостиране, рециклиране

Нови холандско-български проекти в сектора ще бъдат представени на два семинара на теми „Проблемите на депата за отпадъци и сметищата” и „Управление на биологичните отпадъци”.

Акцентът ще е върху механизмите за създаването на системи за устойчиво и ефективно управление на отпадъците. Холандският експертен опит на практика може да се реализира и от българските общини.

Програмата на Конференцията може да се види на следния линк: http://www.viaexpo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=112&Itemid=139&lang=bg

Изложбата:

Холандия, страната във фокус на форума, ще бъде представена от колективно холандско участие. Изложителите ще покажат иновативни продукти и технологии –  проектиране и управление на сметищни депа, производство на биогаз, рециклиращи машини, компостери, системи за пречистване на отпадни води, устройства за намаляване потреблението на водата, продукти за хидроизолация и екологична защита, тръбни системи за водоснабдяване и др.

Повече за изложбата тук:

http://www.viaexpo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=111&Itemid=143&lang=bg

Форумът е ориентиран към: представители на местната и държавна администрация, мениджъри и специалисти, работещи в областта на ютилити сектора, водните ресурси, отпадъци и рециклиране, енергетика, строителство и архитектура, селско и горско стопанство;  хранително-вкусова, туристическа, опаковъчна, тежка и лека промишленост; финансови институции.
 

 

 

Статистическа джобна книга за енергетиката и транспорта

Източник: БПГА

 

Книгата можете да изтеглите оттук: 2010_energy_transport_figures

Представяме ви новата „Статистическа джобна книга 2010”, отнасяща се до енергетиката и транспорта в Европейския съюз. Тя представя най-новата и най-достоверна статистика относно транспорта и годишното количество енергия в Европа. „Книгата” обхваща Европейският съюз и неговите 27 държави-членки и доколкото е възможно страните кандидатки за ЕС и тези от Европейската Асоциация за Свободна Търговия. 
Съдържанието на този наръчник се основава на набор от източници, включително 
Евростат, международни организации, национални статистически данни, а когато данните не са на разположение, собствени изчисления. 

 Публикацията  се състои от четири части: 

(1) обща част, с общи икономически и други данни; 
(2) Енергийна част – с данни за производството на енергия, потреблението, данъчно облагане и цени; 
(3) транспортна част, която обхваща пътническия и товарен транспорт и други данни, свързани с транспорта;
(4) екологична част с данни за въздействие на енергията и транспорта върху околната среда. 

 

Конференция на тема „Икономика на нисковъглеродната енергетика“

Източник: БПГА

Днес, 04.05.2010г в зала Средец на х-л- „Шератон“ се проведе Конференция на тема „Икономика на нисковъглеродната енергетика“. Събитието беше организирано от Българска Стопанска Камара (БСК), с участието на Министър Трайчо Трайков.

На форума беше представен доклад по темата, разработен от екип на  БСК и представен от г-н Радулов. Засегнаха се основни въпроси, свързани с Възобновяемите и алтернативни енергийни източници (ВЕЦ-ове, фотоволтаични паркове, биомасата) – поощряване на производството на енергия от ВЕИ, разпределението на енергийните ресурси, оценка на енергийната политика от икономическа гледна точка, търговията с въглеродни емисии, препоръки към търсене на по-изгодни варианти.

В дискусията взеха участие представители на бранша и други заинтересовани страни:  Агенция по енергийна ефективност (Таско Ерменков), Енергийна комисия към Народното събрание (Димитър Бучков), Българска федерация на постоянните енергийни консуматори, Технически Университет – София, Асоциацията за екологичен инженеринг, Браншовата камара на дървопреработващата промишленост, Българска фотоволтаична асоциация.

Министър Трайков обеща до дни да бъде представен за обществено обсъждане Законът за възобновяемите и алтернативни енергийни източници и биогорива .

Председателят на Българската Стопанска Камара г-н Божидар Данев изрази своите надежди  за по-скорошното изготвяне на новата енергийна стратегия на България.

 

 

 

 

Таско Ерменков ще открие кампанията „Практическо приложение на Закона за енергийна ефективност“

Източник: http://www.cross-bg.net/
София /КРОСС/ Със семинар в Американския университет в София от 10.00 ч. на 14 април АЕЕ започва обучителната кампания „Практическо приложение на ЗЕЕ“. Това е поредната кампания от приемането на ЗЕЕ в края на 2008 досега, която АЕЕ осъществява с Центъра за знания по инфраструктура и енергетика, публични и комунални услуги Юкономикс.

Изпълнителният директор на АЕЕ ще открие кампанията с презентация на тема „Законът за енергийна ефективност – гаранция за устойчивост на проектите за изпълнение на енергоспестяващи мерки в общините“.
Експертът Цветомира Кулевска ще представи ангажиментите на местните администрации при изпълнение на наредбата за методите за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределение на тези цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10 ал. 1 от ЗЕЕ, методиките за оценяване и начините на потвърждаване на енергийните спестявания.
Акцент на кампанията е подготовката на проекти по Схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие на ЕС“. Кампанията е насочена към представители на общинската и областната администрация – зам.кметове по инфраструктура, експерти от дирекциите за управление на общинска собственост, правно-нормативно обслужване, административен контрол, регионално развитие и държавна собственост, регионално развитие и териториално устройство, УТСИ, строителство и архитектура, европейски програми и др.
Семинари ще проведат и в: Търново – 29.04.2010, Пловдив – 13.05.2010 и Бургас – 14.05. 2010.

МИЕТ обявява национален информационен ден „Интелигентна енергия – Европа ІІ, 2010″

  Източник: http://www.mee.government.bg./

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) ще организира на 30 март 2010 г. национален информационен ден за представяне на програма „Интелигентна енергия – Европа ІІ – възможности 2010″. Европейската комисия (ЕК) ще обяви тази пролет поредния си търг за набиране на проектни предложения по програмата.

Срещата ще се състои в столичния „Интер експо център“ – бул. „Цариградско шосе“ 147 (зала „Витоша“). Събитието ще даде възможност на организации, ведомства, фирми, общини, неправителствени организации и др. да осъществят контакти и да обменят информация като потенциални участници в проекти за енергийна ефективност, използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) и икономичен транспорт. Проявата е част от инициативите за по-висок принос на България в изпълнението на европейската рамкова програма.

„Интелигентна енергия – Европа ІІ, 2010″ ще бъде представена от експерти на Европейската комисия. Ще бъде изнесена информация за вече завършени проекти. Финансисти, които работят съвместно с Европейската банка за възстановяване и развитие, ще разяснят подробности по кредитната линия за енергийна ефективност и ползване на ВЕИ. Специалисти от фонд „Енергийна ефективност“ ще отговорят на въпроси на бизнеса. Представителите на местната власт ще се запознаят подробно с европейската инициатива ELENA, която оказва техническа помощ по проекти за енергийна ефективност в общините. Специалисти от МИЕТ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще дадат консултации по оперативните  европрограми „Конкурентоспособност“ и „Регионално развитие“.

 ще бъдат набелязани възможности за финасиране на проекти и програми  по енергийна ефективност и ВЕИ чрез ELENA

Информационното събитие ще даде възможност на участниците да разберат как да кандидатстват успешно по европейски проекти и да открият подходящите си бизнес партньори.

Участието в информационния ден е безплатно. Ще бъде осигурен симултанен превод от английски на български език.