„Шел“ започва да търси нефт и газ в Силистар

Източник: dir.bg

Теменужка Петкова и Айлин Уилкинсън, вицепрезидент на “Шел“, подписаха договор за търсене и проучване на нефт и природен газ в Силистар за срок от 5 г.

Да си пожелаем успех при проучването на „Силистар“, защото то е изключително важно за бъдещето на България, каза по време на церемонията премиерът Бойко Борисов.

„Виждате, че колкото и скептици да имаше по тази тема – десетилетия наред тя е пренебрегвана по една или друга причина, но след като „Тотал” влязоха да проучват находището ни „Хан Аспарух”, сега един от световните лидери в тази дейност „Шел“ влиза на „Силистар“, коментира той.

По думите му, надали вече някой може да коментира, че България не работи активно по диверсификацията на източниците си на газ и петрол.

Борисов е убеден, че находищата ще са добри и за в бъдеще ще има огромни предимства на газоразпределителя „Балкан”.

Именно затова ни трябва компания като „Шел“, за да може да инвестира и 5-6 източника на газ да влязат в нашата газопреносна система, отбеляза премиерът.

Според Борисов имаме финансовата възможност да инвестираме в газопреносната система толкова, колкото трябва и колкото газ може да премине през България.

С подписването на договора за проучване на „Силистар“ правим изключителна важна крачка към диверсификацията на източниците на природен газ, каза енергийният министър Теменужка Петкова. Местният добив е един от вариантите за това, убедена е тя.

От своя страна регионалният вицепрезидент на „Шел Експлорейшън енд продакшън Б.В.“ Айлин Уилкинсън увери, че компанията има опит по цял свят, както и компетенции в тази област, тъй като се занимава с това от 30 години.

„Основните ценности на „Шел“ в нашите действия са да не правим щети на хората и на околната среда. Спазваме това и като принципи в България”, увери тя.

„Лицензът, който получаваме днес ни позволява да направим оценка на потенциала за нефт и газ в България. Имаме голяма сигурност, но преди да започнем дейността си по оценката ще проучим цялата регулаторна рамка, за да действаме коректно”, поясни Айлин Уилкинсън.

Камелия Славейкова, изпълнителен директор на „Шел България“, заяви увереността си, че компанията ще успее да се справи успешно с това предизвикателство.

„Приети сме от обществото и имаме имиджа на един от най-добрите работодатели и на предпочитан партньор. Всичко това е една добра основа, върху която ще стъпим, за да реализираме този проект“, категорична бе тя.

Компанията ще вложи в проучванията за нефт и газ в „Силистар“ 18.6 млн. евро без ДДС и ще заплати на държавата 4.9 млн. евро без ДДС бонус още с подписване на договора за търсене и проучване.

Предложената работна програма на компанията включва 2D и 3D сеизмични проучвания, както и мерки за опазване на околната среда, човешкото здраве и културните ценности.

Проучванията за залежи на газ в блок „Силистар“ ще започнат през февруари – март и ще приключат след 3-4 месеца.

Компанията е лидер в дълбоководното проучване и добив и има повече от 20 големи дълбоководни проекта. „Шел“ познава добре черноморския регион, тъй като неотдавна извърши дълбоководен проучвателен сондаж в блок на Турция в Западно Черно море.

В напреднала фаза е и проучването в блок „Хан Аспарух“, за което бе сключен договор през 2012 г. Първият сондаж на компанията „Тотал Е&П България“ за нефт и газ в блока ще започне в периода февруари-май 2016 г. на около 86 км от българския бряг.

Конкурсът за проучването на блок „Терес“ бе прекратен миналата година, поради липсата на интерес от страна на компаниите. За втори пореден път за него не се намери кандидат, който да го проучва, след като обявеният през 2013 г. конкурс се провали по същата причина.
 Сподели

Нелегална търговия с бензин и дизел цъфти заради законодателна дупка

Източник: http://www.economic.bg/, БПГА

 Автор: Светослав Бенчев, Юрист – БПГА

item_cisterni1

През последните няколко години двете приходни агенции – Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници“ (АМ) започнаха въвеждането на електронни системи за контрол на производството, движението и продажбата на енергийни продукти. Производители, акцизни складове и бензиностанции вложиха стотици милиони левове в покриване на новите изисквания за отдалечен електронен контрол.

И докато системата, въведена от митниците – Българска акцизна централизирана информационна система (БАЦИС) –създава сериозен проблем на търговци и вносители, както поради честите проблеми в оперативността си, така и заради факта, че съсредоточава целия митнически контрол единствено върху легитимните оператори, то Информационна система „Контрол на горивата“ на НАП дава добри резултати – по-добър на контрола върху пазара като цяло и по-добър бизнес климат.

Именно за да бъде качествен контрола трябва да се коригира един сериозен пропуск, чието отстраняване ще доведе до по-добри показатели в борбата с контрабандата. Става въпрос за т.нар. „мобилни обекти“ за продажба на горива. Какво стои зад високопарния израз? Иде реч за цистерни на колела– стари, много стари, не си помнят възрастта. Таратайките обикалят определен район или просто си стоят на място и продават обикновено дизел, в повечето случаи контрабанда, на „конкурентни цени“.

Настоящите законови текстове не предвиждат нищо за тях – няма изисквания за превоз на опасни товари, за опазване на околната среда, за противопожарна и аварийна безопасност, за качество на продаваните продукти, за точност на измерването, въобще за нищо. Именно поради тази законова дупка няма и контролен орган, който да се занимава с тях. Оттук насетне отговорността се размива и топката се прехвърля между институциите. Интересно е, че единствения текст, споменаващ „мобилни бензиностанции“ е Закона за данък добавена стойност–чл.118, ал. 12, като той единствено ни казва, че ако НАП констатира продажба от подобен тип обект, то се сигнализират всички компетентни институции и толкова. Важното е всички да са уведомени.

Няма санкционна разпоредба, няма и друга дума, какво де факто трябва да свършат „компетентните институции“, ако изобщо счетат за необходимо да се появят. Реално проблемът започва и завършва с лошата нормативна база, тъй като българското законодателство разбира под бензиностанция единствено крайпътните търговски обекти по смисъла на Закона за устройството на територията, а това са всички законни обекти. Останалите не съществуват за нито един контролен орган, въпреки че продават опасни стоки, отгоре на всичкото акцизни.

cisterni31

Легалните обекти отговарят на множество изисквания например специален импрегниран бетон на мястото на доставка на гориво и на местатата за зареждане на автомобили, системи за улавяне на бензиновите пари, “каломаслоуловители“ за отвеждане на евентуално изтеклото гориво в специален канал, противопожарен водопровод или специален резервоар за противопожарни нужди; авариен бутон (прекъсва ел. системи при авария), паник бутон (за връзка с полицията при спешен случай) и камери за видеонаблюдение. В мобилните обекти горивото не се съхранява в обезопасени подземни инсталации и съоръжения. При пожар се разчита само на божията милост. Рискът е висок и за хората, и за околната среда. В този смисъл изобщо не е толкова важен въпроса за качеството на горивата или за точността на измереното количество при продажба.

Мобилните обекти са и сериозна нелоялна конкуренция за фирмите, които работят легално на пазара с горива. По-ниските цени поради произхода на стоката (често контрабанда), както и нулевите разходи за персонал и безопасност, създават конкурентни предимства. От това страда, както държавния бюджет поради по-ниски приходи от корпоративни данъци, акцизи и ДДС, така и реалният сектор поради невъзможността да бъдат създавани нови обекти, а оттам и  да се повиши заетостта, особено в по-бедните райони, където процъфтява нелегалната търговия.

През  тези „бензиностанции”, освен всички описани проблеми, тече и контрабандата – тук се осъществява „кеширането“ – реализирането на продукта и вливането на финансов ресурс в организираната престъпност, а може би и в терористични организации. Затова не е време за теории, а за сериозни мерки, тъй като от подобни обекти страда, както коректния бизнес, така и държавната хазна. Според Министерството на финансите и доклад, изнесен в началото на миналата година всеки трети литър гориво се продава в сивия сектор.

В ситуации като тези следва да се реши по-скоро какъв трябва да бъде отговора на държавните институции. А той следва да е прост и ясен: Така не може!

Много прости нормативни промени могат да разрешат поставеният проблем. В ЗДДС трябва да бъде добавен текст, който да забранява изрично продажбата на горива за транспортни цели, с изключение за морския и речен транспорт, от съдове, които не са солидно и неподвижно прикрепени към земята.

Необходимостта от сериозна санкционна разпоредба е очевидна и тя трябва да е подсигурена с отнемане в полза на държавата, както на средството, с което е извършено нарушението- цистерна, съдове, моторно превозно средство, така и на енергийните продукти, които се продават нелегално. Това се налага, тъй като често имуществените санкции и глобите или се заплащат лесно, тъй като контрабандната търговия е високо доходна или въобще не се заплащат понеже лицата, отговорни за „стопанисването“ на обекта са малоимотни, а често и неграмотни, макар и да въртят бизнес с акцизни стоки. Съвсем логично е процедурата по конфискация да бъде в компетенциите на НАП, тъй като данъчната администрация има опит в подобен род дейности.

Справянето с грозното явление „цистерна на колела” ще благоприятства развитието на лоялната конкуренция в страната и намаляването на сивия сектор. Подобно действие би се вписало много добре в настоящата политика на правителството за борбата със сивия сектор в бранша и би довела до сериозни приходи в държавния бюджет.

Маскирани апаши обраха бензиностанция „Еко“ в София

Източник: blitz.bg, petel.bg, БПГА

Двама въоръжени мъже с маски нахлуха и ограбиха бензиностанция ЕКО в ж.к. „Сухата река“ на булевард Владимир Вазов и улица „Река Велека“ в София. Апашите нахлули в търговския обект, размахвали оръжията и отнели оборота. Точният брой на сумата се установява.

Продавачката се вцепенила, когато видяла мъжа с пистолета

Опитах се, но не можах да стигна до паник бутона. Той държеше пистолет, можеше да ме застреля. Това разказа през сълзи пред TV7 продавачката на бензиностанцията, която беше обрана тази нощ.

Служителката на бензиностанцията е припаднала, а нападателите са се оттеглели в неизвестна посока. На мястото на престъплението е пристигнал екип на полицията. Изясняват се обстоятелствата около грабежа, започнато е издирване на престъпниците. 

На място са пристигнали и лекари, за да окажат първа помощ на изгубилата съзнание жена.

Ромпетрол България откри нова бензиностанция до границата с Румъния

Източник: http://www.rompetrol.bg

placeholderbg7_0

Ромпетрол България ЕАД откри нова бензиностанция в село Дуранкулак. Обектът се намира на ул. 2-ра №25, на 3 км от границата с Румъния в посока Варна и ще предлага висококачествени горива Efix бензин 95, Efix дизел, бензин A98, Adblue, битова и автогаз. Всички бизнес потребители на Ромпетрол, които използват системата Fill&Drive за цялостно управление и следене на потреблението на гориво във фирмения автопарк също ще могат да зареждат безпроблемно на обекта.
С новата локация националната верига на компанията вече включва 63 обекта в цялата страна, като допълнително подсилва лидерските си позиции в Североизточна България.
„Регионът е стратегически за нас, тъй като ни позволява да обслужваме част от румънските туристи, за които България е все по-предпочитана туристическа дестинация. Според статистиката за периода януари – юли 2013 г. броят им надхвърля половин милион”, заяви г-н Ерлан Аккенженов, изпълнителен директор на Ромпетрол България ЕАД.
Новата станция е трета поред за компанията през 2013 г. Преди това Ромпетрол България разшири мрежата си с обекти на основни пътища в Търговище и Бургас, като по този начин осигури висококачествени продукти и услуги на пътуващите между крайбрежието и вътрешността на страната.

Приста рисайклинг“ започва строежа на завод в Украйна

Източник: http://www.capital.bg/

zx620y348_2163365

„Приста ойл“ започна поредния си международен проект, като даде начало на строителството на завод за преработка на отработени масла в Украйна. Предприятието в град Бородянка, Киевска област, е под шапката на подразделението „Приста рисайклинг“, съобщиха от българската група.
Инвестицията в завода включва изграждането на два технологични модула за преработка, всеки на стойност 25 млн. долара, както и резервоарен парк и естакада за суровини и готова продукция за 10 млн. долара. В него ще работят 100 души. Предприятието е първото по рода си в Украйна и Източна Европа, а при нормално натоварване капацитетът му е 70 000 метрични тона базови масла годишно. Ще бъде изградена общонационална система за събиране и обработка на моторни и индустриални масла. Оборудването на системата в завода е по американска технология, като инвестицията в нея е още 5 млн. долара. Заводът се изгражда на зелено върху терен от 45 декара, който „Приста рисайклинг“ е закупила в  индустриалната зона на град Бородянка.

„Уверен съм, че с реализацията на този проект ще допринесем и за повишаването на икономическата активност между двете държави“, заяви Пламен Бобоков, председател на съвета на директорите на „Приста ойл холдинг“. На церемонията присъстваха и вицепремиерът Даниела Бобева, министърът на екологията на Украйна Валентина Довженко и др.

Преди няколко месеца Бобоков предупреди в интервю за „Капитал“, че проектът в Украйна се бави, тъй като страната все още не е приела нужните законодателни промени. „Няма как да строиш рафинерия за рерафиниране в държава, в която няма законодателство, което да урежда по съвременен европейски начин събирането на отработените масла“, заяви тогава мениджърът. Впоследствие такъв акт влезе в сила, което явно е дало зелена светлина и на завода в Бородянка. От „Приста ойл“ не съобщиха кога очакват предприятието да започне работа. Тъй като до влизането в експлоатация на завода на „Приста рисайклинг“ страната няма да има предприятия за преработка на индустриални и моторни масла, компаниите в сектора ще трябва да изнасят натрупаните количества за рециклиране в други държави.

И още проекти зад граница
Разрастването на бизнеса на „Приста ойл“ в Украйна е само един от международните проекти на българската група. В момента компанията строи подобен завод и в Узбекистан, който трябва да заработи до края на годината. През август „Приста ойл“ обяви, че е придобила „Chevron Чехия“, която се занимава с дистрибуцията на масла на американската Chevron от 1998 г. насам и има годишни приходи от 4 млн. евро. Друго международно производство е заводът за вазелин в Унгария – Bogdany Petrol, който бе разширен и обновен от българската компания през пролетта. В предприятието в Ниербогдани се произвеждат емулсии, изолационен гел, индустриално приложими масла, специални парафини за изолации. На мястото на старите мощности за вазелин компанията инвестира в изцяло нов цех. „Приста ойл“ работи и по проекта за изграждане на верига от брандирани сервизни центрове в Турция. В България пък тече модернизация на българското дъщерно дружество „Верила“, а цялата инвестиция е за 1.4 млн. евро. За последните 13 години българската компания е развила бизнес отношения в над 20 държави от региона, като пазарното й присъствие в отделните страни е в рамките между 5 и 55%.
„Приста ойл груп“ е холдингова структура, като най-общо бизнесите й се делят на две – акумулаторен бизнес чрез „Монбат“ и маслен бизнес, в който влизат „Приста ойл“ и дъщерни компании в редица държави. Приходите на „Приста ойл“ за 2012 г. достигнаха 135 млн. лв., а тези на „Монбат“ – 190 млн. лв. През миналата година от „Приста ойл груп“ се изтегли фондът  акционер Gramercy, а на негово място влязоха базираната в Хонконг инвестиционна компания ADM Capital и Европейската банка за възстановяване и развитие, които придобиха 30% в компанията. Сделката включваше смяна на миноритарния инвеститор, капитал за разрастване на бизнеса и корпоративно преструктуриране на българската група. Транзакцията с ADM и ЕБВР беше на стойност 48 млн. евро, а отделно ЕБВР отпуска на „Приста ойл“ и дългосрочна кредитна линия на стойност 12 млн. евро.