БЕХ и Poseidon ще изграждат междусистемната газова връзка Гърция-България

Източник: http://www.focus-news.net
 
София. Правителството даде разрешение да бъде създадено съвместно акционерно дружество между „Български енергиен холдинг” (БЕХ)и IGI Poseidon (Гърция), което да изгради, притежава и експлоатира междусистемната газова връзка Гърция-България, съобщиха от правителствената информационна служба. Правителственото решение създава правна възможност на определен етап правата на БЕХ в съвместното дружество да бъдат поети от друго дружество, притежавано или контролирано пряко или косвено от българската държава и определено по силата на решение на Министерския съвет.
Изграждането на междусистемната газова връзка Гърция-България е част от пакета приоритетни проекти, които водят до диверсификация на източниците и маршрутите на енергийните доставки и до повишаване на сигурността им. Проектът получи подкрепа под формата на безвъзмездно съфинансиране от ЕС в рамките на Европейската енергийна програма за възстановяване в размер на 45 млн. евро.