Въглеродните квоти продължават поскъпването

Източник: http://3e-news.net

Европейските разрешителни за емисии (EUA) се повишиха с 22 цента до 14.52 евро за тон в резултат от покачващата се увереност на търговците след низходящия тренд довел до тримесечен минимум във понеделник, 8 ноември.

 Цената намери подкрепа в макар и малкото поскъпване на германското електричество, но изглежда търговците са се ослушвали за положителен сигнал и този им е бил достатъчен.

 „Мисля, че според много хора въглеродните квоти на ниво 14 евро за тон са добра инвестиция, а ние сме достатъчно близо до това ниво, за да се осъществяват покупки,” коментира за Point Carbon търговец.

 Германското електричество на борсата в Лайпциг закри на 46.83 евро за мВч, след като предния ден завърши на 46.70 евро за тон.

Набуко България успешно приключи консултациите с представители на местната власт

Източник: Grayling Bulgaria

София, 12 Ноември – Проектът Набуко отбелязва стабилен прогрес с приключването на 26 консултации с представители на местната власт в България, първата част от публичните дискусии и екологичната и социално-икономическа оценка по проекта. Срещите бяха организирани от Националната Набуко Компания (Набуко Пайплайн България ЕООД – София). Говорителят на Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл ГмбХ Кристиян Долезал заяви, че срещите с местните власти са преминали успешно, като те са обещали пълна подкрепа за проекта в България. Газопроводът, свързващ Азия и Европа, ще осигури диверсификация и сигурност на газовите доставки за България. Тръбата ще минава през 9 области (Ямбол, Бургас, Шумен, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Русе и Враца), 24 общини и общо 112 населени места.

 „Газопроводът Набуко e много важен и представлява 100% алтернативен източник на газ за България, като изцяло може да задоволи нуждите на страната. Той също така ще свърже местните потребители с Централно европейския газово разпределителен център и с други газови пазари в Европа и Турция с капацитет, достатъчен за да посрещне местното търсене” заяви Кристиян Долезал.

 Българската част от трасето е с дължина 412 км и диаметър на тръбата от 1,4 м. Експертите на Набуко отбелязват, че трасето на българска територия е подбрано много внимателно, за да бъдат избегнати всички гъсто населени територии и защитени екологични зони, както и защитени зони с културно наследство, като същевременно се търси най-краткия път и се осигури минимално въздействие върху околната среда.   

 Набуко ще придобива право на прокарване върху земите, през които минава газопровода преди започване на строителството. Преди кандидатстването за разрешение за строеж Набуко ще се свърже лично с всички собственици, през чиито парцели ще премине газопроводът.

 Вече са започнали дейностите по изготвянето на Оценка на въздействието върху околната и социалната среда (ОВОС) за проекта Набуко. Заданието за обхвата и съдържанието на ОВОС скоро ще бъде предоставено на компетентните органи.

 Проектът Набуко отбелязва значителен прогрес и до момента е най-напредналият проект за изграждане на газопровод по южния коридор. През септември Набуко получи силна подкрепа от международните финансови институции (ЕБВР, ЕИБ, МФК), които подписаха мандатно писмо и започнаха процедура по оценка на проекта. Планира се финансирането от тях да бъде на обща стойност 4 млрд. евро. Процедурата по ОВОС е започнала и в петте транзитни държави и отбелязва позитивен напредък до момента. Тези дейности следват изключително важните стъпки предприети през изминалите години, като подписването на междуправителственото споразумение в Анкара през юли 2009 г. и последващото му ратифицирани от всички транзитни държави. Очаква се споразумението за подкрепа на проекта (PSA) да бъде подписано от всички транзитни държави преди края на 2010 г. Началото на изграждането на газопровода, в това число и на българския участък, е планирано за 2012 г.

Накратко за проекта Набуко

 „Набуко“ е новият газов мост от Азия към Европа. Той ще свърже пряко най-богатите на газ региони в света – района на Каспийско море и Близкия Изток с европейските потребителски пазари. Газопроводът ще свързва източната граница на Турция с Баумгартен в Австрия – един от най-важните газоразпределителни центрове в Централна Европа – през България, Румъния и Унгария.

 

Структура на акционерите

 Акционерите в проекта Набуко са: Botas (Turkey), Български Енергиен Холдинг (БЕХ), MOL (Унгария), OMV (Австрия), RWE (Германия), Transgaz (Румъния). Всеки акционер притежава равен дял акции от Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл ГмбХ в размер на 16.67%.