Банки се интересуват от „Набуко“

Източник: http://money.ibox.bg/news

Говорителят на консорциума „Набуко“ Кристиян Долезал заяви, че след икономическата криза банките започнали да проявяват голям интерес към финансовите фондове на проекта. По време на кризата банките не помръдваха по този въпрос, но сега ситуацията се промени, подчерта той на пресконференция, цитиран от БНР.

Според Долезал, става въпрос за фонд от около 7 млрд. долара. Консорциумът преговоря с японски, френски и немски външнотърговски банки. Постъпили са предложения от около 60 банки и фирми от различни страни. 4 млрд. долара от фондовете са за турската страна, поради което и значителен брой турски банки проявяват интерес, допълни говорителят.

„Набуко“ е транснационален проект, чрез който природният газ от Каспийския басейн ще минава през Турция, България, Румъния, Унгария до Австрия. Общата стойност на проекта е около 11 млрд. долара.

Международни финансови институции като Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка се предвижда да финансират проекта с 4 млрд. долара.

Финансовите преговори за останалата част се очаква да приключат през 2011 година. Предвижда се проектът да създаде трудова заетост за около 7 хиляди души в държавите, през които ще минава тръбата. 4 хиляди от тях ще бъдат в Турция.

Резюме на Доклад на центъра за икономическо развитие

Източник: Център за икономическо развитие

Целия Доклад може да видите тук: Bulgarian_Economy_October_2010

Икономиката на България, Октомври 2010г.

Извадка от Доклада за сектор „Енергетика“:

ЕНЕРГЕТИКА. Повечето държавни енергийни компании отчитат положителни финансови резултати за първите шест месеца на 2010 г. в сравнение със съответния период на м.г.  Сред регистриралите печалби са: НЕК ЕАД , Електроенергийния системен оператор,  АЕЦ „Козлодуй“, „Булгартрансгаз“ ЕАД и др. Положителен финансов регистрира и Българският енергиен холдинг. На другият полюс е „Булгаргаз“ ЕАД, който регистрира сериозна загуба от 52 932 хил.лева, докато  през първото полугодие на 2009 г. е отчел печалба от 52 821 хил.лева.

 

На 30 септември изтече срокът на действие на Споразумението между НЕК и “Атомстройекспорт“ за изграждане  на АЕЦ „Белене”. Подписан е нов анекс със срок 31 март 2011 г. Продължават преговорите с руската страна за  уточняване на инедекса, по който ще бъде изчислено оскъпяването на проекта над базова цена, която е 4 млрд. евро. Към средата на октомври все още официално не е обявено кой ще бъде финансовия  консултант за АЕЦ „Белене“. На финалния етап от  конкурса, който стартира през февруари,  изборът ще бъде направен между Британската банкова група HSBC и консорциума  „Ротшилд и сие“. В средата на октомври България и Русия се договориха да ускорят проекта за изграждане на газопровода „Южен поток“. Още през този месец предстои да бъде подписано споразумение за предпроектното проучване на българския участък от „Южен поток”. През ноември  се очаква бъде създадена съвместната българо-руска компания, която ще проучва, изгражда и оперира с участъка от тръбопровода на българска територия. През юли Министерският съвет прие Решение за одобряване на Споразумение за подкрепа на проекта „Набуко” между Република България, „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГМБХ и „Набуко Газ Пайплайн България” ЕООД. В началото на септември беше подписано мандатно писмо от Европейската Банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), Европейската Инвестиционна Банка (ЕИБ), Международната Финансова Корпорация (МФК) – член на Световната Банка, акционерите на „Набуко” и Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл, с което се постави началото на процес  на  оценка на „Набуко“. Компанията „Трансболкан пайплан” на 30 септември и 1 октомври e внесла експертиза в Министерството на околната среда, енергетиката и климатичните промени на Гърция и в Министерството на околната среда и водите на България оценката за въздействието на петролопровода „Бургас-Александруполис” върху околната среда по време на неговото строителство и експлоатация. С решения на Министерски съвет от началото на август и от края на септември бяха предоставени на компанията „Мелроуз Рисорсиз“ концесии за добив на природен газ от две нови находища „Каварна“ и „Калиакра„. Капацитетът им се оценява на около 2.8 млрд.куб.м, които могат да обезпечат около 1/6 от годишното потребление на газ в страната за около 5 години. Стойността, на която Булгаргаз ще може да изкупува добитата суровина ще бъде поне 30% по-ниска от тази на доставяния в страната руски газ, което ще компенсира относително високата крайна цена. През септември България и Гърция постигнаха съгласие по останалите отворени въпроси от споразумението за изграждане и функциониране на междусистемната газова връзка между двете страни. Дължината на бъдещия газопровод Комотини – Димитровград – Стара Загора) ще  бъде е 168 – 170 км. България и Турция сериозно обсъждат въпроса за започване на работа по интерконтинентална газова връзка.  Очаква се тръбата между двете страни с дължина 76 км на българска територия да бъде изградена по стандартите на проекта „Набуко“ и да постави началото на бъдещия европейски газопровод. По този въпрос е изготвена концепция, която ще бъде  промотирана  пред Европейската комисия за осигуряване на част от финансирането.