„Лукойл Нефтохим“ започна производство на биодизел

Източник: http://www.dnevnik.bg/

Бургаската петролна рафинерия „Лукойл Нефтохим“ започна производство на дизелово гориво с 2% съдържание на биокомпонент. Това съобщиха от предприятието, собственост на руската нефтогазова корпорация „Лукойл“.

Стартът на производството на биосмеси следва Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата и начертаната от българските власти стратегия за внедряване на алтернативни горива на българския пазар. Според приетата нормативна уредба от 1 май (събота) цялото количество дизелово гориво на българския пазар трябва да е със съдържание на биокомпонент минимум 2 обемни процента.

В биодизела се добавя присадка, която предотвратява протичането на окислителни процеси в биокомпонента. Така се гарантира постоянно високо качество на горивото, информират от „Лукойл Нефтохим“, като изтъкват и екопредимствата на продукта – по-малко емисии на въглероден оксид, твърди частици, въглеводороди и токсични съединения. Важно е да се отбележи, че биокомпонентът не съдържа сяра и при изгарянето му в двигателя не се отделят серни оксиди, посочват още от рафинерията.

Качеството на биодизела в бургаското нефтопреработвателно предприятие се контролира от независимите инспектиращи фирми „Сейболт България“ и „SGS България, става ясно още от съобщението.

Навлизането на биогоривата на българския пазар се случи с три години закъснение, след като първоначалната идея на закона беше това да се случи още в началото на 2007 г. През този период пазарът в страната на практика се намираше в мъртва точка, като при наличен производствен капацитет от около 240 хил. тона с няколко изключения не проработи почти нито една рафинерия.

МОСВ публикува Методически указания за квотите емисии

Източник: http://www.publics.bg

Министерството на околната среда и водите публикува на своя сайт Методически указания за разпределение на квоти за емисии на парникови газове на нови участници в Европейската схема за търговия с емисии (ЕСТЕ). Документът има за цел да уреди начина за разпределение на квоти за емисии на парникови газове на нови участници в ЕСТЕ според чл. 131а от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Според Методическите указания, количеството квоти на нов участник в ЕСТЕ се определя въз основа на изчислените базови емисии за инсталацията, коригирани със същия корекционен коефициент за съответната година, какъвто е приложен към базовите емисии на действащите инсталации в Националния план за разпределение на квоти (НПРК). С откриването на сметка в Националния регистър, операторът на новата инсталация става равноправен участник в ЕСТЕ и трябва да изпълнява задълженията си според ЗООС.

Документът може да си види тук: Metodicheski-ukazania_ZOOS