Българо-гръцка енергийна среща на 29 Април

Източник: http://www.publics.bg

 

Енергийният институт за Югоизточна Европа (IENE) съвместно с Гръцкия бизнес съвет в България (HBCB) организира еднодневна конференция в София на 29 април 2010 г., съобщават от института. Целта на срещата ще е обсъждане на сътрудничеството в енергийния сектор между България и Гърция. Срещата на високо ниво, която ще е под съвместния патронаж на българското Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и гръцкото Министерство на околната среда, енергетиката и климатичните промени, ще е фокусирана върху развитието на енергетиката, нефтодобива и газовия сектор и възобновяемите енергийни източници. Акцент ще бъде енергийната сигурност и либерализацияата на пазара на Балканите.

Енергийните министри на двете страни вече са потвърдили участието си, уточняват IENE.

През последните 12 месеца сътрудничеството между България и Гърция по енергийните въпроси се засили, особено що се отнася до газовите връзки и тръбопроводи, електроенергийната мрежа и строежа на вятърни паркове. Тръбопроводът Бургас – Александруполис ще остане стратегически проект и за двете страни, чието осъществяване зависи от покриване на определени екологични изисквания.

Подробна информация за конференцията и програмата може да бъде намерена на сайта на IENE.